Evidencija Troškova Zgrade

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Troškova >

Evidencija Troškova Zgrade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidencija Troškova Zgrada

 

clip0063_zoom75

 

Evidencija Troškova Zgrada omogućuje upravljanje troškovima za radove koji se izvode od strane Partnera.

Evidencija omogućuje uvid u sve evidentirane radove za izabranu Zgradu te njihov ukupan iznos, koji su uvedeni u evidenciju prema Šifraniku Radova.

 

Novi trošak možete unijeti odabirom Novi Trošak

clip0064_zoom75

 

Obavezne informacije za unos novog troška Zgrade su slijedeće:

- Nadnevak

- Zgrada - za koju se izvode radovi

- Partner - koji izvodi radove za Zgradu

- Šifra Usluga/Radova - potrebno je izabrati vrstu Usluga/Radova iz Šifranika Usluga/Radova

- Iznos Radova - cjelokupni iznos izvedenih Radova