FaktureNET

FaktureNET v1.2.4 – nova nadogradnja

FaktureNET v1.2.4 – nova nadogradnja FaktureNET v1.2.4 – nova nadogradnja našeg poslovnog programa za izdavanje transakcijskih računa je dostupna za preuzimanje. Ova nadogradnja donosi manje novosti, ali važne ispravke postojećih funkcija. Kako je PBZ promijenila adresu svojih poslovnih stranica, tako…
Fakture.NET

FaktureNET v1.2.1 – nova nadogradnja programa za fakturiranje

FaktureNET v1.2.1 FaktureNET v1.2.1 – nova nadogradnja program je dostupna. Ovo je manja nadogradnja našeg programskog rješenja FaktureNET, koja donosi neke elemente prilagođene za aktualnu Uredbu GDPR. Program sada uključuje bolje upravljanje klijentima poput mogućnosti rješavanja zahtjeva klijenata prema odredbama…
Fakture.NET - Nadogradnja programa

Fakture.NET – Nadogradnja programa v1.2.0

Fakture.NET – Nadogradnja programa Fakture.NET – Nadogradnja programa je dostupna. Ovom nadogradnjom smo riješili neke zahtjeve klijenata za boljim mogućnostima u poslovanju programom Fakture.NET. Nadogradnja donosi važne novosti uglavnom za korisnike PROFESSIONAL verzije programa, ali optimizirane su i dodane neke…