Prihodi/Rashodi Zgrada

Navigation:  Referenca Alata Programa > Izvještaji >

Prihodi/Rashodi Zgrada

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Financijski Izvještaji i Kartice izvještaja

 

clip0129_zoom70

 

Izvještaj Prihoda/Rashoda Zgrade

 

clip0053_zoom75

 

Lista Prihoda/Rashoda Zgrade omogućuje uvid u financijsko stanje Zgrade.

Stanja su grupirana po Kontima, te su obračunate vrijednosti Prihoda i Rashoda za svaki Konto posebno, te sumarno po Kontima.

 

Ispis i pregled Izvještaja moguć je na dva načina:

 

- Standardni i detaljni Ispis Izvještaja moguć je za trenutni prikaz svih stavaka prema Listi prihoda i Rashoda i to odabirom Ispis Izvještaja

 

clip0054_zoom75

 

- Sumarum stanja Prihoda/Rashoda Zgrade prema Kontima - Potrebno je odabrati funkciju Sumarum Izvještaja

 

clip0055

 

Sumarum Izvještaja prikazuje sumirani izvještaj stanja Prihoda i Rashoda grupiran po Konto planu.

Potrebno je prije odabira funkcije Sumarum Izvještaja odabrati Zgradu. U suprotnom, program će javiti pogrešku.

 

Za ispis Sumarum Izvještaja, odaberite Ispis Sumarum Zgrade