Što napraviti kod prenamjene Prostora u drugu Vrstu?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Što napraviti kod prenamjene Prostora u drugu Vrstu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prilikom prenamjene Prostora u drugu svrhu (npr. Poslovni Prostor) potrebno je obraditi informacije Prostora ovim postupkom:

 

1.Na Glavnoj Alatnoj Traci izaberite Prostori

2.Izaberite Zgradu sa padajućeg izbornika Zgrada, te sa Evidencije Prostora izaberite Prostor kojeg želite obraditi

3.Sada izaberite Obrada Prostora

4.Na otvorenoj formi Unos Prostora, primijetite da je željeni Prostor izabran, te da je stavka na Listi Prostora izabrana za željeni Prostor

5.Sa desne strane forme, na padajućem izborniku Vrsta Prostora izaberite promjenu u POSLOVNI ili GARAŽA

6.Primijetite da se Faktor Obračuna prema vrsti prostora izmijenio, te da se obračun Iznosa Pričuve promijenio

7.Spremite promjene izborom na Spremi Promjene

 

Svi daljnji obračuni uzimati će u obzir da je ovo Prostor novo izabrane vrste, te ga tako i tretirati u obračunima.