Što napraviti kod promjene iznosa Pričuve Zgrade?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Što napraviti kod promjene iznosa Pričuve Zgrade?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prilikom promjene iznosa Pričuve potrebno je poduzeti nekoliko koraka kako bi se u svim Prostorima promijenio obračun Pričuva.

Promjena iznosa utječe na obračun Pričuve svih Prostora Zgrade, te ovim postupkom opisujemo kako u nekoliko koraka to napraviti:

 

1.Na Glavnoj Alatnoj Traci izaberite Zgrade iz Kataloga

2.Iz otvorene Evidencije Zgrada izaberite Zgradu sa Liste kojoj želite promijeniti iznose zaduženja

3.U otvorenoj formi Unos Zgrade-Objekta, pod Faktori Obračuna Održavanja, unesite novi iznos Cijene Održavanja

4.Spremite promjene sa Spremi Promjene

5.Sada sa trake alata izaberite Unos/Obrada Prostora

6.Primijetite da se na otvorenoj formi Unos Prostora, pravilno pozicionirala izabrana Zgrada, te su se iz listali svi njezini Prostori na Listi Prostora

7.Na listi Prostora je izabran prvi Prostor. Ukoliko nije, izaberite ga (kako bi slijedno svi Prostori bili obuhvaćeni obračunom)!

8.S lijeve strane forme, primijetite pogrešan iznos u polju Održavanje (Kn/m²) - to je zato jer Prostor još nije preuzeo novi iznos iz Zgrade

9.Potrebno je ponoviti obračune iznosa Pričuve sa pozivom funkcije Ponovi Obračun, pa kliknite na funkciju!

10.Nakon izvršenog ponovnog Obračuna, javlja se informacija o uspjelom obračunu.

11.Sada su svi Prostori prihvatili novi iznos faktora Obračuna, te izračunali iznose Pričuve!

12.Spremite promjene sa Spremi Promjene

 

Imajte na umu da se iznosi Pričuve pojedinih Prostora povlače iz faktora koji su uneseni u Zgradi, te tu informaciju koriste u obračunima Pričuve za Prostor.

To je razlog zašto nije moguće promijeniti iznose ručnu u obradama Prostora!