Unos Zgrada, Prostora i Obveznika

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Unos Zgrada, Prostora i Obveznika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Unos Zgrada, Prostora i Obveznika

 

Ukoliko su unesene osnovne informacije u program, vrijeme je za unos elemenata poslovnih subjekata, i početak pripreme rada sa programom.

Ukoliko koristite DEMO podatke, možda nećete moći unijeti novu Zgradu, jer je već unesen maksimalan broj DEMO zgrada. Maksimalan broj zgrada u ne-registriranoj verziji programa je 50 Zgrada, pa obrišite nekoliko posljednjih DEMO Zgrada, kako bi dozvolili unos nove Zgrade za testiranje ovih postupaka.

 

Unos Zgrada, Prostora i Obveznika (vlasnika prostora), jedan je od vremenski najzahtjevnijih elemenata unosa prilikom početka rada sa novim programom.
Upravitelj može imati više desetaka ili stotinjak Zgrada koje je potrebno unijeti u program, a to je vremenski vrlo nezahvalan i zahtjevan posao.

 

Ovo je ujedno i jedan od najvažnijih elemenata unosa informacija u program, te je vrlo bitno da su sve unesene informacije ispravne i pravilno unesene!

 

Potrudili smo se taj postupak barem malo olakšati, te Vam postepeno opisati najbrži način unosa traženih informacija, slijedećim postupkom.

 

Okvirno, postupak se sastoji od slijedećih predloženih koraka:
 

1.Unosimo Zgradu

a.Unos svih informacija Zgrade sa faktorima i žiro računom

b.Unosimo Predstavnika Zgrade koji je uobičajeno jedan od Vlasnika/Obveznika

c.Spremamo Zgradu i informacije

2.Unosimo Prostor izabrane Zgrade

a.Unos Prostora sa svim informacijama (vrsta, kvadratura)

b.Unosimo novog Obveznika/Vlasnika prostora

c.Spremamo Prostor i unesene informacije

d.Ponavljamo Unos novih Prostora uz ponavljanje drugog koraka do kraja unosa svih Prostora Zgrade

 

Unos Zgrade
Izaberite karticu Poslovne Knjige na Glavnoj Alatnoj Traci, te izaberite Zgrade:
 

clip0008_zoom70

 

Na Alatnoj Traci izaberite Novi Unos

clip0009_zoom75

 

Otvara se forma za unos nove Zgrade. Potrebno je odabrati Nova Zgrada, da bi se kreirao novi zapis. Prije unosa nove Zgrade provjerite jesu li uneseni svi potrebni podaci Upravitelja kako se oni koriste pri unosu Zgrade i to: Naziv, Banka, Račun.

1.Potrebno je unijeti Mjesto, Adresu i Kućni broj.
Adresu i kućni broj možete unijeti zajedno, ukoliko zgrada ne sadrži više ulaza.
Informacije Upravitelja se automatski povuku i popune unesenim informacijama Upravitelja (Obavezno mora biti prethodno uneseno)

2.Izaberite ovlaštenog predstavnika (ukoliko ste ranije unijeli Predstavnika), ili odabirom Unesi Novo unesite novog predstavnika zgrade (Slika dolje). Predstavnik je obično i jedan od Obveznika/Vlasnika.
Potrebno je staviti kvačicu na Predstavnik Zgrade kako bi se Predstavnik pojavio na listi kod unosa Zgrade! Ne morate zatvarati formu unosa.

3.Izaberite ponovo karticu Unos Zgrade, za nastavak unosa Zgrade.
Nakon unosa predstavnika na formi unosa Obveznika, dovoljno je sa padajućeg menija izabrati novo unesenog Predstavnika Zgrade bez potrebe za osvježavanjem informacija. Podaci o adresi se sami popunjavaju.

4.Unesite Broj Računa (IBAN) Zgrade. Ukoliko je račun unesen u evidenciju Računa, možete ga izabrati sa popisa ili ručno unijeti IBAN Računa Zgrade. Nije neophodno voditi evidenciju pojedinih Računa Zgrada ukoliko ne želite.

5.Izaberite želite li Zgradu uključiti za sinkronizaciju Web Izvještaja na Portal Upravitelja (potrebno je imati izrađen Web Portal Upravitelja za sinkronizaciju izvještaja)

6.Provjerite Faktore Obračuna (početne vrijednosti su definirane od Faktora u Postavkama Programa, a ovisno o ugovoru sa Zgradom, moraju se promijeniti pri unosu pojedine Zgrade), te unesite Cijenu Održavanja prema Ugovoru, po kvadratnom metru prostora. Svaki prostor Zgrade uzima ovu vrijednost pri obračunu Pričuve, te ga uz Faktor Prostora, množi sa kvadraturom prostora za obračun Pričuve.

7.Na kraju unesite jedan od faktora Naknade Upravitelju. Ovisno o dogovorenom načinu plaćanja naknada, unesite iznos u odgovarajuće polje Faktora Naknade.
Faktor se koristi pri automatskom obračunu Naknada Upravitelju.

8.Unesite početno stanje Zgrade. Ono ulazi u obračune stanja Zgrade pa je obavezno unijeti za pravilno obračunavanje stanja. U koliko je stanje 0.00 Kn, možete preskočiti unos stanja za ovu Zgradu.

9.Sada spremite promjene Zgrade pozivom na Spremi Promjene

 

Unos Predstavnika (Obveznika)

clip0012_zoom70

 

Obratite pažnju, da li je Vlasnik ujedno i Predstavnik Zgrade
(Obavezno staviti kvačicu ukoliko unosite novu Zgradu i Predstavnika zgrade, kako bi se Obveznik/Predstavnik pojavio na listi Predstavnika)

 

Nakon spremanja promjena, omogućen je Unos/Obrada Prostora, pa izaberite tu funkciju.

 

Unos Prostora

clip0011_zoom70

 

 

 

Pozivom unosa novog prostora, automatski se odabire novo unesena Zgrada, te je potrebno sa alatne trake izabrati Novi Prostor

1.Adresa Prostora automatski se popunjava iz izabrane Zgrade

2.Sada je potrebno je unijeti novog Obveznika (vlasnika prostora, obveznika plaćanja Pričuve). Pored padajućeg menija Obveznik/Vlasnik odaberite Unesi Novo.
Otvara se forma za unos Obveznika/Vlasnika, te unesite novog. Primijetite da se informacije adrese automatski prenose i popunjavaju kod novog Obveznika. Ukoliko postoji posebna adresa za uplatnicu, unesite ju u predviđeno mjesto. Unesite ostale potrebne informacije Obveznika, te spremite promjene. Ne zaboravite pri unosu Obveznika izabrati Vrstu Obveznika, ukoliko je Pravna Osoba!

3.Na formi unosa Prostora sada jednostavno izaberite novo unesenog Obveznika sa padajućeg menija. Automatski se popunjavaju informacije iz netom unesenih informacija Obveznika.

4.Unesite Vrstu Prostora te kvadraturu (Površinu Prostora). Faktori obračuna povučeni su iz Zgrade te ih nije moguće mijenjati ovdje. Iznos Pričuve se izračunava automatski ovisno o održavanju te kvadraturi Prostora.

5.Spremite promjene

6.Ponovite postupak unosa za sve Prostore trenutno izabrane Zgrade

 

Zaključak

Radi jednostavnosti korištenja programa, svi prozori se otvaraju u Kartice, te je u nekim slučajevima moguće jednostavno ostaviti prozore za unos informacija otvorenima, te tako jednostavno izborom kartice brzo skočiti na izabran prozor i unositi informacije. Unos Zgrada, Prostora i Obveznika je jedan od ti h slučajeva, kad je jednostavnije ostaviti forme unosa otvorene i kretati se karticama.

Kretanje po karticama je najjednostavnije kraticama na tipkovnici i to: CTRL+TAB za unaprijed kartica za karticom, a CTRL+SHIFT+TAB za unatrag.

 

Nakon ovih nekoliko koraka metode unosa informacija Zgrada, Prostora i Obveznika, imate sve informacije koje su potrebne za nastavak rada programom, te početak izrade zaduženja, knjiženja, te ostalih funkcija u poslovanju Upravitelja.