Salda-Konti Objedinjene Naplate

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Salda-Konti Objedinjene Naplate

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Salda-Konti Objedinjene Naplate

 

clip0154_zoom75

 

Knjiga Salda-Konti Objedinjene Naplate je ključno mjesto stanja prometa po izdanim Fakturama za Obveznike, te knjiženja izvoda uplata iznosa prema tim Fakturama.

Prilikom izdavanja Fakture IFA-Z, zaduženje se automatski kreira unutar knjige Salda-Konti za ukupan iznos Fakture.

 

Za stanje pojedinog Obveznika potrebno je izabrati Zgradu i Obveznika sa liste.

Moguće je izabrati samo stanje pojedine Zgrade izborom funkcije Svi Prostori.

 

Izvod/Obračun je moguće obraditi prema potrebi izborom Obrada Izvoda.

 

Izvodi uplata mogu se knjižiti ručno izborom Unos Izvoda, ili postupkom automatskog knjiženja.

 

Automatsko Knjiženje Izvoda

Automatsko knjiženje izvoda koristi se za čitanje elektronskih izvoda banaka u podržanim formatima. Izbor formata moguće je napraviti u Postavkama Programa.

 

clip0155_zoom75

 

Prilikom čitanja elektronskih izvoda banaka, ukoliko je prepoznat PNB, automatski se unosi informacija Zgrade i Prostora, te se potvrda knjiženja Knjiži Izvod automatski uključuje. Ukoliko nije prepoznat PNB iz izvoda, potrebno je samostalno izabrati informacije Zgrade i Prostora.