Obveznici se žale na neispravan BARCODE prilikom plaćanja?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Obveznici se žale na neispravan BARCODE prilikom plaćanja?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

BARCODE oznake koje se ispisuju na uplatnicama za Obveznike su izrađene po definiranom standardu HUB-3, te su ispravne, ali Postoji nekoliko uvjeta koja moraju biti zadovoljeni za pravilno čitanje BARCODE oznaka sa uplatnica:
 

1.Mjesto Naplate Uplatnice

uplatnice sa BARCODE oznakom predviđene su za plaćanje uglavnom SAMO Internet i mobilnim bankarstvom, te nije predviđeno plaćanje skeniranjem uplatnica na mjestima na kojima se plaćaju ostali računi troškova stanovanja i komunalnih naknada, te računi Tele operatera! Ti računi naslovljeni su na Tvrtke i podložni su ugovorima o provizijama, dok uplatnice obveznika Pričuve nisu naslovljene na tvrtku.

moguće je izvršiti uplatu skeniranjem uplatnica samo na platnim mjestima koja dozvoljavaju uplatu samo popunjavanjem stavaka, bet provjere računa tvrtke.
 

2.Kvaliteta ispisa BARCODE oznake na uplatnicama ne smije biti BEST

Nemojte koristiti opciju najboljeg ispisa (BEST) prilikom ispisa uplatnica. Oznake BARCODE-a moraju biti ispisane čitko i tankih oštrih linija, a najbolji ispis na pisačima (BEST) ima tendenciju podebljavanja linija, što u konačnici rezultira pogrešnim čitanjem oznake. Ovisno o pisaču, preporučamo opcije DRAFT, Econo FAST ili NORMAL ispisa za uplatnice sa  obveznom višom rezolucijom ispisa od minimalno 600 DPI do 1200 DPI (točaka po inču).
 

3.Ispravne informacije na uplatnicama

Ispravne informacije na uplatnicama prvenstveno se odnose na adrese Primatelja i Uplatitelja, kako su one uglavnom uzrok pogrešnom generiranju oznake BARCODE-a. Adrese moraju biti u formatu sa tri (tri) reda informacija:
Naziv Primatelja
Adresa (Ulica i broj)
Mjesto (Poštanski Broj i Mjesto)

Adresa uplatitelja mora biti ispravno unesena u informacije Prostora, kako se informacije adrese uplatitelja povlače iz Prostora, dok adresa Primatelja dolazi iz adrese Zgrade. Program prilikom unosa adresa javlja upozorenje ukoliko je adresa pogrešno unesena, ali program neće zabraniti unos i spremanje pogrešne adrese.