MojaZgradaNET

Što je MojaZgrada.NET?

MojaZgrada.NET je profesionalno programsko rješenje za Upravljanje Zgradama.

Računalni program MojaZgrada.NET je cjelovito integrirano računovodstveno rješenje za poslovanje upravljanja Zgradama. Jednostavan je za korištenje, a potreban je kratak period upoznavanja sa radom programa, za što Vam je na raspolaganju detaljan integrirani sustav uputstava. Program nudi sve potrebne alate unosa i obrade elemenata poslovanja Upravitelja. Instalacijska datoteka programa se preuzima sa naših stranica, te ne zahtjeva nikakve dodatne alate, a koristi lokalnu Bazu ili SQL server prema potrebi.

Web sjedište projekta:
https://mojazgrada.eu

Koje funkcije sadrži program?

Program koristi modernu Microsoft .NET tehnologiju izrade, uz vrhunske komponente, koje garantiraju jednostavnost i brzinu izvođenja svih funkcija programa, te veliku ugodnost u radu za korisnika.

Ovo su neke od osnovnih funkcija programa, uz brojne druge, koje pridonose jednostavnosti i brzini poslovanja programom.

 • Evidencija Zgrada, Prostora
 • Evidencija Obveznika
 • Evidencija Poslovnih Partnera
 • Knjiga i obrada Zaduženja
 • Knjiga i obrada Izvoda Zgrada
 • Knjiga i obrada Naknada Upravitelju
 • Knjiga Dnevnika Zgrada (Radovi, ugovori i ostalo)
 • Knjiga Zaduženja i Obračuna Pričuva (Saldo-Konti)
 • Virmani automatizirana izrada, obrada, evidencija
 • Platni Nalog HUB-3A (slobodan unos i obrada uplatnica)
 • Obrada i knjiženje Izvoda (Ručno i automatskim knjiženjem)
 • Obrada Zaduženja Obveznika (Vlasnika, Stanara)
 • Prikaz adrese Zgrade na Open Maps (unutar programa)
 • Izvještaji prilagođeni za obveznike (prostor po stranici)
 • Direktan i automatiziran izvoz WEB Izvještaja (HTML, PDF..)
 • Automatska provjera i nadogradnja programa
 • Knjiga IRA-N (Izlazne fakture naknada Upravitelja)
 • Knjiga IRA-O (Fakture pravnim subjektima Obveznicima)
 • Knjiga URA (Ulazne fakture Zgrada)
 • Automatska Sinkronizacija sa Web portalom Upravitelja
 • Branding na uplatnicama (opisni tekst i Logo u podnožju)

 • Automatska izrada Opomena iz dugovanja
 • Automatska izrada Računa pravnim subjektima (IRA-O)
 • Izrada virmana naknada predstavnicima Zgrada
 • Izrada i ispis BARCODE oznake na virmanima
 • Automatsko knjiženje Izvoda Banaka (FINA, Erste, SEPA..)
 • Automatska Obrada Naknada Upravitelju
 • Automatsko knjiženje u Salda-Konte Obveznika
 • Automatska izrada Računa iz obračuna Naknada upravitelju
 • Priprema Serije Virmana (uz podešavanje ispisa)
 • Narudžbenice Partnerima
 • Evidencije Troškova Zgrade
 • Šifranici Banaka, Općina, Usluga/Radova, Konto Plan
 • Detaljni Izvještaji (Zgrada, Prostora, Prihodi/Rashodi, Financijski)
 • Izrada Memoranduma za Račune i Dokumente
 • Demo podaci za ugodno i brzo testiranje programa
 • Alati održavanja, optimizacije i pohrane podataka (Back-up)
 • Vizualne teme za promjenu izgleda programa
 • Jednostavna registracija programa u par koraka
 • Detaljan sustav pomoći (CHM i On-Line dokumentacija)
 • Redovito održavanje programa..

MojaZgrada.NET originalno je autorsko programsko rješenje razvijeno u suradnji sa profesionalnim upraviteljima, slijedeći njihova uputstva i želje, uz implementaciju tehnika za brz i jednostavan rad u procesima poslovanja Upravitelja.

Razvili smo specijaliziran i jedinstven program na tržištu!

Najčešća pitanja & odgovori

Da li se program kupuje, pa onda plaća održavanje?

Ne. Plaća se samo najam u obliku godišnje Licence za rad sa programom. Možete odabrati plaćanje u ukupnom godišnjem iznosu, ili u mjesečnim obrocima. Ukoliko se izaberu mjesečni obroci kao oblik pretplate, cijena Licence je uvećana za +10%. Nema dodatnih troškova.

Da li uplatnice sadrže BarCode oznaku?

Da. Uključivanje ispisa BarCode oznake na uplatnicama je vrlo jednostavno. U postavkama programa pod “Postavke Ispisa” označite opciju “Ispis BarCode-a na uplatnicama” i to je sve. BarCode oznaka omogućuje brzo plaćanje uplatnice skeniranjem koda aplikacijom za za mobilno bankarstvo, ili na fizičkim naplatnim mjestima, čime se smanjuje provizija na plaćanje računa. Omogućeno je plaćanje na svim naplatnim mjestima koja imaju tu mogućnosti.

Imate li automatsko knjiženje bankovnih Izvoda?

Da. Za automatsko knjiženje Izvoda podržani su brojni izvodi banaka u standardiziranom FINA formatu kojeg koristi većina banaka, a može dolaziti u nekoliko vrsta datoteka. Izbor vrste datoteke birate u postavkama programa, a podržani formati su: XML (SEPA), TXT, WRI, CSV, OTP te drugi formati datoteka u FINA standardu.

PDF, DOC ili HTML formati ne mogu se koristiti za automatsko knjiženje Izvoda, ali ih je potrebno dobivati radi provjere i evidencije.

Jesu li Izvještaji prilagođeni knjigovodstvenom standardu?

Da. Svi izvještaji stanja obveznika prilagođeni su detaljnom statističkom pregledu, sadrže grupirane preglede stanja uz mogućnost detaljnog pregleda, te sumarum obračuna prihoda i rashoda. Financijski izvještaji, grupirani su po Konto planu uz dinamične obračune svih potrebnih stavaka prihoda i rashoda, uz završne obračune trenutnih stanja.

Izvještaji su interaktivnog karaktera, što znači da se svaka promjena filtra ili grupiranja elemenata na pred-pregledu izvještaja automatski primjenjuje na sam obračun i izgled Izvještaja. Moguće je prije ispisa proizvoljno promijeniti informacije zaglavlja ili podnožja, ukoliko je potrebno.

Da li program sadrži mogućnost upravljanja kompletnim knjigovodstvom Upravitelja?

Ne. Program je namijenjen specifičnom segmentu u poslovanju upravljanja Zgradama i obveznicima Pričuve, te njihovih ostalih zaduženja, kao i njihovoj detaljnoj evidenciji.

Za knjigovodstvene poslove samog Upravitelja (plaće, doprinosi, JOPPD obrasci, knjige IRA i URA Upravitelja i dr.), potrebno je koristiti usluge knjigovodstva!

Da li program sadrži JOPPD obrazac za prijavu dohodaka predstavnika zgrada?

JOPPD obrazac nije integriran u sam program, jer je tu namjenu REGOS napravio besplatnu On-Line WEB aplikaciju, koja upravlja kompletnim procesom izrade, ispisa i pohrane JOPPD obrasca za vaše obveznike.

To je profesionalno rješenje, redovito se ažurira zakonskim promjenama, a programom smo omogućili direktnu vezu na Web aplikaciju REGOS-a namijenjenu upravo malim i srednjim korisnicima za izradu JOPPD obrazaca.

https://joppdapp.regos.hr/

Ima li program mogućnost izvoza izvještaja za Web Portal Upravitelja?

Da. Program nudi direktan izvoz Web izvještaja u HTML ili PDF formatu (te drugim formatima) koji možete dalje samostalno ili automatski postaviti na Web stranice. Također program sadrži integrirano profesionalno rješenje za sinkronizaciju izvještaja sa Web portalom Upravitelja putem FTP protokola.

Nudimo uslugu izrade Web stranica poslovanja Upravitelja, te integriranog rješenja sustava On-Line pristupa izvještajima za vaše klijente – predstavnike zgrada.

Više o usluzi izradi Web Portala Upravitelja pogledajte ovdje:
http://mediastudio.hr/internet-portal-za-upravitelje/

Mogu li sa programom istovremeno raditi više operatera u mreži?

Da. Program dolazi sa dvije mogućnosti načina rada ovisno o vrsti Licence:
jedno-korisnički, vezan licencom na jedno radno računalo uz mogućnost prijenosa baze podataka
SQL Server način rada za više operatera u mreži, sa dodatnom licencom za svakog Operatera zasebno

Kod jedno-korisničkog načina rada, nudimo mogućnost dodatne licence za drugo računalo, sa kojem možete jednostavno dijeliti bazu programa između računala ugrađenim alatima.

SQL Server način rada omogućuje rad više Operatera u mreži računala, uz sinkronizaciju baza podataka sa Serverom.

Osim cijene pretplate na program, ima li dodatnih troškova?

Ne. Uz cijenu pretplate na godišnju licencu za program, nema dodatnih troškova!

Održavanje programa je uz korisničku podršku uključeno u pretplatu, a sam program automatski obavještava o novoj nadogradnji, koju samim programom slobodno preuzmete i instalirate jednostavno i brzo.

Da li program dolazi sa sustavom pomoći i kakva je podrška?

Da. Program dolazi sa integriranim detaljnim sustavom uputstava, koji sadrži sve informacije o radu sa programom i njegovim elementima. Sustav uputstava dostupan je i On-Line na ovim stranicama na adresi:
http://mediastudio.hr/mojazgradanet_uputstva/HTML/index.html

Naš preporuka je da prilikom početka rada krenete od poglavlja uputstava pod nazivom Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja, koji sadrže detaljne korake kompletnog ciklusa upravljanja obveznicima.

Za direktnu podršku i konkretna pitanja, dostupni smo vam za radnog vremena, putem kontakt E-maila i telefona.

Da li program sadrži zaštitu podataka prema GDPR Uredbi?

Da. Program dolazi sa integriranim elementima sigurnosti podataka korisnika usluga Upravitelja unutar programa MojaZgradaNET.

Uključeni su Logiranje Operatera u program, enkripcija arhive Baze podataka, obrada subjekata prema Uredbi GDPR i drugo.

Što ako imamo specifične zahtjeve a nema rješenja u programu?

Brojne funkcije unutar programa ugrađene su na osnovi prijedloga i zahtjeva naših klijenata. Otvoreni smo za vaše prijedloge, te ukoliko prijedlog pridonosi kvaliteti i funkcionalnosti programa, sigurno ćemo razmotriti mogućnosti, te uvrstiti riješenje u sam program unutar redovite nadogradnje.

Preuzmite program MojaZgrada.NET

Slobodno preuzmite punu verziju programa, te isprobajte mogućnosti kroz period od 15 dana potpuno besplatno, bez ikakvih uvjeta ili obaveze!

Cjenik Licenci Programa

registracijaLicenca za program je Godišnja Licenca, uz mogućnost plaćanja u mjesečnim* obrocima.
Licenca se kategorizira samo prema broju Zgrada kojima se upravlja.

* Kod pretplate u mjesečnim obrocima, ukupna cijena Licence je uvećana za: +10%

Zatražite informativnu ponudu za Licencom

Cijene Licenci su formirane u kategorijama po 25 Zgrada. Ponuda je samo informativnog karaktera, a za kupnju Licence potrebno je poslati “zahtjev za registracijom”  iz samog programa MojaZgradaNET, te uplatu izvršiti po dobivenom Predračunu.

* Cijena dodatne Licence za drugo računalo (za istu tvrtku) iznosi 15 EUR/mj. neovisno o vrsti Licence.
* Licenca vrijedi isključivo na računalu na kojem je program licenciran, te nije prenosiva na drugo računalo.
* Cijena prijenosa Licence za isto ili drugo računalo iznosi 35 EUR, uz deaktivaciju postojeće Licence.
* Telefonska podrška odnosi se samo na konkretna pitanja na koje niste našli odgovore u uputstvima programa.
* Tvrtka Media Studio j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a pa se isti ne obračunava na cijene.