MojaZgradaNET Setup

applications_other_setup

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.exe
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 26.06.2023.

Verzija: 1.8.5

PREUZMI INSTALACIJU PROGRAMA

MojaZgradaNET Setup (Arhiva)

Ukoliko Vaš anti-virusni program zabranjuje preuzimanje izvršne datoteke u .EXE formatu iz bilo kojeg razloga, preuzmite instalaciju programa u .ZIP datoteci, te samostalno izvadite instalacijske datoteke iz .zip arhive. Nakon otpakiranja arhive, pokrenite ‘Setup.exe’ datoteku.

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.zip
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 26.06.2023.

Verzija: 1.8.5

PREUZMI ARHIVU INSTALACIJE (.ZIP)

SQL Server 2014 SP3 EXPRESS Setup

Preuzmite Samoinstalirajuću instalaciju SQL Server Express 2014 SP3 ukoliko nemate iskustva za kompliciranu instalaciju SQL servera na računalo. Ova instalacija je konfigurirana da izvrši kompletnu instalaciju Servera bez interakcije korisnika. Konfiguraciju i rad sa SQL Serverom provjerite u uputstvima programa MojaZgradaNET.

Datoteka: Microsoft® SQL Server® 2014 SP3 Express.exe
Sistemski Zahtjevi: ~2 GB prostora na disku, .NET 3.5 SP1, Windows 7 SP1
Veličina datoteke: ~300 MB
Datum Postavljanja: 07.08.2019.

Verzija: 2014 SP3 Express

PREUZMI INSTALACIJU SQL SERVERA

DEMO Baza Programa

DEMO Baza Programa

Preuzmite novu DEMO (demonstracijsku) Bazu programa, ukoliko Vam postojeća DEMO baza javlja pogreške prilikom testiranja programa.

On-line/PDF Uputstva

Pregledajte On-Line uputstva za program MojaZgrada.NET ili preuzmite PDF datoteku dokumentaciju za potrebe ispisa.

uputstva

On-Line

PDF dokumentacija

PDF

 

MojaZgrada.NET

Program je namijenjen profesionalnom poslovanju Upravitelja Zgradama, koji imaju potrebu za jednostavnim poslovanjem održavanja zgrada uz izdavanja bez-gotovinskih Transakcijskih Računa i platnih naloga za svoje klijente. Program uključuje detaljnu, automatiziranu izradu i obradu zaduženja obveznika uz brojne druge alate za kompletno poslovanje Upravitelja Zgradama.

Zahtjevi programa MojaZgrada.NET:

 • Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 i novije
 • Net Framework 3.5 SP1

Za korisnike Windows 8,8.1 i 10 operacijskog sustava potrebno je uključiti podršku za Net Framework 3.5 u postavkama (Control Panel) slijedećim postupkom:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx

v1.8.5 (verzija izdana 26.06.2023.)

 • Ispravak greške osvježavanja stanja knjige Salda-Konti
 • Ispravak osvježavanja stanja na izvještajima
 • Manje optimizacije rada sa SQL Serverom
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.4 (verzija izdana 12.06.2023.)

 • Poboljšanja u radu više korisnika na SQL serveru
 • Drugi ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.3 (verzija izdana 22.03.2023.)

 • Uveden Godišnji Program Upravljanja
 • Dodana opcija ispisa obračuna pričuve na Virmanima
 • Optimizacija ručnog knjiženja izvoda
 • Optimizacija osvježavanja izvještaja
 • Ispravak greške zaokruživanja iznosa stanja na izvještajima
 • Ispravak potvrde knjiženja IRA-O računa raspodjelom na više Prostora
 • Ispravak pogrešnog prikaza valute u EUR/HRK na izvještajima
 • Nadograđen sustav uputstava u skladu sa promjenama
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.2 (verzija izdana 20.02.2023.)

 • Ispravak čitanja SEPA izvoda uplata bez PNB broja
 • Ispravak iznosa pričuve u EUR valuti na sumarumu izvještaja prethodne godine
 • Ispravak ponovnog obračuna prostora uz promjenu faktora zgrade
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.1 (verzija izdana 30.01.2023.)

 • Dodana opcija dvojnog prikaza valute za EUR u HRK
 • Ispravak greške kod čitanja izvoda sa stavkama bez PNB
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.0 (verzija izdana 09.01.2023.)

 • Ispravak svih prijavljenih i evidentiranih pogrešaka kod prelaska na EUR valutu.
 • Dodana opcija prikaza broja stana na uplatnicama zaduženja
 • Ispravljena promjena opisa knjiženja kod obrade Salda-Konti
 • Ispravak oznake valute BarCode-a kod promjene godine
 • Ostavljen dvojni prikaz Bilance za 2022. godinu
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.9 (verzija izdana 20.10.2022.)

 • Ispravak raspodjele knjiženja IRA-O sa nestandardnim nazivom vrste Prostora
 • Ispravak povlačenja alternativne adrese na uplatnice i IRA-O račune
 • Omogućena višestruka obrada početnih stanja Prostora
 • Automatsko osvježavanje formi kod knjiženja u Salda-Konte
 • Dodan izbornik Prostora na formi IRA-O računa
 • Optimizacija sinkronizacije sa SQL serverom u više-korisničkom načinu rada
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.8 (verzija izdana 12.08.2022.)

 • Ispravak dvojnog prikaza valute na listi računa IRA-O
 • Ispravak dvojnog prikaza valute na listi računa IRA-N
 • Ispravak obračuna valute dodatnih zaduženja na uplatnicama
 • Ispis računa IRA-N i IRA-O grupiran padajućim izbornikom
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.7 (verzija izdana 08.08.2022.)

 • Dodana funkcija za dvojni prikaz valute na izvještajima
 • Dodane funkcije za prelazak poslovanja na EUR valutu
 • Dodano poglavlje u uputstvima za postepeni prelazak na EUR valutu
 • Ispravak zatvaranja knjiženja iz prethodne godine
 • Dodana opcija ispisa informacija Upravitelja na izvještajima
 • Dodane varijable šifre Prostora i PNB za unos teksta opomene
 • Ispravak prepoznavanja i zatvaranja knjiženja URA prema PNB
 • Ispravak rušenja programa kod filtriranja Salda-Konti
 • Poboljšan unos početnih stanja Zgrada i Prostora
 • Ispravak nezatvaranja ručnog knjiženja izvoda
 • Dodan broj stana na stavke IRA-O računa
 • Na Analitici prometa dodana funkcija zatvaranja nepovezivog izvoda
 • Dodana E-mail adresa na Prostoru za slanje uplatnice na E-mail
 • Ispravljn unos suvlasnika Prostora sa postotkom suvlasništva
 • Ispravljeno ne prikazivanje Oznake Operatera u Postavkama Programa
 • Drugi manji ispravci i poboljšanja

v1.7.6 (verzija izdana 14.03.2022.)

 • Ispravak automatskog knjiženja u SK sa neprepoznatim PNB
 • Ispravak automatskog zatvaranja već zatvorenog zaduženja

v1.7.5 (verzija izdana 24.02.2022.)

 • Ispravak greške ručnog knjiženja sa proizvoljnim PNB
 • Optimizacija ručnog i automatskog knjiženja
 • Ispravak manjih prijavljenih grešaka

v1.7.4 (verzija izdana 16.02.2022.)

 • Ispravak pojave greške nakon provjere knjiženja stavaka u Salda-Konte

v1.7.3 (verzija izdana 14.02.2022.)

 • Omogućen unos i obračun proizvoljnih iznosa PDV-a
 • Dodan prijelom stranice kod ispisa sumaruma za više Zgrada
 • Knjiženje IRA-O po stavkama u SK neovisno o izabranoj opciji
 • Ispravak greške ručnog knjiženja izvoda bez izbora zaduženja sa liste
 • Ispravak greške knjiženja IRA-O prema PNB
 • Ispravak greške prepoznavanja knjiženja IRA-N prema PNB
 • Optimizacija algoritma ručnog knjiženja

v1.7.2 (verzija izdana 30.01.2022.)

 • Ispravak greške automatskog knjiženja IRA-N prema PNB
 • Optimizacija algoritma automatskog knjiženja izvoda

v1.7.1 (verzija izdana 22.01.2022.)

 • Opcija ispisa BarCode oznake na IRA-N, IFA računima
 • Ispis pozadine uplatnice za slanje E-mailom
 • Omogućen ispis Virmana za sve Zgrade
 • Ispis opomene dugovanja ili preplate u podnožju uplatnice
 • Izrada zaduženja samo za dodatne troškove
 • Provjera dvostrukog knjiženja stavaka Zgrade uz obradu
 • Opcija upozorenja za Opomenu/Ovrhu dužnika prema parametrima
 • Automatski obračun stanja Prostora/Zgrade kod knjiženja
 • Omogućena raspodjela knjiženja uplate na više Prostora
 • Dodane kolone ukupnih iznosa zaduženja Prostora
 • Dodana forma za jednostavnu raspodjelu dodatnih zaduženja Prostora
 • Automatsko zatvaranje stavaka uplata kod knjiženja izvoda
 • Automatizirane izrade IFA faktura iz postojećih izabranih faktura
 • Sumarum stanja zgrade sa izborom više Zgrada za izvještaj
 • Ispravak dodatnih suvlasnika Prostora za potpisnik
 • Ispravci prijavljenih ili uočenih grešaka

v1.7.0 (verzija izdana 30.07.2021.)

 • Opcija ispisa BarCode oznake na IRA-O računima
 • Izrada i obrada Ugovora za zgradu prema predlošku
 • Proširene informacije knjiženja SEPA izvoda
 • Opcija grupiranja stavki knjiženja prema broju izvoda
 • Opcija ispisa Opomene Dužnicima u podnožju uplatnica
 • GDPR opcija skrivanja osobnih informacija na grupnim izvještajima
 • Opcija automatske pohrane podataka u zadanom periodu

v1.6.9 (verzija izdana 13.04.2021.)

 • Ispravak greške ispisa Virmana zaduženja za Zgradu

v1.6.8 (verzija izdana 10.04.2021.)

 • Ispravak greške liste PNB knjiženja IRA-O faktura
 • IRA-O se proknjižava po stavkama sa PNB svakog Prostora
 • Automatsko zatvaranje IRA-O računa po stavkama u Analitici
 • Poboljšano direktno slanje uplatnica Prostora na E-mail
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.7 (verzija izdana 01.04.2021.)

 • Ispravak izrade i obrade IRA-O faktura
 • Fakture se izrađuju samo za Vlasnike – Pravne osobe
 • Ispravak pogreške ispisa Liste računa IRA-O
 • Ukinuta automatska izrada faktura i virmana za prostore prema najmu
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.6 (verzija izdana 30.03.2021.)

 • Redizajn izrade i obrade IRA-O faktura
 • Prostori sada uključuju opcije svih vrste najma
 • Prostor uključuje opciju za izradu virmana za slanje na E-mail
 • Dodan filter ispisa virmana po Prostorima uz slanje na E-mail
 • Automatska izrada faktura i virmana za prostore prema najmu
 • Olakšano je ručno knjiženje uz dodatne opcije izbora PNB
 • Ispravak greške naziva Obveznika u IRA-O fakturama
 • Ispravak unosa postotaka suvlasništva
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.5 (verzija izdana 25.01.2021.)

 • Uključeni iznosi dodatnih zaduženja kod ručnog knjiženja po PNB
 • Dodane su kolone dodatnih zaduženja u Kartici Stanja Obveznika Zgrade
 • Dodane su kolone dodatnih zaduženja Sumarum Dužnika/Izrada Opomena
 • Dodane su varijable dodatnih zaduženja u Postavke Ispisa Opomena
 • Ispravak greške prilikom deaktivacije prve Zgrade sa liste zgrada
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.4 (verzija izdana 26.12.2020.)

 • Optimizacija sustava ručnog knjiženja izvoda
 • Omogućen izbor PNB-a sa liste (ručno knjiženje)
 • Automatska potvrda plaćanja dokumenata (ručno knjiženje)
 • Automatsko knjiženje IRA-O računa po stavkama u SK (ručno knjiženje)
 • Ispravak sporog učitavanja izvještaja Salda-Konti Zgrade
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.3 (verzija izdana 05.10.2020.)

 • Redizajn i optimizacija sustava automatskog knjiženja izvoda
 • Optimizirana provjera proknjiženih stavaka automatskog knjiženja
 • Ispravak greške kod Izvještaja Opomena bez unesenih informacija Banke
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.2 (verzija izdana 25.08.2020.)

 • Optimizacija Analitike Prometa
 • Zatvaranje više stavaka odjednom većom uplatom (Analitika)
 • Dinamički obračun stanja računa sa filterom izvještaja
 • Dodan unos dinamičkih varijabli iznosa na Opomenama (Postavke ispisa)
 • Opcija skrivanja početnog stanja i dugovanja na izvještaju Otvorene Stavke
 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranja stavaka Analitike Prometa
 • Ispravak greške obračuna stanja filtriranja Izvještaja
 • Drugi manji ispravci grešaka

v1.6.1 (verzija izdana 30.06.2020.)

 • Optimizacija Analitike Prometa
 • Optimizacija Automatskog Knjiženja
 • Optimizacija izrade i ispisa dokumenata u Knjigama
 • Optimizacija prikaza Izvještaja
 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranja stavaka
 • Ispravak greške ponovnog Obračuna Prostora
 • Ispravak unosa novih Prostora i Obveznika
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.6.0 (verzija izdana 04.06.2020.)

 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranje stavke većom uplatom
 • Resetiranje izvještaja radi prikaza novih kolona

v1.5.9 (verzija izdana 03.06.2020.)

 • NOVO: Analitika Prometa – Zatvaranje stavaka izvoda uplata
 • Optimizacija svih izvještaja
 • Ispravak izrade IRA-O računa za Pravne subjekte obveznike
 • Ispravak i optimizacija automatskog knjiženja izvoda
 • Omogućeno filtriranje bez ograničenja Godine izvještaja Salda-Konti
 • Digitalni potpis na Narudžbenicama
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.8 (verzija izdana 19.03.2020.)

 • Ispravak neproknjižavanja kod automatskog knjiženja stavaka
 • Dodana opcija dodatne provjere auto. knjiženja u Postavkama
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.7 (verzija izdana 17.02.2020.)

 • Ispravak ponovnog obračuna iznosa svih Prostora Zgrade
 • Ispravak pojave greške kod odustajanja od automatskog knjiženja
 • Ispravak automatskog pozicioniranja odabranog Prostora kod obrade
 • Dodana direktna veza na Obračun Naknada Upravitelju
 • Brisanje originalne datoteke Licence prilikom unosa Licence
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.6 (verzija izdana 06.02.2020.)

 • Ispravak greške direktnog ispisa računa IRA-N
 • Omogućena dvojna pretraga Zgrada kod automatskog knjiženja
 • Optimizacija funkcija automatskog knjiženja izvoda
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.5 (verzija izdana 10.01.2020.)

 • Redizajn izrade BarCode-a za kompatibilnost naplate.
 • Ispravak obračuna na sumarumu izvještaja dugovanja

v1.5.4 (verzija izdana 08.01.2020.)

 • Ispravak greške optimizacije sadržaja za izradu BarCode-a.

v1.5.3 (verzija izdana 02.01.2020.)

 • Verifikacija proknjiženih stavaka nakon automatskog knjiženja.
 • Poboljšana obrada sadržaja za izradu BarCode-a.
 • Optimizacija ručnog unosa virmana kod izrade BarCode-a
 • Optimizacije filtriranja knjiga i izvještaja
 • Validacija licenciranja (zaštita od neovlaštenog korištenja)
 • Druge manje optimizacije programa

v1.5.2 (verzija izdana 18.11.2019.)

 • Ispravci pogreške kod obračuna Prostora u programu.
 • Optimizacije memorije računala prilikom izvoza izvještaja
 • Optimizacija prijave korisnika u program
 • Optimizacija korisničke zaštite
 • Druge manje optimizacije programa

v1.5.1 (verzija izdana 24.10.2019.)

 • Ispravak grešaka kod unosa Prostora u programu

v1.5.0 (verzija izdana 20.10.2019.)

 • Optimizacija svih izvještaja
 • Optimizacija izrade BarCode-a
 • Upozorenje neispravnih BarCode oznaka na uplatnicama
 • Dodana opcija upozorenja na pohranu Baze Podataka
 • Optimizacija funkcija automatskog knjiženja izvoda
 • Datum Dospijeća dodan kao predložak opisa na Virmanima
 • Optimizacije izrade zaduženja i naknada
 • Dodana forma za direktnu prijavu greške autoru
 • Drugi manji ispravci pogrešaka u programu

v1.4.9 (verzija izdana 06.08.2019.)

 • Mogućnost SQL Server načina rada sa više Operatera (Modul)
 • Slobodan unos primatelja i pošiljatelja na Virmanima
 • Višestruki ispis HUB Uplatnica (sa filterom)
 • Ispravak greške formata Datuma kod automatskog knjiženja izvoda
 • Mogućnost skrivanja kolona Sumarum izvještaja
 • Ispravak nepokretanja programa zbog korumpirane konfiguracije
 • Drugi manji ispravci pogrešaka u programu

v1.4.8 (verzija izdana 03.07.2018.)

 • Automatizirano otkrivanje i ispravak pogrešnih zapisa u Bazi
 • Unos povezanih dokumenata Zgrada (svi formati datoteka)
 • Proširene informacije ispisa detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika
 • Ispravak obračuna posebnih prostora kod evidencije Zgrada
 • Ispis liste IRA-O računa u nizu za izabrani mjesec
 • Ispis liste Naknada Upravitelja u nizu za sve Zgrade
 • Grupiranje i sortiranje stavaka na IRA-O računima po vrsti
 • Ispravak spremanja informacija u Postavkama Programa
 • Dodan unos OIB-a za drugog Platitelja na IRA-O računima
 • Omogućena dodatna obrada IRA-O računa
 • Na Potpisniku obračunati svi suvlasnički udjeli prostora u Zgradi
 • Izmjena kategorija Licenci programa
 • Optimizacija brzine svih Izvještaja prometa
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.7 (verzija izdana 15.05.2018.)

 • Omogućeno brisanje zadnjeg računa IRA-O izabrane Zgrade
 • Omogućene dodatne standardne informacije Zgrade
 • Ispis detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika iz evidencije
 • Ispravak greške kod unosa URA Računa
 • Ispravak i optimizacija svih Izvještaja
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.6 (verzija izdana 20.04.2018.)

 • Evidencija dugovanja Partnera/Početna Stanja Partnera
 • Proizvoljni naziv dokumenta ispisa IRA-O
 • Dodan odvojen memorandum za IRA-O Dokumente
 • Omogućeno automatsko brisanje Perioda zaduženja iz Salda-Konte
 • Opcija ne-izrade uplatnica za obveznike pod trajnim nalogom
 • Omogućen unos suvlasnika sa postocima suvlasništva Prostora (Potpisnik)
 • Omogućena direktna izrada platnih naloga iz izabranih URA računa
 • Sinkronizacija Baze putem FTP servera za vlasnike dodatne licence
 • Filtriranje izvještaja prometa prema izabranom mjesecu
 • Izbor poslovne Godine se sada pamti kroz izvještaje
 • Mogućnost ispisa koverti za uplatnice zaduženja obveznika
 • Vrijednosti faktora obračuna sada omogućuje preciznost sa 3 decimale
 • Omogućeno pretraživanje Zgrada prema adresi kod automatskog knjiženja
 • Implementacija tehničke zaštite prema Uredbi GDPR (Login, enkripcija i dr.)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.5 (verzija izdana 27.12.2017.)

 • Poboljšanja kod automatskog knjiženja SEPA izvoda
 • Opcija odabira ispisa elemenata u Bilanci Zgrade (Postavke)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.4 (verzija izdana 25.09.2017.)

 • Ispravak greške kod obrade i knjiženja izvoda u Salda-Konte
 • Opomene dugovanja povlače “adresu za uplatnicu” ukoliko je unesena
 • Optimizacija izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja
 • Dodan OIB obveznika kod ispisa izvještaja Salda-Konti
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.3 (verzija izdana 18.09.2017.)

 • Ispravak greške kod automatskog knjiženja izvoda bez PNB-a
 • Dodana je Knjiga Ugovora Dobavljača za obveze Dobavljača prema Zgradi
 • Ispravak izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja Izvoda
 • Dodan izbor Usluga iz evidencije na Fakturama Upravitelja (IFA)
 • Dodan izbor akcent boje za naglašene elemente na Izvještajima
 • Vizualna prezentacija za neprepoznate stavke Izvoda automatskog knjiženja
 • Optimiziran sustav Licenciranja programa
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.2 (verzija izdana 31.08.2017.)

 • Važan ispravak grešaka kod knjiženja zaduženja bez PNB-a u Salda-Konte
 • Ispravak grešaka kod ručnog knjiženja Izvoda
 • Forma automatskog knjiženja Izvoda sada se otvara standardno u kartici
 • Funkcija “Knjiži u Salda-Konte” sada stalno dostupna u Obradi Izvoda
 • Preimenovan naziv forme “Obrada Zaduženja” u “Priprema Zaduženja Obveznika”
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.1 (verzija izdana 16.08.2017.)

 • Dodan automatski prikaz Prostora izabrane Zgrade kod automatskog knjiženja
 • Dodana mogućnost dupliciranja kompletne Zgrade sa Prostorima i Obveznicima
 • Dodana mogućnost brisanja zastarjelih arhiva Baze podataka programa
 • Dodana je opcija direktnog slanja arhive Baze autoru na e-mail
 • Omogućen unos novih redova informacija u predložak opisa plaćanja Virmana zaduženja
 • Dodano upozorenje za neizabrane stavke izvoda kod automatskog knjiženja
 • Uveden PNB na zaduženja i izvode uplata u Salda-Konte
 • Uvedena funkcija prikaza otvorenih neplaćenih stavaka u Salda-Kontima prema PNB
 • “Stanar (ako nije vlasnik)” od sada se ispisuje kao Naziv Primatelja na Uplatnici
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

v1.4.0 (verzija izdana 09.05.2017.)

 • Omogućena izrada zaduženja obveznika za više izabranih zgrada
 • Dodano početno stanje zgrade na Bilancu
 • Ispravak čitanja opisa kod automatskog knjiženja izvoda
 • Obustavljena upotreba knjige faktura IRA-Z radi ne potrebe
 • Optimizacija spremanja postavaka margina kod ispisa Virmana
 • Spremanje margina kod ispisa Platnih Naloga
 • Optimizacija čarobnjaka i postavaka programa
 • Automatsko spremanje napomene na Bilanci Zgrade
 • Ispravak greške datuma kod automatskog knjiženja na WIN 10
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

***

.Net Framework 3.5 SP1

Osobno preuzmite .Net Framework 3.5 SP1 ukoliko imate Windows XP SP3 a nemate prethodno instaliran potreban Framework, te želite ubrzati instalaciju programa, a ne želite čekati da sama instalacija preuzme datoteke sa Interneta.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 (cca. *230MB)