Registracija Programa

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Registracija Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registracija Programa

 

Nakon isteka perioda testiranja programa, potrebno je pribaviti licencu za nastavak korištenja programa.

Zahtjev za Licencom potrebno je poslati putem integriranog sustava za licenciranje programa i to pokretanjem Čarobnjaka za zahtjev.

 

Licenca za program traje godinu dana od dana registracije (unosa licence u program).
Potrebno je ponoviti zahtjev za registraciju, nakon isteka licence, kako bi se licenca obnovila za idući period od godine dana.

Informaciju o isteku i trajanju licence, možete provjeriti u informacijama programa, funkcijom O Programu.

 

Ukoliko testirate program prateći ove korake, možete trenutno preskočiti ovaj korak.

 
Postupak zahtjeva i registracije je opisan u poglavlju Registracija Programa