Registracija Programa

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Programa >

Registracija Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registracija Programa

 

Zahtjev Registracije Programa možete pokrenuti samostalno sa glavnog izbornika programa izborom funkcije 'Zahtjev Registracije Programa', ili se zahtjev za registraciju sam pokrene ukoliko je vremenski period testiranja programa istekao, te program sam pokreće Zahtjev Za Registracijom.

 

clip0026

Čarobnjak Registracije sadrži nekoliko koraka koje je potrebno izabrati te popuniti sa informacijama potrebnim za registraciju programa.

 

Za slanje zahtjeva potrebno je uspostaviti Internet vezu.

 

Get-InfoNakon primitka licence programa, na uvodnom koraku čarobnjaka "Zahtjeva za registracijom", odabirom funkcije 'Izaberite Datoteku Licence' možete datoteku licence unijeti u program te tako registrirati program.