Zgrade

Navigation:  Referenca Alata Programa > Katalog >

Zgrade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovaj odjeljak opisuje rad sa alatima skupine Poslovne Knjige - Katalog

 

Katalogu možete pristupiti na Glavnoj Alatnoj Traci ili putem Palete Alata.

 

clip0014_zoom70

 

Evidencija Zgrada

 

clip0008_zoom70

Evidencija Zgrada

 

Evidencija Zgrada pruža brzi uvid u popis svih Zgrada kojima Upravitelj upravlja. Forma sadrži informacije o trenutno izabranoj Zgradi kao i osnovne informacije o njenim Prostorima.

 

Listu Prostora pojedine zgrade možete proširiti klikom na oznaku + na početku reda izabrane Zgrade.

 

Adresu izabrane Zgrade moguće je pogledati na Mapi (Google mapa) klikom na opciju 'Prikaži Zgradu Na Mapi'

 

Deaktivacija Zgrade

 

Zgradu je moguće Deaktivirati umjesto izbrisati ukoliko više ne upravljate sa tom zgradom. Klik na opciju Deaktiviraj Zgradu će pravilno postaviti informaciju Statusa Objekta da Zgrada nije Aktivna te ujedno deaktivirati sve njezine Prostore. Ne-aktivne Zgrade nisu uključene u obračune, kao i njihovi prostori.

 

Unos/Obrada Zgrada

 

Unos nove Zgrade ili obrada postojeće Zgrade otvara formu Obrade/Unosa Zgrade.

 

clip0009_zoom70

Unos/Obrada

 

Unos Zgrade sadrži slijedeće informacije koje je potrebno unijeti:

 

- Osnovne informacije o Zgradi (Adresa zgrade, Ovlašteni predstavnik - formu unosa novog moguće pokrenuti sa kontrole izbora predstavnika klikom na Unesi Novo)

- Informacije Računa Pričuve Zgrade

- Faktori Obračuna Održavanja (Faktori kvadratura prostora za obračune pričuva/održavanja)

- Faktori Naknade Upravitelju (izbor oblika obračuna naknade Upravitelju)

 

Dupliciranje Zgrade

Omogućeno je kompletno dupliciranje izabrane Zgrade opcijom Dupliciraj Zgradu

clip0176

- opcija se koristi kada za postojeću Zgradu treba unijeti nova zaduženja, uz štampanje novih uplatnica, a na postojećim zaduženjima to nije moguće napraviti.

Postupak će jednostavno duplicirati postojeću Zgradu sa svim prostorima i njihovim Vlasnicima, te sa njihovim informacijama.

Nova Zgrada se vodi kao kompletno nova Zgrada ali sa identičnom Adresom. Moguće je dodati neki dodatnu informaciju kako bi razlikovali Zgradu na listama od postojeće (npr. Neka Adresa Zgrade 21 - PLIN)

 

Promjena Žiro Računa Upravitelja

 

Moguće je da Upravitelj ima više otvorenih Računa u Bankama, te prilikom izrade Naknada Upravitelju, za određenu zgradu treba biti drugi žiro račun Upravitelja(a ne onaj automatski unesen iz informacija Upravitelja).

 

- možete jednostavno nakon unosa ili obrade zgrade, promijeniti vrijednosti Banke i Račun Upravitelja IBAN, te spremiti promjene.

Prilikom obračuna naknada Upravitelju i izradi Virmana za plaćanje naknada, ove informacije će se uzeti u obzir.

 

Početno Stanje Zgrade

 

Početno stanje Zgrade moguće je provjeriti ili unijeti novo stanje klikom na funkciju Unesi/Provjeri

Početno stanje Zgrade se koristi u izvještajima i obračunima dugovanja stanara