Poslovanje Objedinjenom Naplatom

Navigation:  »No topics above this level«

Poslovanje Objedinjenom Naplatom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poglavlje opisuje poslovanje Objedinjenom Naplatom.

 
Get-InfoModul Objedinjene Naplate nije uključen u osnovnoj Licenci programa, već se ugovara zasebno kao dodatni modul uz proširenu Licencu programa.

 

Modul koriste Upravitelji koji osim svojih usluga i obračuna Pričuve za Obveznike, izrađuju Fakture sa prolaznim stavkama drugih ponuđača usluga u obliku Objedinjene Fakture.

Upravitelji vode evidenciju ovim modulom samo za ukupne iznose uplate prema fakturama, dok poslovanje zaduživanja Pričuve i naknade Upravitelju, vode standardnim funkcijama u programu.

 

Fakture sa prolaznim stavkama (stavke koje se prosljeđuju prema drugim ponuđačima usluga automatski prema ugovoru sa ponuđačima), prvenstveno služe za jednostavnije prikupljanje uplata sredstava za usluge kojima Upravitelj upravlja, umjesto više odvojenih uplatnica ili Faktura za usluge od strane drugih ponuđača usluga, uz usluge samih Upravitelja.