MojaZgradaNET Setup

applications_other_setup

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.exe
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 10.04.2024.

Verzija: 1.8.9

PREUZMI INSTALACIJU PROGRAMA

MojaZgradaNET Setup (Arhiva)

Ukoliko Vaš anti-virusni program zabranjuje preuzimanje izvršne datoteke u .EXE formatu iz bilo kojeg razloga, preuzmite instalaciju programa u .ZIP datoteci, te samostalno izvadite instalacijske datoteke iz .zip arhive. Nakon otpakiranja arhive, pokrenite ‘Setup.exe’ datoteku.

Datoteka: MojaZgradaNETSetup.zip
Veličina datoteke: ~40 MB
Datum Izdavanja: 10.04.2024.

Verzija: 1.8.9

PREUZMI ARHIVU INSTALACIJE (.ZIP)

SQL Server 2014 SP3 EXPRESS Setup

Preuzmite instalaciju SQL Server Express sa stranica proizvođača, na linku ispod. Konfiguraciju i rad sa SQL Serverom provjerite u uputstvima programa MojaZgradaNET.

Datoteka: Microsoft® SQL Server® Express.exe
Sistemski Zahtjevi: ~2 GB prostora na disku, .NET 3.5 SP1, Windows 7 SP1
Veličina datoteke: ~300 MB

PREUZMI INSTALACIJU SQL SERVERA

DEMO Baza Programa

DEMO Baza Programa

Preuzmite novu DEMO (demonstracijsku) Bazu programa, ukoliko Vam postojeća DEMO baza javlja pogreške prilikom testiranja programa.

On-line/PDF Uputstva

Pregledajte On-Line uputstva za program MojaZgrada.NET ili preuzmite PDF datoteku dokumentaciju za potrebe ispisa.

uputstva

On-Line

PDF dokumentacija

PDF

MojaZgrada.NET

Program je namijenjen profesionalnom poslovanju Upravitelja Zgradama, koji imaju potrebu za jednostavnim poslovanjem održavanja zgrada uz izdavanja bez-gotovinskih Transakcijskih Računa i platnih naloga za svoje klijente. Program uključuje detaljnu, automatiziranu izradu i obradu zaduženja obveznika uz brojne druge alate za kompletno poslovanje Upravitelja Zgradama.

Zahtjevi programa MojaZgrada.NET:

 • Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 i novije
 • Net Framework 3.5 SP1

Za korisnike Windows 8,8.1 i 10 operacijskog sustava potrebno je uključiti podršku za Net Framework 3.5 u postavkama (Control Panel) slijedećim postupkom:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx

v1.8.9 (verzija izdana 10.04.2024.)

 • Ispravak obračuna površine sa posebnim prostorima u Programu Upravljanja
 • Dodana kolona adrese Zgrade u Programu Upravljanja
 • Druge manje optimizacije i ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.8 (verzija izdana 26.03.2024.)

 • Implementacija podrške za novi format SEPA Xml CAMT.53.001.08 izvoda
 • Podrška za stariji format SEPA Xml izvještaja mjoš u upotrebi
 • Ispravak zaokruživanja izračuna stavaka IRA-O kod ručne izrade
 • Ispravak sortiranja ispisa liste izvještaja IRA-O i IRA-N
 • Dodan je filter mjeseca za automatski izvoz Web izvještaja stanja Obveznika
 • Druge manje optimizacije i ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.7 (verzija izdana 04.12.2023.)

 • Ispravak pogreške deaktivacije i brisanja Zgrade iz evidencije
 • Ispravak prikaza valute kod promjene godine na više otvorenih izvještaja
 • Ispravak konverzije i prikaza valute na Bilanci Zgrade (EUR – HRK)
 • Ispravak greške kada nije unesen ispravan račun ili naziv banke za Zgradu
 • Ispravak ispisa Sumaruma na izvještajima Zgrada kod konverzije valute
 • Druge manje optimizacije i ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.6 (verzija izdana 09.11.2023.)

 • Omogućena promjena datuma kod automatske izrade IRA-N Računa
 • Omogućen je ispis liste računa IRA-N i IRA-O svih zgrada za izabrani mjesec
 • Ispravak zaokruživanja iznosa stavaka kod izrade IRA-O računa
 • Ispravljen i poboljšan rad sa Godišnjim Planom Upravljanja
 • Dodana kolona oznake prostora na izvještajima sumaruma prostora (potreban RESET izvještaja)
 • Druge optimizacije i ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.5 (verzija izdana 26.06.2023.)

 • Ispravak greške osvježavanja stanja knjige Salda-Konti
 • Ispravak osvježavanja stanja na izvještajima
 • Manje optimizacije rada sa SQL Serverom
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.4 (verzija izdana 12.06.2023.)

 • Poboljšanja u radu više korisnika na SQL serveru
 • Drugi ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.3 (verzija izdana 22.03.2023.)

 • Uveden Godišnji Program Upravljanja
 • Dodana opcija ispisa obračuna pričuve na Virmanima
 • Optimizacija ručnog knjiženja izvoda
 • Optimizacija osvježavanja izvještaja
 • Ispravak greške zaokruživanja iznosa stanja na izvještajima
 • Ispravak potvrde knjiženja IRA-O računa raspodjelom na više Prostora
 • Ispravak pogrešnog prikaza valute u EUR/HRK na izvještajima
 • Nadograđen sustav uputstava u skladu sa promjenama
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.2 (verzija izdana 20.02.2023.)

 • Ispravak čitanja SEPA izvoda uplata bez PNB broja
 • Ispravak iznosa pričuve u EUR valuti na sumarumu izvještaja prethodne godine
 • Ispravak ponovnog obračuna prostora uz promjenu faktora zgrade
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.1 (verzija izdana 30.01.2023.)

 • Dodana opcija dvojnog prikaza valute za EUR u HRK
 • Ispravak greške kod čitanja izvoda sa stavkama bez PNB
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.8.0 (verzija izdana 09.01.2023.)

 • Ispravak svih prijavljenih i evidentiranih pogrešaka kod prelaska na EUR valutu.
 • Dodana opcija prikaza broja stana na uplatnicama zaduženja
 • Ispravljena promjena opisa knjiženja kod obrade Salda-Konti
 • Ispravak oznake valute BarCode-a kod promjene godine
 • Ostavljen dvojni prikaz Bilance za 2022. godinu
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.9 (verzija izdana 20.10.2022.)

 • Ispravak raspodjele knjiženja IRA-O sa nestandardnim nazivom vrste Prostora
 • Ispravak povlačenja alternativne adrese na uplatnice i IRA-O račune
 • Omogućena višestruka obrada početnih stanja Prostora
 • Automatsko osvježavanje formi kod knjiženja u Salda-Konte
 • Dodan izbornik Prostora na formi IRA-O računa
 • Optimizacija sinkronizacije sa SQL serverom u više-korisničkom načinu rada
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.8 (verzija izdana 12.08.2022.)

 • Ispravak dvojnog prikaza valute na listi računa IRA-O
 • Ispravak dvojnog prikaza valute na listi računa IRA-N
 • Ispravak obračuna valute dodatnih zaduženja na uplatnicama
 • Ispis računa IRA-N i IRA-O grupiran padajućim izbornikom
 • Drugi manji ispravci prijavljenih pogrešaka

v1.7.7 (verzija izdana 08.08.2022.)

 • Dodana funkcija za dvojni prikaz valute na izvještajima
 • Dodane funkcije za prelazak poslovanja na EUR valutu
 • Dodano poglavlje u uputstvima za postepeni prelazak na EUR valutu
 • Ispravak zatvaranja knjiženja iz prethodne godine
 • Dodana opcija ispisa informacija Upravitelja na izvještajima
 • Dodane varijable šifre Prostora i PNB za unos teksta opomene
 • Ispravak prepoznavanja i zatvaranja knjiženja URA prema PNB
 • Ispravak rušenja programa kod filtriranja Salda-Konti
 • Poboljšan unos početnih stanja Zgrada i Prostora
 • Ispravak nezatvaranja ručnog knjiženja izvoda
 • Dodan broj stana na stavke IRA-O računa
 • Na Analitici prometa dodana funkcija zatvaranja nepovezivog izvoda
 • Dodana E-mail adresa na Prostoru za slanje uplatnice na E-mail
 • Ispravljn unos suvlasnika Prostora sa postotkom suvlasništva
 • Ispravljeno ne prikazivanje Oznake Operatera u Postavkama Programa
 • Drugi manji ispravci i poboljšanja

v1.7.6 (verzija izdana 14.03.2022.)

 • Ispravak automatskog knjiženja u SK sa neprepoznatim PNB
 • Ispravak automatskog zatvaranja već zatvorenog zaduženja

v1.7.5 (verzija izdana 24.02.2022.)

 • Ispravak greške ručnog knjiženja sa proizvoljnim PNB
 • Optimizacija ručnog i automatskog knjiženja
 • Ispravak manjih prijavljenih grešaka

v1.7.4 (verzija izdana 16.02.2022.)

 • Ispravak pojave greške nakon provjere knjiženja stavaka u Salda-Konte

v1.7.3 (verzija izdana 14.02.2022.)

 • Omogućen unos i obračun proizvoljnih iznosa PDV-a
 • Dodan prijelom stranice kod ispisa sumaruma za više Zgrada
 • Knjiženje IRA-O po stavkama u SK neovisno o izabranoj opciji
 • Ispravak greške ručnog knjiženja izvoda bez izbora zaduženja sa liste
 • Ispravak greške knjiženja IRA-O prema PNB
 • Ispravak greške prepoznavanja knjiženja IRA-N prema PNB
 • Optimizacija algoritma ručnog knjiženja

v1.7.2 (verzija izdana 30.01.2022.)

 • Ispravak greške automatskog knjiženja IRA-N prema PNB
 • Optimizacija algoritma automatskog knjiženja izvoda

v1.7.1 (verzija izdana 22.01.2022.)

 • Opcija ispisa BarCode oznake na IRA-N, IFA računima
 • Ispis pozadine uplatnice za slanje E-mailom
 • Omogućen ispis Virmana za sve Zgrade
 • Ispis opomene dugovanja ili preplate u podnožju uplatnice
 • Izrada zaduženja samo za dodatne troškove
 • Provjera dvostrukog knjiženja stavaka Zgrade uz obradu
 • Opcija upozorenja za Opomenu/Ovrhu dužnika prema parametrima
 • Automatski obračun stanja Prostora/Zgrade kod knjiženja
 • Omogućena raspodjela knjiženja uplate na više Prostora
 • Dodane kolone ukupnih iznosa zaduženja Prostora
 • Dodana forma za jednostavnu raspodjelu dodatnih zaduženja Prostora
 • Automatsko zatvaranje stavaka uplata kod knjiženja izvoda
 • Automatizirane izrade IFA faktura iz postojećih izabranih faktura
 • Sumarum stanja zgrade sa izborom više Zgrada za izvještaj
 • Ispravak dodatnih suvlasnika Prostora za potpisnik
 • Ispravci prijavljenih ili uočenih grešaka

v1.7.0 (verzija izdana 30.07.2021.)

 • Opcija ispisa BarCode oznake na IRA-O računima
 • Izrada i obrada Ugovora za zgradu prema predlošku
 • Proširene informacije knjiženja SEPA izvoda
 • Opcija grupiranja stavki knjiženja prema broju izvoda
 • Opcija ispisa Opomene Dužnicima u podnožju uplatnica
 • GDPR opcija skrivanja osobnih informacija na grupnim izvještajima
 • Opcija automatske pohrane podataka u zadanom periodu

v1.6.9 (verzija izdana 13.04.2021.)

 • Ispravak greške ispisa Virmana zaduženja za Zgradu

v1.6.8 (verzija izdana 10.04.2021.)

 • Ispravak greške liste PNB knjiženja IRA-O faktura
 • IRA-O se proknjižava po stavkama sa PNB svakog Prostora
 • Automatsko zatvaranje IRA-O računa po stavkama u Analitici
 • Poboljšano direktno slanje uplatnica Prostora na E-mail
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.7 (verzija izdana 01.04.2021.)

 • Ispravak izrade i obrade IRA-O faktura
 • Fakture se izrađuju samo za Vlasnike – Pravne osobe
 • Ispravak pogreške ispisa Liste računa IRA-O
 • Ukinuta automatska izrada faktura i virmana za prostore prema najmu
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.6 (verzija izdana 30.03.2021.)

 • Redizajn izrade i obrade IRA-O faktura
 • Prostori sada uključuju opcije svih vrste najma
 • Prostor uključuje opciju za izradu virmana za slanje na E-mail
 • Dodan filter ispisa virmana po Prostorima uz slanje na E-mail
 • Automatska izrada faktura i virmana za prostore prema najmu
 • Olakšano je ručno knjiženje uz dodatne opcije izbora PNB
 • Ispravak greške naziva Obveznika u IRA-O fakturama
 • Ispravak unosa postotaka suvlasništva
 • Drugi ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.5 (verzija izdana 25.01.2021.)

 • Uključeni iznosi dodatnih zaduženja kod ručnog knjiženja po PNB
 • Dodane su kolone dodatnih zaduženja u Kartici Stanja Obveznika Zgrade
 • Dodane su kolone dodatnih zaduženja Sumarum Dužnika/Izrada Opomena
 • Dodane su varijable dodatnih zaduženja u Postavke Ispisa Opomena
 • Ispravak greške prilikom deaktivacije prve Zgrade sa liste zgrada
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.4 (verzija izdana 26.12.2020.)

 • Optimizacija sustava ručnog knjiženja izvoda
 • Omogućen izbor PNB-a sa liste (ručno knjiženje)
 • Automatska potvrda plaćanja dokumenata (ručno knjiženje)
 • Automatsko knjiženje IRA-O računa po stavkama u SK (ručno knjiženje)
 • Ispravak sporog učitavanja izvještaja Salda-Konti Zgrade
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.3 (verzija izdana 05.10.2020.)

 • Redizajn i optimizacija sustava automatskog knjiženja izvoda
 • Optimizirana provjera proknjiženih stavaka automatskog knjiženja
 • Ispravak greške kod Izvještaja Opomena bez unesenih informacija Banke
 • Drugi manji ispravci prijavljenih grešaka

v1.6.2 (verzija izdana 25.08.2020.)

 • Optimizacija Analitike Prometa
 • Zatvaranje više stavaka odjednom većom uplatom (Analitika)
 • Dinamički obračun stanja računa sa filterom izvještaja
 • Dodan unos dinamičkih varijabli iznosa na Opomenama (Postavke ispisa)
 • Opcija skrivanja početnog stanja i dugovanja na izvještaju Otvorene Stavke
 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranja stavaka Analitike Prometa
 • Ispravak greške obračuna stanja filtriranja Izvještaja
 • Drugi manji ispravci grešaka

v1.6.1 (verzija izdana 30.06.2020.)

 • Optimizacija Analitike Prometa
 • Optimizacija Automatskog Knjiženja
 • Optimizacija izrade i ispisa dokumenata u Knjigama
 • Optimizacija prikaza Izvještaja
 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranja stavaka
 • Ispravak greške ponovnog Obračuna Prostora
 • Ispravak unosa novih Prostora i Obveznika
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.6.0 (verzija izdana 04.06.2020.)

 • Ispravak greške kod djelomičnog Zatvaranje stavke većom uplatom
 • Resetiranje izvještaja radi prikaza novih kolona

v1.5.9 (verzija izdana 03.06.2020.)

 • NOVO: Analitika Prometa – Zatvaranje stavaka izvoda uplata
 • Optimizacija svih izvještaja
 • Ispravak izrade IRA-O računa za Pravne subjekte obveznike
 • Ispravak i optimizacija automatskog knjiženja izvoda
 • Omogućeno filtriranje bez ograničenja Godine izvještaja Salda-Konti
 • Digitalni potpis na Narudžbenicama
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.8 (verzija izdana 19.03.2020.)

 • Ispravak neproknjižavanja kod automatskog knjiženja stavaka
 • Dodana opcija dodatne provjere auto. knjiženja u Postavkama
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.7 (verzija izdana 17.02.2020.)

 • Ispravak ponovnog obračuna iznosa svih Prostora Zgrade
 • Ispravak pojave greške kod odustajanja od automatskog knjiženja
 • Ispravak automatskog pozicioniranja odabranog Prostora kod obrade
 • Dodana direktna veza na Obračun Naknada Upravitelju
 • Brisanje originalne datoteke Licence prilikom unosa Licence
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.6 (verzija izdana 06.02.2020.)

 • Ispravak greške direktnog ispisa računa IRA-N
 • Omogućena dvojna pretraga Zgrada kod automatskog knjiženja
 • Optimizacija funkcija automatskog knjiženja izvoda
 • Ispravak drugih manjih grešaka

v1.5.5 (verzija izdana 10.01.2020.)

 • Redizajn izrade BarCode-a za kompatibilnost naplate.
 • Ispravak obračuna na sumarumu izvještaja dugovanja

v1.5.4 (verzija izdana 08.01.2020.)

 • Ispravak greške optimizacije sadržaja za izradu BarCode-a.

v1.5.3 (verzija izdana 02.01.2020.)

 • Verifikacija proknjiženih stavaka nakon automatskog knjiženja.
 • Poboljšana obrada sadržaja za izradu BarCode-a.
 • Optimizacija ručnog unosa virmana kod izrade BarCode-a
 • Optimizacije filtriranja knjiga i izvještaja
 • Validacija licenciranja (zaštita od neovlaštenog korištenja)
 • Druge manje optimizacije programa

v1.5.2 (verzija izdana 18.11.2019.)

 • Ispravci pogreške kod obračuna Prostora u programu.
 • Optimizacije memorije računala prilikom izvoza izvještaja
 • Optimizacija prijave korisnika u program
 • Optimizacija korisničke zaštite
 • Druge manje optimizacije programa

v1.5.1 (verzija izdana 24.10.2019.)

 • Ispravak grešaka kod unosa Prostora u programu

v1.5.0 (verzija izdana 20.10.2019.)

 • Optimizacija svih izvještaja
 • Optimizacija izrade BarCode-a
 • Upozorenje neispravnih BarCode oznaka na uplatnicama
 • Dodana opcija upozorenja na pohranu Baze Podataka
 • Optimizacija funkcija automatskog knjiženja izvoda
 • Datum Dospijeća dodan kao predložak opisa na Virmanima
 • Optimizacije izrade zaduženja i naknada
 • Dodana forma za direktnu prijavu greške autoru
 • Drugi manji ispravci pogrešaka u programu

v1.4.9 (verzija izdana 06.08.2019.)

 • Mogućnost SQL Server načina rada sa više Operatera (Modul)
 • Slobodan unos primatelja i pošiljatelja na Virmanima
 • Višestruki ispis HUB Uplatnica (sa filterom)
 • Ispravak greške formata Datuma kod automatskog knjiženja izvoda
 • Mogućnost skrivanja kolona Sumarum izvještaja
 • Ispravak nepokretanja programa zbog korumpirane konfiguracije
 • Drugi manji ispravci pogrešaka u programu

v1.4.8 (verzija izdana 03.07.2018.)

 • Automatizirano otkrivanje i ispravak pogrešnih zapisa u Bazi
 • Unos povezanih dokumenata Zgrada (svi formati datoteka)
 • Proširene informacije ispisa detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika
 • Ispravak obračuna posebnih prostora kod evidencije Zgrada
 • Ispis liste IRA-O računa u nizu za izabrani mjesec
 • Ispis liste Naknada Upravitelja u nizu za sve Zgrade
 • Grupiranje i sortiranje stavaka na IRA-O računima po vrsti
 • Ispravak spremanja informacija u Postavkama Programa
 • Dodan unos OIB-a za drugog Platitelja na IRA-O računima
 • Omogućena dodatna obrada IRA-O računa
 • Na Potpisniku obračunati svi suvlasnički udjeli prostora u Zgradi
 • Izmjena kategorija Licenci programa
 • Optimizacija brzine svih Izvještaja prometa
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.7 (verzija izdana 15.05.2018.)

 • Omogućeno brisanje zadnjeg računa IRA-O izabrane Zgrade
 • Omogućene dodatne standardne informacije Zgrade
 • Ispis detaljnih informacija Zgrade i Suvlasnika iz evidencije
 • Ispravak greške kod unosa URA Računa
 • Ispravak i optimizacija svih Izvještaja
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.6 (verzija izdana 20.04.2018.)

 • Evidencija dugovanja Partnera/Početna Stanja Partnera
 • Proizvoljni naziv dokumenta ispisa IRA-O
 • Dodan odvojen memorandum za IRA-O Dokumente
 • Omogućeno automatsko brisanje Perioda zaduženja iz Salda-Konte
 • Opcija ne-izrade uplatnica za obveznike pod trajnim nalogom
 • Omogućen unos suvlasnika sa postocima suvlasništva Prostora (Potpisnik)
 • Omogućena direktna izrada platnih naloga iz izabranih URA računa
 • Sinkronizacija Baze putem FTP servera za vlasnike dodatne licence
 • Filtriranje izvještaja prometa prema izabranom mjesecu
 • Izbor poslovne Godine se sada pamti kroz izvještaje
 • Mogućnost ispisa koverti za uplatnice zaduženja obveznika
 • Vrijednosti faktora obračuna sada omogućuje preciznost sa 3 decimale
 • Omogućeno pretraživanje Zgrada prema adresi kod automatskog knjiženja
 • Implementacija tehničke zaštite prema Uredbi GDPR (Login, enkripcija i dr.)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.5 (verzija izdana 27.12.2017.)

 • Poboljšanja kod automatskog knjiženja SEPA izvoda
 • Opcija odabira ispisa elemenata u Bilanci Zgrade (Postavke)
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.4 (verzija izdana 25.09.2017.)

 • Ispravak greške kod obrade i knjiženja izvoda u Salda-Konte
 • Opomene dugovanja povlače “adresu za uplatnicu” ukoliko je unesena
 • Optimizacija izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja
 • Dodan OIB obveznika kod ispisa izvještaja Salda-Konti
 • Drugi manji ispravci u programu

v1.4.3 (verzija izdana 18.09.2017.)

 • Ispravak greške kod automatskog knjiženja izvoda bez PNB-a
 • Dodana je Knjiga Ugovora Dobavljača za obveze Dobavljača prema Zgradi
 • Ispravak izbora Zgrada i Prostora kod automatskog knjiženja Izvoda
 • Dodan izbor Usluga iz evidencije na Fakturama Upravitelja (IFA)
 • Dodan izbor akcent boje za naglašene elemente na Izvještajima
 • Vizualna prezentacija za neprepoznate stavke Izvoda automatskog knjiženja
 • Optimiziran sustav Licenciranja programa
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.2 (verzija izdana 31.08.2017.)

 • Važan ispravak grešaka kod knjiženja zaduženja bez PNB-a u Salda-Konte
 • Ispravak grešaka kod ručnog knjiženja Izvoda
 • Forma automatskog knjiženja Izvoda sada se otvara standardno u kartici
 • Funkcija “Knjiži u Salda-Konte” sada stalno dostupna u Obradi Izvoda
 • Preimenovan naziv forme “Obrada Zaduženja” u “Priprema Zaduženja Obveznika”
 • Drugi manji ispravci i optimizacije u programu

v1.4.1 (verzija izdana 16.08.2017.)

 • Dodan automatski prikaz Prostora izabrane Zgrade kod automatskog knjiženja
 • Dodana mogućnost dupliciranja kompletne Zgrade sa Prostorima i Obveznicima
 • Dodana mogućnost brisanja zastarjelih arhiva Baze podataka programa
 • Dodana je opcija direktnog slanja arhive Baze autoru na e-mail
 • Omogućen unos novih redova informacija u predložak opisa plaćanja Virmana zaduženja
 • Dodano upozorenje za neizabrane stavke izvoda kod automatskog knjiženja
 • Uveden PNB na zaduženja i izvode uplata u Salda-Konte
 • Uvedena funkcija prikaza otvorenih neplaćenih stavaka u Salda-Kontima prema PNB
 • “Stanar (ako nije vlasnik)” od sada se ispisuje kao Naziv Primatelja na Uplatnici
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

v1.4.0 (verzija izdana 09.05.2017.)

 • Omogućena izrada zaduženja obveznika za više izabranih zgrada
 • Dodano početno stanje zgrade na Bilancu
 • Ispravak čitanja opisa kod automatskog knjiženja izvoda
 • Obustavljena upotreba knjige faktura IRA-Z radi ne potrebe
 • Optimizacija spremanja postavaka margina kod ispisa Virmana
 • Spremanje margina kod ispisa Platnih Naloga
 • Optimizacija čarobnjaka i postavaka programa
 • Automatsko spremanje napomene na Bilanci Zgrade
 • Ispravak greške datuma kod automatskog knjiženja na WIN 10
 • Ispravljene druge manje pogreške u programu

***

.Net Framework 3.5 SP1

Osobno preuzmite .Net Framework 3.5 SP1 ukoliko imate Windows XP SP3 a nemate prethodno instaliran potreban Framework, te želite ubrzati instalaciju programa, a ne želite čekati da sama instalacija preuzme datoteke sa Interneta.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 (cca. *230MB)