Obrada Zaduženja Obveznika

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Obrada Zaduženja Obveznika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Osnovne Informacije o Zaduženjima Obveznika

 

Slijedeći važan korak u poslovanju Upravitelja je zadužiti Obveznike pričuve Zaduženjima Pričuve, te pripremiti i izraditi mjesečne uplatnice koje će im biti poslane za mjesečnu naplatu Pričuve.

Postoji nekoliko tehnika zaduživanja Obveznika koje ovise o Vašim preferencijama u poslovanju. Potrebno je prvo definirati Zaduženje, te kako program upravlja sa Zaduženjima Obveznika.

 

Odvojene Knjige Zaduženja Obveznika i Salda-Konti Obveznika

Knjiga Zaduženja Obveznika odvojena je knjiga koja sadrži obračunata Zaduženja Obveznika (zaduženja Pričuva i dodatnih zaduženja)

Knjiga Salda-Konti sadrži samo proknjižena Zaduženja Obveznika prema uknjiženim periodima, te knjižene Izvode uplata pričuve Obveznika, koji zajedno ulaze u završne Obračune i Izvještaje zaduženja i uplata Obveznika.

 

Grafikon vizualno prikazuje odnos Zaduženja i Knjiženja Zaduženja u Salda-Konte

zaduzenja

 

 

Zaduženja su grupirana u mjesečne Periode, u obliku /Mjesec.Godina/, te sadrže obračunate Pričuve i dodatna zaduženja (ukoliko postoje) za sve Prostore.

Stavke u Obradi Zaduženja su također grupirane po Zgradama, radi preglednosti.

 

Zaduženja Pričuve se izrađuju automatskim obračunom za sve ili izabranu Zgradu, te sve ili izabrane vrste Prostora. Programom je predviđeno izrađivati Zaduženja na mjesečnoj bazi, kako nastupaju termini za plaćanje Pričuve, ali neki Upravitelji, da bi skratili postupak pojedinačnih zaduživanja mjesečno, mogu zadužiti odjednom cijelu godinu, ponavljanjem izrade zaduženja, za svaki Period.

To je moguće, jer Zaduženja nisu aktivna dok se ne proknjiže u Knjigu Salda-Konti Prostora.

 

Get-InfoVAŽNO!

Zaduženja nisu aktivna u obračunima dokle god se ne proknjiže u Knjigu Salda-Konti Obveznika!

Kada se jednom Zaduženja proknjiže u Knjigu Salda-Konti, ona postaju dio svih obračuna stanja Obveznika.

 

Pravo stanje računa Obveznika dobit će te jedino ukoliko svaki mjesec proknjižite Period Zaduženje za taj mjesec.

Upravitelj može proknjižiti sva Zaduženja za tekuću godinu u Knjigu Salda-Konti Obveznika, ali tako će se otežati evidencija pravog trenutnog stanja računa Obveznika, pa to nije preporuka.

 

Zapamtite:

Obrada Zaduženja Obveznika - sadrži sva izrađena Zaduženja pričuva Obveznika za izabranu godinu, te Dodatna Zaduženja ukoliko postoje.

Knjiga Zaduženja Obveznika - sadrži evidenciju Zaduženja uz filter po Zgradama i Prostorima, radi lakše pretrage.

Brisanje Zaduženja u Obradi Zaduženja Obveznika, ujedno se evidentira i u Knjizi Zaduženja Obveznika.

 

Izrada i Obrada Zaduženja Obveznika

 

U slijedećih nekoliko koraka izraditi ćemo Zaduženja Obveznika.

 

1.Odaberite Dokumenti iz Glavnoj Alatnoj Traci te izaberite Obrada Zaduženja Obveznika
 
clip0065
 

2.Otvoriti će se forma za Obradu Zaduženja koja prihvaća rezultate izrade zaduženja Obveznika.
 
clip0066
 
- Potrebno je odabrati Unos Zaduženja
 

3.Pokreće se Izrada Zaduženja Obveznika:
 
clip0067
 
Potrebno je na formi izabrati Opcije izrade Zaduženja. Radi demonstracije izabrati ćemo slijedeće:
- Sve Zgrade
- Prostori u Vlasništvu Građana
- Samo Izradi Zaduženja Stanara
- Izaberite Mjesec (Termin)
- Datumi Zaduženja i Dospijeća automatski se računaju (prilagodite po potrebi)
 
Izaberite Izvrši Zaduženja

 

Prilikom izrade Zaduženja, ukoliko odaberete i pripremu Virmana Zaduženja ili Naknade, unesene informacije će se automatski prenijeti u pripremu Virmana, te se i pokrenuti sama priprema izrade izabranih virmana.
Izradu Virmana uvijek možete samostalno pokrenuti naknadno, te sami popuniti sve potrebne informacije prije izrade Virmana, kako je navedeno u idućem poglavlju!
 

4.Nakon uspješnog obračuna Zaduženja pojavljuje se poruka. Izaberite U redu za izlaz iz forme Obračuna. Program nas vraća na formu za Obradu Zaduženja.
 
clip0068_zoom75
 
Prema potrebi izaberite stavku sa liste Zaduženja i odaberite Obrada sa alatne trake da bi promijenili (ispravili) elemente Obračuna, ukoliko je potrebno.
 

5.Obračuni za obračunati Period su automatski spremljeni u Knjigu Zaduženja Obveznika kamo su spremljena sva zaduženja po Periodima te ih možete pregledavati prema izabranoj Zgradi i Prostoru.
Sva Obrada i izrada Zaduženja vrši se na formi Obrada Zaduženja Obveznika. Ukoliko izbrišete ili promijenite Zaduženja prilikom obrade, sve promijene će biti također evidentirane u Knjizi Zaduženja Obveznika.
 

Knjiženje Obračuna u Salda-Konte
 

6.Obračuni NISU automatski knjiženi u Knjizi Obračuna Pričuva (Obveznika) Saldo - Konti te ih je potrebno obavezno proknjižiti ručno na jedan od ovih načina:
- Knjiži Period - svi obračuni unutar izabranoga Perioda biti će knjiženi u Saldo  - Konte
- Knjiži Izabrane - samo izabrane stavke Obračuna biti će uknjižene u Saldo - Konte
 
Izaberite Knjiži Period kako bi uknjižili sve stavke izabranoga Perioda obračuna u Saldo - Konte.
 
Knjiga Obračuna Pričuva (Saldo - Konti) pohranjuje i Zaduženja i knjižene uplate Pričuva te tako omogućuje izvještaje i evidencije o zaduženjima i uplatama Obveznika
 

7.Nakon uspješnog Knjiženja obračuna (odabranoga Perioda) na Glavnoj Alatnoj Traci odaberite karticu Poslovne Knjige te odaberite Knjiga Obračuna.
 
clip0069_zoom75
 
- Odaberite po želji Zgradu i Prostor sa izbora da bi provjerili Obračun Zaduženja za taj Prostor
 

8.Prema potrebi možete iz knjige Salda - Konti izbrisati izabrana zaduženja odabirom jedne ili više stavaka zaduženja sa liste stavaka, te odabirom Obriši Izabrano

9.Izvještaj i statistika izvještaja Saldo - Konti za izabrani prostor dostupni su u kartici Izvještaji, odabirom na funkciju Zaduženja/Uplate Prostora
 
Odabirom na Ispis Izvještaja imate uvid u obračune izabranoga Prostora:
 
clip0070_zoom75