Postavke Programa

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Programa >

Postavke Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postavke Programa

 

Postavke programa sadrže forme za unos osnovnih informacija koje su potrebne za rad programa. Forme unosa su podijeljene u kategorije kroz koje prolazite izborom odgovarajuće kartice.

Nakon svih unesenih promjena potrebno je prihvatiti promjene izborom na funkciju Prihvati

 

Osnovne Postavke

 

clip0018

 

Vizualna Tema Programa

- možete izabrati jednu od ponuđenih grafičkih tema programa. Tema će biti primijenjena nakon prihvata promjena sa klikom na funkciju Prihvati.

 

Osnovne Postavke Programa

- Prikazuj alatnu traku u kompaktnom modu - opcija omogućuje minimiziranje Glavne Alatne Trake ukoliko imate manji monitor te želite imati veću površinu za prikaz informacija na formama unosa

- Automatski Provjeri Nadogradnju prilikom pokretanja - Program omogućuje automatsku provjeru za novom nadogradnjom sa servera, putem Interneta. Nadogradnja se provjerava automatski ukoliko je ova opcija uključena. Moguće je nadogradnju programa provjeriti i ručno, putem opcije iz glavnog menija programa

 

- Resetiraj raspored Paleta Alata - funkcija omogućuje povrat rasporeda modula na Paleti Alata u prvobitnu strukturu

 

Napredne Postavke Programa

- Prikazuj Traku Grupiranja - prikazuje na formama knjiga i izvještaja traku Grupiranja stavaka. Grupiranje stavaka je moguće promijeniti prema potrebi privremeno, te vratiti naknadno na predviđeno grupiranje.

- Prikazuj Traku Filtera - prikazuje u podnožju formi traku za filtriranje stavaka uz mogućnost poziva funkcija za ručno filtriranje stavaka.

 

Poslovni Prostor

 

clip0019

 

Informacije Poslovnog Prostora

 

Potrebno je unijeti informacije o Poslovnom Prostoru kako bi se brojevi izdanih faktura upravitelja pravilno automatski generirali.

Podatke o Poslovnom Prostoru treba uskladiti sa donesenim Interim Aktom te informacije moraju biti identične sa informacija Internog Akta.

 

Neophodne informacije su slijedeće:

- OIB Upravitelja

- Oznaka Poslovnog Prostora

- Datum Početka Primjene

- Radno Vrijeme (Slobodan Opis)

 

Adresa Poslovnog Prostora (Sjedište poslovnog prostora tvrtke)

ili

Drugi Tip Poslovnog Prostora ukoliko tvrtka nema sjedište (npr. Internet tvrtka ili drugo)

 

Postavke Računa

 

clip0020

 

Korisnik u sustavu PDV-a

- Izaberite opiju. Opcija izbora utječe na izračun poreza u generiranju cijena na zaduženjima, te ostalim cijenama na fakturama upravitelja.

 

Fiskalni Elementi Računa

- potrebno je unijeti obavezne elemente numeriranja Računa u fiskalnom obliku, uz izbor elemenata prikaza na Fakturama Upravitelja

 

Elementi su:

- Oznaka Operatera (Oznaka/Ime i OIB osobe koja izdaje račune. Oznaka se ispisuje na računu.)

- Oznaka Naplatnog Uređaja (numerička vrijednost uređaja na kojem se kreiraju Računi)

- Oznaka Slijednosti Brojeva (P/N - na nivou poslovnog prostora ili naplatnog uređaja - u koliko koristite više naplatnih uređaja, odaberite N)

- Oznaka Razdjelnika Računa (/ ili -)

- Započni Numeraciju Računa (ukoliko nastavljate numeraciju Računa Upravitelja od već postojećih izdanih Računa, izaberite broj za nastavak numeriranja)

- Dospijeće Naplate (ispisuje se na Računima Upravitelja)

- Oznaka vrste računa Upravitelja

 

Ostalo:

- Omogući slobodan unos Broja Računa - ukoliko izdajete Račune nekom drugom aplikacijom izvan programa MojaZgradaNET, ova opcija omogućuje korekciju broja slijedećeg računa. Broj može biti samo veći od prošlog broja Računa.

- Omogući brisanje posljednjeg Neispravnoga Računa (omogućuje brisanje posljednjeg neispravno unesenog računa bez potrebe storniranja)

- Kod izrade novih Računa postavi oznaku potvrde plaćanja na PLAĆENO - automatski će se prilikom izrade novog računa postaviti opcija Plaćeno na potvrdno. Potvrde plaćanja Računa možete uraditi sami na Listama Računa nakon što su računi plaćeni, ili automatski prilikom automatskog knjiženja izvoda

- Dodaj OIB/Naziv Predstavnika Zgrade na Račune Naknade Upravitelju - prema potrebi dodaju se informacije Predstavnika ispod informacija Zgrade na računima IRA-N.

 

Postavke Poreza

- prema potrebi za zakonskom promjenom porezne stope, promjenu možete unijeti odabirom funkcije Pokreni Postavke Poreza. Postavke promjene porezne stope utjecat će na sve novo izrađene naknade, nakon unesene promjene stope poreza.

 

Faktori Obračuna

 

clip0021

 

Inicijalni Faktor Naknade - omogućuje unos vrijednosti koje će se primijeniti prilikom unosa nove Zgrade. Faktore obračuna Prostora možete promijeniti za pojedinu zgradu na Unosu Zgrade, ukoliko je potrebno.

 

Postavke Izrade Zaduženja/Serije Virmana:

- Broj Mjeseci Za Obračun Naknade - unesite vrijednost za koliko mjeseci se obračunava naknada Upravitelju pri automatskom zaduživanju Naknada Upravitelju. Vrijednost se naknadno može promijeniti pri obračunu Naknade Upravitelju

KONTO Naknade Upravitelju:

- sa popisa KONTA izaberite KONTO Naknade Upravitelju kako bi se prilikom Evidencije Naknada Upravitelju automatski prikazivali samo KONTI Naknade Upravitelju na Listi Naknada

Koristi Izabrani Predložak  Opisa Plaćanja:

- omogućuje izbor automatskog unosa datuma Perioda u opisu plaćanja prema izabranom predlošku (Formatu) datuma. Predložak datuma izaberite opcijom {Format} prilikom unosa teksta predloška. Format datuma je definiran u standardnim oblicima formata datuma npr. {0:MM.yyyy.}. Ukoliko poznajete standardne zapise formata datuma, moguće je samostalno definirati format datuma u željenom obliku.
 

clip0175

 

"Unesi Novi Red" - umeće oznaku novog reda {/n} iza koje možete unijeti tekst za novi red predloška, ukoliko za predložak teksta trebate unijeti više redova (npr. Dospijeće Naplate)

 

Postavke Izrade Serije Virmana Za Pravne Subjekte:

- Izradi Fakture za Pričuvu Pravnim Subjektima - omogućuje automatsku izradu i pohranu Faktura za pričuvu u knjizi Održavanja Zgrada IRA-O umjesto izrade uplatnica prilikom izrade Virmana zaduženja obveznika.  Izrada Faktura je funkcionalna samo kada je izabrana opcija "Pravni Subjekti" prilikom izrade Virmana.

 

Postavke Knjiženja i Obrade Izvoda Pričuve:

- KONTO Knjiženja Pričuve - izaberite Konto Pričuve kako bi program automatski prepoznao i pro knjižio izvod uplate pričuve u Salda-Konte

- Omogući neposredno knjiženje izvoda u Knjizi Salda-Konti - ova opcija omogućuje da direktno unesete izvod u Salda-Konte bez unosa u glavnu Knjigu Izvoda.

- Automatski knjiži Izvode Pričuve u Salda-Konte - izaberite ukoliko želite da se automatski knjiže izvodi pričuve u Salda-Konte prostora (obveznika), bez potrebe za naknadnim ručnim izborom i knjiženjem. Prilikom knjiženja Izvoda u Salda-Konte, Izvodu se pridodaje ID Izvoda u obliku "Pričuva + Izvod ID", radi lakšeg povezivanja veznih dokumenata Izvoda Knjige i Izvoda u Salda-Kontima.

- Automatski kod brisanja izvoda obriši povezane izvode u Salda-Kontima - automatski potražuje i briše povezani izvod i u Salda-Kontima ukoliko je pronađen

 

Automatsko Knjiženje

 

clip0105

 

 

Kartica Automatsko knjiženje Izvoda, omogućuje postavljanje nekih osnovnih postavki koje program uzima u obzir prilikom odabira automatskog knjiženja Izvoda.

 

Osnovne Postavke Knjiženja

- Mapa sa Izvodima Banke - je adresa do mape kamo će program prvo potražiti nove Izvode banke, kako bi ih učitao i pripremio za knjiženje. Ukoliko mapa nije izabrana, program će upitati da privremeno izaberete mapu u kojoj se nalaze izvodi.

- opcija "Omogući automatsko knjiženje iz mape izvoda" - dozvoljava pokretanje forme za automatsko knjiženje izvoda. Ukoliko opcija nije izabrana, forma za automatsko knjiženje biti će skrivena i neće je biti moguće pozvati.

 

Opcije Knjiženja Izvoda

- Vrsta Izvadaka Banke - odaberite sa popisa vrstu Izvoda koju vaša Banka šalje klijentima. Vrsta Izvadaka ovisi o tome koju strukturu datoteke podržava Banka sa kojom se posluje. Podržani su formati FINE (ukoliko FINA šalje izvode, ili Banka podržava MN strukturu izvadaka), ERSTE .CSV format datoteke i SEPA .XML vrsta izvoda.

Get-InfoUkoliko koristite izvode iz više banaka, odaberite "FINA Drugi oblik izvoda", kako bi se različiti izvodi pravilno prepoznali te pročitali.
 

Kako bi primali izvode u jednom od tih formata, potrebno je putem Internet bankarstva uključiti dodatnu opciju slanja izvoda u jednom od ovih formata.

 

- Pohrani automatski proknjižene Izvode u mapu "Stari Izvodi" - omogućuje automatsku pohranu (arhiviranje) obrađenih izvoda u navedenu mapu, kako ne bi prilikom slijedećeg pozivanja Izvoda iz glavne mape Izvoda, došlo do povlačenja starih proknjiženih Izvoda, te opetovanog knjiženja.

- Prepoznaj automatski Konto knjiženja iz PNB odobrenja - ukoliko se prepoznaju Zgrada i Prostor iz poziva na broj (PNB) odobrenja, Konto će biti automatski postavljen na Konto Pričuve.

Za ne prepoznati Prostor u PNB, potrebno je samostalno izabrati Konto knjiženja.

 

Opcije Automatskog Knjiženja

 

Automatski raspodijeli knjiženje IRA-O izvoda po stavkama računa  - ova opcija nalaže programu da se kod knjiženja Izvoda IRA-O automatski prepoznaju izvodi uplata Pričuve Pravnih Obveznika, te da se ukupni iznosi računa sa Izvoda (provjerava se ukoliko se podudaraju sa izdanim računom) rasporede i knjiže prema stavkama Računa IRA-O, kako svaka stavka predstavlja pojedini Prostor i njegove iznose zaduženja Pričuve. Na listi za automatsko knjiženje se dodaju stavke iz IRA-O računa, te se omogućuje knjiženje iznosa pričuve svakog pojedinog Prostora sa računa IRA-O!

Ukoliko ta opcija nije odabrana, na listi za Automatsko knjiženje, pojavljuje se jedna stavka sa ukupnim iznosom uplate prema izvodu IRA-O, te je potrebno ručno raspodijeliti iznos na sve prostore.

 

Upravitelj - Poslovni Partner - Potrebno je unijeti i izabrati KONTO Upravitelja na Listu Partnera, kako bi u evidencijama i izvještajima Zgrada Upravitelj bio prikazan kao Partner, za potrebe grupiranja izvještaja prema Partnerima i drugo.

KONTO Naknade Predstavniku - Definira KONTO naknade Predstavniku Zgrade, kako bi se automatski prepoznao izvod naknade Predstavniku prema PNB sa Izvoda, te se automatski izabrao i pripremio za knjiženje.

 

 

Zaključak Godine

 

clip0102

 

Program sadrži automatiziranu izradu novih Početnih Stanja Obveznika, odnosno Zgrada i Prostora. Izrada novih početnih stanja omogućuje vam da napravite Zaključak Godine te da automatski pripremite stanja Obveznika za novu poslovnu Godinu.

 

Zaključak Godine potrebno je izraditi nakon svih završnih unosa Izvoda prethodne godine u novoj tekućoj godini, nakon što proknjižite sve zaostale dospjele i ne-proknjižene Izvode iz prethodne Godine, a obavezno prije knjiženja novih Izvoda u tekućoj godini.

 

Nakon izrade Zaključka Godine, ne smiju se unositi više Izvodi za prethodnu godinu!

 

Get-InfoVAŽNO!

Moguće je pregledati stanja i izvještaje prethodnih Godina, jer program pravilno obračunava početna stanja i obračune prema Godini kada su unesena.

 

Objedinjeno Poslovanje

Kartica Objedinjeno Poslovanje vidljiva je samo ukoliko je samo ukoliko je modul Poslovanja Objedinjenom Naplatom aktivan i podržan u Licenci programa.

 

clip0158

 

Osnovne Postavke Faktura Naplate

- IBAN Objedinjene Naplate - zajednički račun putem kojeg se vrše sve uplate Objedinjene Naplate

- Vrsta Računa - Izbor vrste računa ON

- Dospijeće Naplate Računa (u danima od dana izrade)

 

Postavke Ispisa Faktura

- Ispisuj Uplatnicu u podnožju Fakture - izbor o ispisu informacija o uplati na Uplatnici, ili samo informacije na Fakturi

- Ispisuj grafiku Uplatnice u podnožju Fakture - ispis grafičke prezentacije uplatnice koja se koristi za prilagodbu ispisa, ili za ispis ukoliko je moguć ispis visoke kvalitete.

- Ispisuj 2D BARCODE Oznaku - izrađuje i ispisuje BarCode oznaku na Uplatnici Objedinjene Naplate.

 

Digitalni Potpis/Pečat

- Slika Potpisa na Fakturama ON - omogućuje unos i obradu slike potpisa i pečata u izvještaj Fakture ON

 

Postavke Ispisa Elemenata Izvještaja

- Otvara zajedničku formu za postavke ispisa elemenata Zaglavlja i Podnožja uz dodatne opcije za Fakture ON

 

Postavke Knjiženja Izvoda ON

- Mapa sa izvodima ON - izbor mape u kojoj su spremljeni elektronski izvodi banaka za Objedinjenu Naplatu

- Omogući automatsko knjiženje Izvoda - omogućuje povlačenje svih novih izvoda iz navedene mape, bez zasebnog upita za izbor mape ili pojedinih izvoda

- Pohrani automatski proknjižene Izvode u mapu "Stari Izvodi" - ukoliko uključeno, nakon knjiženja automatski sprema proknjižene izvode u pod-mapu "Stari Izvodi" za arhivu.

 

Postavke Ispisa

 

clip0088

 

Postavke Ispisa Računa i Dokumenata

- Postavke Ispisa omogućuju pokretanje forme za Postavke Ispisa. Izaberite funkciju Pokreni Postavke Izvještaja

- možete odabrati Akcent boju za neke elemente Izvještaja kako bi prilagodili izvještaj vizualnom identitetu - "Brandu" poslovanja.

- Naziv za vrstu dokumenta IRA-O - odaberite kako želite da bude vrsta dokumenta za IRA-O dokumente, kako IRA-O dokumenti tehnički nisu fakture. (Obračun Pričuve, Račun, Doznaka, Nalog ili drugo.)

- imate odabir želite li na dokumentima imati vidljiv element OIB-a obveznika.

 

Postavke Ispisa Izvještaja Bilance Zgrade

- kod ispisa Bilance Zgrade omogući unos Napomena izvještaja (moguće izabrati direktno i na formi Financijskog Izvještaja)

 

Ispis 2D BARCODE na Uplatnica

- Odabir ispisa BARCODE oznake na virmanima prilikom obračuna zaduženja Pričuve obveznika

 

Postavke ispisa WEB Izvještaja

- Mapa za izvoz WEB izvještaja - izaberite odredišnu mapu u koju će program pohraniti Web izvještaj prilikom njegovog kreiranja.

- Automatski izvoz Web izvještaja - ukoliko je opcija izabrana, prilikom izrade Web izvještaja, neće se pokrenuti prozor za uređivanje elemenata zaglavlja i podnožja, već će se izvještaj spremiti u mapu sa osnovnim već upisanim elementima zaglavlja i podnožja (korisno ukoliko ne mijenjate već postavljene informacije).

 

BRANDING (Brendiranje - stvaranje Branda poslovanja)

- Omogućeno je na uplatnicama dodati LOGO sliku na odresku, te do dva reda informativnog teksta na donjem lijevom odjeljku uplatnice.

 

Digitalni Potpis na Fakturama IRA-O

- Omogućen je unos slike koja reprezentira Pečat i/ili Potpis ovlaštene osobe za izdavanje Fakture

- Slika se automatski smanjuje na rezoluciju 320*240 px kako bi bila optimirana za ispis.

 

clip0159

 

Postavke FTP Servera

 

clip0135

 

Detaljan opis postavka FTP servera pogledajte u poglavlju Izvoza WEB Izvještaja za Predstavnike

 

Pohrana Podataka

 

clip0022

 

Pohrana Podataka vam omogućuje pristup metodama pohrane i povrata podataka Baze Podataka, odnosno upravljanje njenim arhiviranjem.

 

Mapa Pohrane Podataka - prikazuje putanju do mape pohrane. Mapa je originalno postavljena na mapu instalacije programa, a možete ju promijeniti klikom na žutu ikonicu mape.

 

Opcije Pohrane Podataka

- Dodaj datum/vrijeme - na arhivu dodaje datum i vrijeme arhiviranja u naziv arhive

- Zatraži Potvrdu - pita vas za potvrdu prepisivanja ukoliko arhiva s istim nazivom već postoji.

 

Postavi Lozinku Arhiviranja

- ukoliko želite dodatno zaštititi pristup podacima arhive, možete postaviti zaporku (lozinku) na arhivu.

 VAŽNO: ukoliko zaboravite Lozinku koju ste unijeli prilikom arhiviranja, neće biti moguć povrat podataka iz te arhive natrag u program.

 

Alati Arhiviranja

- Pohrani Podatke u Mapu - arhiva će biti pohranjena automatski u pred-određenu mapu pohrane podataka

- Pohrani Na Drugu Lokaciju - program će vas upitati za lokaciju prije arhiviranja podataka.

 Dobro je imati arhivu podataka na drugoj lokaciji osim na računalu na kojem je instaliran program, kako bi u slučaju greške na disku računala imali kopije podataka        pohranjene i na drugom vanjskom uređaju.

- Povrat Podataka iz Arhive - omogućuje povrat podataka iz Arhive ukoliko je došlo do greške baze podataka koja ne može biti ispravljena dostupnim alatima

 

Održavanje Arhive

- Obriši Stare Arhive Baze Podataka - omogućuje brisanje starih Arhiva Baze uz zadržavanje posljednje 3 Arhive.

Ukoliko često radite Arhive, može se nakupiti veći broj arhivskih datoteka koje su zastarjele, pa ih više nije potrebno čuvati, a i nepotrebno zauzimaju prostor na disku.

Get-InfoOBAVEZNO imajte redovito pohranjene Arhive Baze i na vanjskom uređaju (vanjskom disku, USB memoriji ili drugom uređaju), kako bi u slučaju greške na uređaju sa instaliranim programom, mogli povratiti podatke i nastaviti sa radom programa!

 

Alati Baze Podataka

 

clip0023

 

 

Alati Baze Podataka vam omogućuje pristup alatima za rad sa Bazom Podataka, odnosno upravljanje popravcima, provjerom, optimizacijom te izradom Baze Podataka.

 

Aktivna Baza Podataka

- prikazuje Mapu u kojoj se nalazi Baza programa. Mapu možete otvoriti izborom funkcije Otvori Mapu Baze Podataka

 

Popravak i Optimizacija Baze Podataka

- Provjera Strukture Baze Podataka - pokreće provjeru ispravnosti strukture Baze programa, te prema potrebi pokreće alate popravka baze programa.

- Optimizacija Baze Podataka - pokreće optimizaciju Baze Podataka tako da briše redundantni sadržaj u bazi te time optimira veličinu datoteke baze.

 

Izrada Nove Baze Podataka

- Moguće je izraditi novu Bazu Podataka koja će zamijeniti postojeću Bazu Podataka. Nova Baza će sadržavati samo pred-određene elemente kao pri prvoj instalaciji programa, te neće sadržavati korisničke informacije naknadno unesene. Svi korisnički podaci će morati biti uneseni ponovo. (Osim ukoliko izaberete zadržati osnovne podatke programa, kada vas program prije izrade nove Baze to upita)

 

- moguće je izraditi novu Bazu Podataka koja zadržava sve važne informacije za rad programa i to: Zgrade, Prostore, Obveznike, Upravitelja te osnovne Šifranike.

 

DEMO Baza Podataka

- Omogućuje izradu DEMO Baze sa demonstracijskim podacima. Podaci uključuju 50+ Zgrada i Prostora za svaku zgradu, uz Vlasnike prostora. Program možete ugodno testirati bez unošenja osnovnih podataka, kako su već uneseni, te tako isprobati sve funkcije programa u radnom okružju. Nakon testiranja programa u DEMO načinu rada, izradite jednostavno novu Bazu Podataka sa dostupnim alatom, te unesite ispravne informacije u program prije početka sa radom.

 

Zaštita Podataka

 

clip0186

 

Prema zakonskoj GDPR (General Data Protection Regulation) uredbi o zaštiti korisničkih podataka, programom smo osigurali tehnički dio zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.

Prvi sloj zaštite je LogIn forma prijave korisnika u program. Svi Operateri koji se koriste programom trebaju imati unesenu lozinku (Password) za pristup programu, ukoliko je ta opcija prijave uključena.

 

Nakon unosa Lozinke za sve Operatere programa, dozvoljen je izbor opcije prijave Logiranja korisnika putem Login forme za prijavu, prilikom pokretanja programa.

 

Drugi sloj zaštite je enkripcija podataka prilikom pohranjivanja ili izvoza Baze Podataka iz programa. Postavkom lozinke kod arhiviranja Baze Podataka, zaštićuje se arhiva Baze od neovlaštenih pristupa podacima.

Lozinku je potrebno unijeti kod povrata podataka iz arhive, što će program upitati korisnika za unos.

 

Get-Info        Ukoliko zaboravite Lozinku arhive podataka koju unosite u program, NEĆETE moći nikako vratiti podatke iz arhive u program!

 

 

Spremanje Postavki Programa

 

Nakon što promijenite sve željene postavke programa, izaberite funkciju Prihvati kako bi spremili postavke programa.