PREUZMI DATOTEKU INSTALACIJE

applications_other_setup

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.exe
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 03.07.2018.

Verzija: 1.4.8

PREUZMI DATOTEKU INSTALACIJE U ARHIVI (.ZIP)

Ukoliko Vaš anti-virusni program zabranjuje preuzimanje izvršne datoteke u .EXE formatu iz bilo kojeg razloga, preuzmite instalaciju programa u .ZIP datoteci, te samostalno izvadite instalacijske datoteke iz .zip arhive!

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.zip
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 03.07.2018.

Verzija: 1.4.8

DEMO Baza Programa

Preuzmite novu DEMO (demonstracijsku) Bazu programa, ukoliko Vam postojeća DEMO baza javlja pogreške prilikom testiranja programa. Postojeća DEMO Baza podataka nije u potpunosti usklađena sa novom verzijom programa!

Informacije Programa

MojaZgrada.NET

Program je namijenjen poslovnim subjektima Upraviteljima Zgrada, koji imaju potrebu upravljanja poslovanjem održavanja zgrada uz izdavanja bez-gotovinskih Transakcijskih Računa i platnih naloga. Program uključuje detaljnu izradu i obradu zaduženja obveznika uz brojne druge alate u poslovanju upravitelja zgrada. Program dolazi u STANDARD, PROFESSIONAL i ULTIMATE verziji, ovisno o broju zgrada kojim se upravlja.

Sistemski zahtjevi programa

Zahtjevi programa MojaZgrada.NET:

 • Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10
 • Net Framework 3.5 SP1

Za korisnike Windows 8,8.1 i 10 operacijskog sustava potrebno je uključiti podršku za Net Framework 3.5 u postavkama (Control Panel) slijedećim postupkom:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx

Novosti u ovoj verziji

v1.4.8 (verzija izdana 03.07.2018.)

 • Automatizirano otkrivanje i ispravak pogrešnih zapisa u Bazi
 • Unos povezanih dokumenata Zgrada (svi formati datoteka)
 • Proširene informacije ispisa detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika
 • Ispravak obračuna posebnih prostora kod evidencije Zgrada
 • Ispis liste IRA-O računa u nizu za izabrani mjesec
 • Ispis liste Naknada Upravitelja u nizu za sve Zgrade
 • Grupiranje i sortiranje stavaka na IRA-O računima po vrsti
 • Ispravak spremanja informacija u Postavkama Programa
 • Dodan unos OIB-a za drugog Platitelja na IRA-O računima
 • Omogućena dodatna obrada IRA-O računa
 • Na Potpisniku obračunati svi suvlasnički udjeli prostora u Zgradi
 • Izmjena kategorija Licenci programa
 • Optimizacija brzine svih Izvještaja prometa
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.7 (verzija izdana 15.05.2018.)

 • Omogućeno brisanje zadnjeg računa IRA-O izabrane Zgrade
 • Omogućene dodatne standardne informacije Zgrade
 • Ispis detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika iz evidencije
 • Ispravak greške kod unosa URA Računa
 • Ispravak i optimizacija svih Izvještaja
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.6 (verzija izdana 20.04.2018.)

 • Evidencija dugovanja Partnera/Početna Stanja Partnera
 • Proizvoljni naziv dokumenta ispisa IRA-O
 • Dodan odvojen memorandum za IRA-O Dokumente
 • Omogućeno automatsko brisanje Perioda zaduženja iz Salda-Konte
 • Opcija ne-izrade uplatnica za obveznike pod trajnim nalogom
 • Omogućen unos suvlasnika sa postocima suvlasništva Prostora (Potpisnik)
 • Omogućena direktna izrada platnih naloga iz izabranih URA računa
 • Sinkronizacija Baze putem FTP servera za vlasnike dodatne licence
 • Filtriranje izvještaja prometa prema izabranom mjesecu
 • Izbor poslovne Godine se sada pamti kroz izvještaje
 • Mogućnost ispisa koverti za uplatnice zaduženja obveznika
 • Vrijednosti faktora obračuna sada omogućuje preciznost sa 3 decimale
 • Omogućeno pretraživanje Zgrada prema adresi kod automatskog knjiženja
 • Implementacija tehničke zaštite prema Uredbi GDPR (Login, enkripcija i dr.)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.5 (verzija izdana 27.12.2017.)

 • Poboljšanja kod automatskog knjiženja SEPA izvoda
 • Opcija odabira ispisa elemenata u Bilanci Zgrade (Postavke)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.4 (verzija izdana 25.09.2017.)

 • Ispravak greške kod obrade i knjiženja izvoda u Salda-Konte
 • Opomene dugovanja povlače “adresu za uplatnicu” ukoliko je unesena
 • Optimizacija izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja
 • Dodan OIB obveznika kod ispisa izvještaja Salda-Konti
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.3 (verzija izdana 18.09.2017.)

 • Ispravak greške kod automatskog knjiženja izvoda bez PNB-a
 • Dodana je Knjiga Ugovora Dobavljača za obveze Dobavljača prema Zgradi
 • Ispravak izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja Izvoda
 • Dodan izbor Usluga iz evidencije na Fakturama Upravitelja (IFA)
 • Dodan izbor akcent boje za naglašene elemente na Izvještajima
 • Vizualna prezentacija za neprepoznate stavke Izvoda automatskog knjiženja
 • Optimiziran sustav Licenciranja programa
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.2 (verzija izdana 31.08.2017.)

 • Važan ispravak grešaka kod knjiženja zaduženja bez PNB-a u Salda-Konte
 • Ispravak grešaka kod ručnog knjiženja Izvoda
 • Forma automatskog knjiženja Izvoda sada se otvara standardno u kartici
 • Funkcija “Knjiži u Salda-Konte” sada stalno dostupna u Obradi Izvoda
 • Preimenovan naziv forme “Obrada Zaduženja” u “Priprema Zaduženja Obveznika”
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.1 (verzija izdana 16.08.2017.)

 • Dodan automatski prikaz Prostora izabrane Zgrade kod automatskog knjiženja
 • Dodana mogućnost dupliciranja kompletne Zgrade sa Prostorima i Obveznicima
 • Dodana mogućnost brisanja zastarjelih arhiva Baze podataka programa
 • Dodana je opcija direktnog slanja arhive Baze autoru na e-mail
 • Omogućen unos novih redova informacija u predložak opisa plaćanja Virmana zaduženja
 • Dodano upozorenje za neizabrane stavke izvoda kod automatskog knjiženja
 • Uveden PNB na zaduženja i izvode uplata u Salda-Konte
 • Uvedena funkcija prikaza otvorenih neplaćenih stavaka u Salda-Kontima prema PNB
 • “Stanar (ako nije vlasnik)” od sada se ispisuje kao Naziv Primatelja na Uplatnici
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

v1.4.0 (verzija izdana 09.05.2017.)

 • Omogućena izrada zaduženja obveznika za više izabranih zgrada
 • Dodano početno stanje zgrade na Bilancu
 • Ispravak čitanja opisa kod automatskog knjiženja izvoda
 • Obustavljena upotreba knjige faktura IRA-Z radi ne potrebe
 • Optimizacija spremanja postavaka margina kod ispisa Virmana
 • Spremanje margina kod ispisa Platnih Naloga
 • Optimizacija čarobnjaka i postavaka programa
 • Automatsko spremanje napomene na Bilanci Zgrade
 • Ispravak greške datuma kod automatskog knjiženja na WIN 10
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

v1.3.9 (verzija izdana 06.02.2017.)

 • Omogućen izbor izrade Virmana/Faktura samo za izabrani Prostor
 • Ispravak prikaza u Knjizi Faktura Upravitelja (IFA)
 • Ispravak kod automatske izrade faktura IRA-O izabrane Zgrade
 • Ispravak kod obrade i sinkronizacije faktura Objedinjene Naplate
 • Optimizacija spremanja postavka margina kod ispisa Virmana
 • Ispravljene druge manje greške u programu

v1.3.8 (verzija izdana 15.12.2016.)

 • Ispravak filtra izbornika kod pripreme automatskog knjiženja
 • Dodana izrada Potpisnika suvlasnika na Evidenciji Prostora
 • Dodan izbornik filtra Zgrada na listi Virmana radi jednostavnog ispisa
 • Optimirana dodatno izrada i ispis BACODE-a na Virmanima
 • Automatska izrada arhive baze prilikom nadogradnje programa
 • Ispravljene druge manje greške u programu

v1.3.7 (verzija izdana 08.12.2016.)

 • MODUL Poslovanje Objedinjenom Naplatom – pogledati uputstva!
 • Omogućeno knjiženje novih SEPA XML izvoda banaka
 • Ispravak ručnog unosa stavaka IRA-O
 • Ispravak pogreške automatskog knjiženja stavaka IRA-O
 • Omogućen izbor dodatnih kolona na evidenciji Zgrada
 • Dodana opcija digitalnog potpisa (slike) na fakture IRA-O
 • Optimirano i poboljšano Automatsko knjiženje izvoda
 • Nadograđena su uputstva programa
 • Ispravljene druge manje greške u programu

v1.3.6 (verzija izdana 29.09.2016.)

 • Dodan obračun površine ostalih vrsta prostora u Evidenciji Zgrada
 • Ispravak generiranja BARCODE-a kod nepotpune adrese platitelja
 • Ispravak pogreške autentikacije kod Zahtjeva za Registracijom

v1.3.5 (verzija izdana 12.09.2016.)

 • Bilanca Zgrade sada sadrži ukupno ispravno stanje dužnika zgrade
 • Bilanca Zgrade sada sadrži Salda-Konti stanja obveznika
 • Dodani su PNB primatelja na sve ispise dokumenata računa
 • Dodan je Faktor obračuna na stavke računa IRA-O za razumijevanje izračuna
 • Manje optimizacije kolona na ispisima izvještaja

v1.3.4 (verzija izdana 18.07.2016.)

 • Ispravak greške čitanja zbirnog izvoda u CSV formatu
 • Drugi ispravci manjih pogrešaka

v1.3.3 (verzija izdana 09.06.2016.)

 • Ispravak greške kod čitanja izvoda u CSV formatu
 • Drugi ispravci manjih pogrešaka

v1.3.2 (verzija izdana 17.05.2016.)

 • Ispravak kod učitavanja izvoda sa pogrešnom šifrom poziva

v1.3.1 (verzija izdana 16.05.2016.)

 • Ispravak kod učitavanja izvoda računa URA bez KONTO informacije

v1.3.0 (verzija izdana 18.04.2016.)

 • Ispravak kod učitavanja izvoda banaka bez PNB informacija
 • Optimizacija prikaza stavaka liste svih knjiga računa
 • Ispravak drugih manjih uočenih grešaka

v1.2.9 (verzija izdana 29.03.2016.)

 • Omogućen unos novih proizvoljnih vrsta Prostora uz obračun faktora zaduženja
 • Osvježen sustav uputstava programa

v1.2.8 (verzija izdana 14.03.2016.)

 • Ispravak greške potvrde plaćanja uz primjenu filtera na listama računa
 • Automatski izračun PNB kod ručnog unosa IRA-N Računa
 • Optimizacija prikaza izvještaja za ispis
 • Nadogradnja sustava uputstava programa

v1.2.7 (verzija izdana 8.03.2016.)

 • Automatsko prepoznavanje i knjiženje izvoda IRA
 • Automatsko prepoznavanje i knjiženje izvoda IRA-N
 • Automatsko prepoznavanje i knjiženje izvoda IRA-O
 • Omogućena raspodjele knjiženja izvoda po stavkama računa IRA-O
 • Automatsko prepoznavanje i knjiženje izvoda URA
 • Automatsko prepoznavanje izvoda naknada Predstavniku
 • Dodana Napomena na izvještaju Bilance Zgrade
 • Optimizacija prikaza elemenata financijskih Izvještaja
 • Dodana mogućnost filtriranja perioda na izvještajima
 • Mogućnost zasebnih obračuna dodatnih zaduženja na IRA-O
 • Postavke Programa su nadograđene novim opcijama
 • Nadogradnja sustava uputstava
 • Ispravke manjih pogrešaka

v1.2.6 (verzija izdana 15.02.2016.)

 • Nova knjiga Računa IRA Zgrada – računi na teret Partnera
 • Omogućen slobodan unos vrijednosti stavaka IRA-O (Pravni Subjekti)
 • Omogućen slobodan unos Faktora Obračuna za iznimke kod pričuva (Obrada Prostora)
 • Automatsko spremanje prilagodbe pregleda Izvještaja
 • Poboljšane mogućnosti kod Automatskog knjiženja izvoda
 • Ispravci kod knjiženja izvoda u CSV formatu
 • Dodana šifra na knjižene Izvode u Salda-Konte radi lakše evidencije
 • Novi izvještaj – Bilanca Zgrade (Financijski Izvještaj)
 • Ispravci manjih grešaka programa

v1.2.5 (verzija izdana 25.01.2016.)

 • Ispravak osvježavanja početnog stanja na SALDA-KONTI Zgrade
 • Slobodan unos adrese Prostora radi ispravaka adrese
 • Ispravak broja znakova pri unosu OIB-a
 • Omogućena postavka “ne-plaćeno” kod izrade Računa
 • Dodane potvrde “plaćeno” za višestruki izbor svih računa
 • Omogućeno štampanje uplatnica za samo dodatna zaduženja
 • Dodana opcija ispisa ovlaštenog predstavnika na računima naknada
 • Dodan izvještaj dugovanja Partnerima
 • Dodana opcija drugog naplatnog uređaja za fakture Upravitelja IFA
 • Crvena oznaka nepotrebnih uplatnica sa iznosima 0.00 radi lakšeg brisanja
 • Ispravak izraza “STANBENI” u ipravan “STAMBENI” kod unosa prostora
 • Ispravci manjih grešaka programa

v1.2.4 (verzija izdana 11.01.2016.)

 • Ispravak greške filtriranja dokumenata po izabranoj godini

v1.2.3 (verzija izdana 20.11.2015.)

 • Prilagodba funkcija programa za HR verziju Windows sustava
 • Ispravak zaokruživanja izračuna na fakturama Pravnih Obveznika
 • Optimizacija filtriranja dokumenata i izvještaja
 • Dodana upozorenja prilikom unosa nepotpunih adresa
 • Optimizacija ručnog unosa virmana i platnih naloga
 • Opis plaćanja se sada prilagođuje vrsti obrade virmana
 • Drugi ispravci manjih pogrešaka, te brojne optimizacije u radu

v1.2.2 (verzija izdana 26.10.2015.)

 • Dodana puna adresa Zgrade na svim Izvještajima
 • Ispravak greške izvoza izvještaja sa nazivom Zgrada
 • Optimizacija izvještaja za izvoz na Web
 • Detaljni progres sinkronizacije izvještaja sa Portalom
 • Ispravci manjih pogrešaka

v1.2.1 (verzija izdana 18.09.2015.)

 • Ispravak greške ispisa svih izabranih Platnih Naloga

v1.2.0 (verzija izdana 16.09.2015.)

 • Ispravak pogrešnog Žiro Računa na Fakturama Održavanja
 • Dodani adresa i žiro račun Zgrada na Opomenama
 • Ispravljena greška Operatera kod izrade Virmana
 • Omogućeno automatsko knjiženje Tjednih Izvoda Banaka
 • Nadogradnja uputstava programa, pitanja i odgovori..

v1.1.9 (verzija izdana 08.06.2015.)

 • Sustav izvoza i sinkronizacije Web izvještaja za Obveznike

1.1.8 (verzija izdana 13.05.2015.)

 • Ispravak pogreške Automatskog knjiženja izvoda

1.1.7 (verzija izdana 07.05.2015.)

 • Nove poslovne knjige IRA-N, IRA-O, IFA i URA
 • Novi financijski izvještaji troškova Zgrada
 • Dodana stavka Datum Dospijeća na Salda-Konti i izvještaje
 • Automatska izrada Opomena i Opomena pred tužbu
 • Dodana opcija ispisa Brandinga na uplatnicama
 • Automatska izrada Faktura pravnim Obveznicima umjesto uplatnica
 • Automatska izrada virmana naknada predstvnicima zgrada
 • Dodan opis knjiženja u Konto plan (predložak opisa knjiženja)
 • Optimizacija postavaka programa (spremanje postavki)
 • Nadograđena uputstva programa elementima nadogradnje
 • Manje optimizacije i ispravci funkcija programa

v1.1.6 (verzija izdana 05.02.2015.)

 • Ispravak obračuna na Kartici Stanja Obveznika
 • Dodana definicija automatskog broja dana za Datum Dospijeća
 • Dodana definicija automatskog teksta za Opis Plaćanja na Virmanima
 • Manje optimizacije funkcija programa

v1.1.5 (verzija izdana 26.01.2015.)

 • Ispravak obračuna i optimizacija BARCODE-a na uplatnicama
 • Promjena metode izrade zaključka godine i početnih stanja Obveznika
 • Omogućen je pregled stanja i izvještaja za obračune prethodne godine
 • Uputstva programa su ažurirana i nadopunjena
 • Manje optimizacije funkcija programa

v1.1.4 (verzija izdana 08.01.2015.)

 • Ispravak greške brisanja stavaka iz evidencija/knjiga
 • Omogućen naknadni zaključak za prethodnu godinu
 • Dodana mogućnost izvoza više izabranih Računa u PDF dokumente
 • Dodane opcije za isključenje dodatnih zaduženja prilikom izrade obračuna/virmana
 • Prilagodbe filtera/grupiranja Obrada Izvoda se sada automatski spremaju
 • Dodana direktna poveznica na OnLine aplikaciju za izradu JOPPD obrasca
 • Uputstva programa su ažurirana i nadopunjena
 • Manje optimizacije funkcija programa

v1.1.3

 • Automatska izrada Računa iz naknada Upravitelju
 • Automatsko brisanje veznih Obračuna i Izvoda iz Salda-Konti obveznika
 • Dodana mogućnost promjene Žiro Računa Upravitelja za pojedinu Zgradu
 • Poboljšane opcije filtriranja i pretrage na evidencijama i izvještajima
 • Uputstva programa su ažurirana i nadopunjena
 • Manje optimizacije funkcija programa

v1.1.2

 • Automatsko Knjiženje Izvoda banaka je ugrađeno (Pogledati uputstva)
 • Dodana je opcija izvoza Financijskoga WEB Izvještaja
 • Nadograđen je sustav uputstava novim funkcijama programa
 • Optimiziran je prikaz evidencije Računa (postavke alata se automatski pamte)
 • Ispravljen je propust prilikom izrade nove prazne Baze programa
 • Ispravljena je greška odabira pravne osobe pri obradi Prostora
 • Druga manja poboljšanja pri unosu i pregledu informacija

v1.1.1

 • Ispravak osvježavanja informacija na financijskom izvještaju
 • Riješen prikaz informacija datuma na izvještajima prilikom filtriranja
 • Dodana je mogućnost izrade Zaključka Godine (nova početna stanja)
 • Dodana je opcija zadržavanja podataka pri izradi nove Baze
 • Pojednostavljen je prikaz informacija na izvještajima
 • Optimirani su obračuni na financijskim i sumarum izvještajima
 • Nadogradnja sustava uputstva sa novom verzijom programa
 • Manja poboljšanja unosa informacija

v1.1.0

 • Izrade predložaka teksta Napomene u dokumentima
 • Izračuni Zaduženja dodatnih troškova u Izvještajima dugovanja
 • Dodane opcije prikaza naprednih filtara elemenata na formama
 • Mogućnost ispisa pojedinih Virmana sa liste
 • Dodani detaljni izvještaji stanja za obveznike uz dugovanja
 • Optimizacija prikaza elemenata izvještaja
 • Velika nadogradnja sustava uputstva
 • Manji ispravci unosa informacija Obveznika, Zgrada i Prostora

v1.0.9

 • Zaduženja i obrada dodatnih troškova spojena sa pričuvom
 • Dodane opcije ispisa elemenata u podnožju ispisa dokumenata
 • Optimiran postupak izrada virmana zaduženja i naknada
 • Dodani detaljni izvještaji stanja za obveznike
 • Optimizacija prikaza izvještaja
 • Optimirani obrada i knjiženje izvoda
 • Optimizacije prikaza elemenata evidencija i obračuna
 • Manji ispravci zaokruživanja prilikom sumiranja stavaka

v1.0.8.

 • Ispravak pogreške pri generiranju naknade Upravitelju
 • Omogućen ispis BARCODE oznake na virmanima naknade Upravitelju
 • Manje optimizacije prikaza elemenata evidencija i obračuna

v1.0.7.

 • Mogućnost promjene rednoga broja računa
 • Knjigama dodane kontrole filtra po datumu
 • Izvještajima dodane kontrole filtra po datumu
 • Automatska Provjera i nadogradnja programa
 • Optimiran je sustav uputstava programa
 • Automatsko knjiženje izvoda Pričuve u Salda-Konte
 • Automatski se dodaje šifra veznoga dokumenta obračuna u Salda-Konte
 • Dodan izvještaj stanja prilagođen za ispis i slanje obvezniku
 • Omogućeno Izrada i Ispis BARCODE oznake na Virmanima
 • Ispravljen problem zaokruživanja decimala pri obračunima/izvještajima

v1.0.6.

 • ispravak unosa Zgrada izvan Licence nakon izrade nove Baze Podataka
 • uvedeno automatsko knjiženje izvoda pričuve u Saldo-Konte
 • promjena pregleda Knjige Izvoda – samo knjiženi izvodi se prikazuju
 • osposobljeno slanje zahtjeva za licencom autoru, te slanje izvještaja o pogrešci
 • optimizacija obračuna na izvještajima i prikaz izvještaja
 • druge optimizacije radi pojednostavljenja rada sa programom

v1.0.5.

 • prva komercijalna verzija programa za tržište

Srodno preuzimanje datoteka

.Net Framework 3.5 SP1

Osobno preuzmite .Net Framework 3.5 SP1 ukoliko imate Windows XP SP3 a nemate prethodno instaliran potreban Framework, te želite ubrzati instalaciju programa, a ne želite čekati da sama instalacija preuzme datoteke sa Interneta.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 (cca. *230MB)

On-line/PDF Uputstva

Pregledajte On-Line uputstva za program MojaZgrada.NET ili preuzmite PDF datoteku dokumentaciju za potrebe ispisa.

uputstva

On-Line

PDF dokumentacija

PDF