Prostori

Navigation:  Referenca Alata Programa > Katalog >

Prostori

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidencija Prostora

 

clip0010_zoom70

Evidencija Prostora

 

Evidencija Prostora pruža brzi uvid u popis svih Prostora izabrane Zgrade kojima Upravitelj upravlja.

Forma sadrži informacije o trenutno izabranom Prostoru, njegovoj Vrsti, kao i osnovne informacije o Vlasniku prostora i njegovim kontaktima.

 

Alatna traka Evidencije Prostora sadrži novu funkciju Ispis Potpisnika

clip0177

 

Ispis potpisnika omogućuje izradu i ispis standardnog potpisnika za suvlasnike zgrade, koji je prema potrebi moguće izvesti u neki od podržanih formata, te naknadno obraditi.

Osim samih ispunjenih elemenata potpisnika sa informacijama Suvlasnika, kvadratura i postocima vlasništva površina, Potpisnik također sadrži  i Naslov kao i Zaključak, koji se unosi prije generiranja samog potpisnika

 

 

Deaktivacija Prostora

 

Prostor je moguće Deaktivirati umjesto izbrisati ukoliko više ne upravljate sa pripadajućom Zgradom. Potrebno je izabrati Obradu Prostora da bi Deaktivirali pojedinačni Prostor.

 

Unos/Obrada Prostora

 

Unos novog Prostora ili obrada postojećeg otvara formu Obrade/Unosa Prostora.

 

clip0011_zoom70

Unos/Obrada

 

Unos Prostora sadrži slijedeće informacije koje je potrebno unijeti:

 

- Osnovne informacije o Prostoru (Adresa Zgrade/Prostora, Vlasnik - formu unosa novog moguće pokrenuti sa kontrole izbora predstavnika klikom na Unesi Novo)

- Kontakt Informacije Vlasnika

- Vrsta Prostora (Faktori obračuna dobiju se automatski iz informacija Zgrade , te se koriste za obračune pričuva/održavanja)

- Površina Prostora (Koristi se u obračunu uz faktore obračuna definirane u Zgradi)

 

Kontakt Informacije Obveznika

Osnovne informacije Obveznika/Vlasnika unose se izborom Obveznika sa padajuće liste Obveznik/Vlasnik, nakon čega se osnovne informacije automatski popunjavaju.

 

Dodatne informacije o Obvezniku se unose prema potrebi, a utječu na ispis informacija prilikom izrade Uplatnica zaduženja. Ove informacije su:

- Adresa Za Uplatnicu - na Uplatnicama se ispisuje ova dodatna adresa ukoliko je unesena, umjesto adrese Prostora

- Stanar (ako nije vlasnik) - na Uplatnicama se ispisuje naziv Stanara ukoliko je unesen, umjesto naziv Vlasnika Prostora

 

Vrsta Prostora

 

Program predviđa tri osnovne Vrste Prostora: STAMBENI, POSLOVNI i GARAŽA

Osnovne Vrste Prostora svoje faktore obračuna povlače iz same Zgrade, te ih nije moguće izbrisati. Možete dodati prema potrebi novu Vrstu Prostora (npr. OSTAVA, PARKIRALIŠTE i dr.) prema potrebi.

 

Dodavanje nove ili brisanje dodatne Vrste Prostora izvodi se sa oznakama "+" i "-" na padajućem izborniku Vrste Prostora:

clip0146

 

Za unos Nove Vrste Prostora otvara se forma unosa:

clip0147

 

Nakon unosa nove Vrste Prostora potrebno je samostalno unijeti vrijednost Faktora Obračuna kako se faktor proizvoljne Vrste Prostora ne može povući iz Zgrade (definirani su samo faktori Osnovne Vrste Prostora).

 

 

Get-Info        Faktor Obračuna i Održavanje (Kn/m²) vrijednosti, moguće je samostalno izmijeniti za odabrani Prostor radi prilagodbe obračuna u posebnim slučajevima kada su potrebne prilagodbe iznosa Pričuva pojedinog Prostora Zgrade, neovisno od izračuna ostalih Prostora Zgrade.

 

Ponovni Obračun

 

Ukoliko je došlo do promjene informacija Faktora obračuna na Zgradi, potrebno je ponoviti obračun za sve Prostore!

Izborom funkcije Ponovi Obračun svi prostori će se ponovo obračunati sa novo-unesenim faktorima iz pripadajuće Zgrade.

 

Početno Stanje Prostora

 

Početno stanje Prostora moguće je provjeriti ili unijeti novo stanje klikom na funkciju Unesi/Provjeri

Početno stanje Prostora se koristi u izvještajima i obračunima dugovanja stanara

 

Lista Suvlasnika

 

Omogućen je unos više suvlasnika Prostora u postocima. Koristi se kod ispisa Potpisnika, na kojem se prikazuju svi suvlasnici Prostora sa svojim pripadajućim postocima suvlasništva.

 

clip0184