Unos Normativa Usluga

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Unos Normativa Usluga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Unos Normativa Usluga

 

clip0153_zoom75

 

Forma omogućuje unos i obradu Normativa Usluga/Naknada.

 

Normativi se sastoje od slijedećih elemenata:

- Šifra Normativa - Proizvoljni unos informacije koji je kao predložak unesen automatski u alfanumeričkom formatu NORM### (moguće je promijeniti u bilo koju vrijednost)

- Naziv Normativa - kratak informativni naziv za prepoznavanje normativa na listi prilikom izbora normativa za unos na Fakturi

- Iznos Normativa - informacija se automatski izračunava ovisno o unesenim stavkama Normativa

- Opis normativa - kratak opis normativa koji se koristi kao informativna napomena ili informacija o normativu

 

Unos Stavaka Normativa

 

Potrebno je izabrati Uslugu/Naknadu sa liste Usluga. Nakon popunjavanja informacija o usluzi, potrebno je unijeti količinu, te izabrati Dodaj Stavku.

Nakon unosa svih željenih stavaka Normativa, spremite Normativ izborom na Spremi.