Upozorenje o Zaštiti Intelektualnog Vlasništva

Navigation:  Uvodnik >

Upozorenje o Zaštiti Intelektualnog Vlasništva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zaštita Intelektualnog Vlasništva

 

U svrhu zaštite intelektualnog vlasništva nad programom MojaZgradaNET, program koristi neke napredne tehnologije za zaštitu od neovlaštenog korištenja programa, kao i sigurnosne mehanizme od neovlaštenih pokušaja izmjene strukture programa. Tehnike zaštite su integrirane unutar programa u obliku sistema licenciranja, te bilo kakav pokušaj izmjene originalne strukture pojedinih datoteka distribucije ili samog programa, ili drugih važnih datoteka potrebnih za rad programa, može rezultirati blokiranjem i poništenjem Licence programa.

 

Tehnologija zaštite koristi tehnike koje aktivno provjeravaju ispravno stanje sustava programa u radu, te provjerava neovlašteno manipuliranje sa elementima unutar distribucije programa, uključujući i samu datoteku Licence.

 

Korisnik programa ne smije raditi slijedeće radnje:

- otvarati datoteku Licence i mijenjati sadržaj

- otvarati izvršnu datoteku programa drugim programima u svrhu proučavanja elemenata kôda izvršne datoteke

- mijenjati trenutni datum na Windows sustavu za vrijeme rada programa ili pokretati program sa promijenjenim datumom na računalu

- druge radnje koje nisu u skladu sa Licenčnim ugovorom koji dolazi uz program

 

Navedene radnje mogu rezultirati poništavanjem i blokiranjem Licence programa, a time i prestanak rada programa, a korisnik će prema Licenčnom ugovoru, sam snositi odgovornost i troškove koji proizlaze iz navedenih pokušaja neovlaštene manipulacije softverom.