Prilagodba - Prikaz i Sakrivanje Kolona

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ostale Posebne Funkcije >

Prilagodba - Prikaz i Sakrivanje Kolona

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U Knjigama, Evidencijama i Izvještajima, moguće je odabrati željene kolone koje su predviđene za prikaz i filtriranje, ali su sakrivene zbog preglednosti i ispisa izvještaja.

Odaberite željenu formu sa informacijama liste dokumenata, pa desnim klikom miša kliknite na naziv bilo koje kolone u zaglavlju liste stavaka.

 

clip0160
 

Sa skočnog menija (pop-up liste komandi) odaberite Odabir Kolona.

 

clip0161

 

Otvara se lista sakrivenih kolona pripadajuće forme sa listom dokumenata.

Kliknite pokazateljom miša (prva tipka) na naziv kolone koju želite prikazati na listi dokumenata, te ju držeći tipku miša pritisnutu, povucite na željeno mjesto u zaglavlju liste dokumenata, među ostale kolone, na željenu poziciju.

 

clip0162

 

Slika prikazuje primjer nakon što je OIB Klijenta povučen u zaglavlje Liste Računa, na poziciju nakon kolone "Obveznik".

 

Kolonu prema potrebi možete i sakriti, tako da izaberete desnim klikom željenu kolonu, te sa skočnog menija (pop-up liste komandi) odaberite Ukloni ovu kolonu.