Poslovni Partneri

Navigation:  Referenca Alata Programa > Katalog >

Poslovni Partneri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poslovni Partneri

 

clip0013_zoom70

Evidencija Vlasnika

 

Forma Poslovni Partner pruža brzi uvid u popis svih Poslovnih Partnera s kojim upravitelj surađuje na održavanju Zgrada.

Forma sadrži detaljne informacije o trenutno izabranom Partneru sa liste svih Partnera, te njegovim kontaktima.

 

Unos/Obrada Partnera

 

Unos Partnera sadrži slijedeće informacije koje je potrebno unijeti:

 

- Osnovne informacije o Partneru

- Kontakt Informacije Partnera, Adresa Stanovanja

- Adresa

- Informacije Računa Partnera (ukoliko je poznato)