Obrada Naknade Predstavnicima

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Troškova >

Obrada Naknade Predstavnicima

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obrada Naknada Predstavnicima (Izrada Virmana)

 

Obrada Naknada Predstavnicima omogućuje pokretanje Izrade Virmana naknada Predstavnicima te eventualno njihovu obradu, jednom izrađenih naknada prema periodu obračuna na virmanima.

 

Automatska izrada Virmana iz Naknada Predstavnicima

 

Obračun Naknada Predstavnicima

 

Novi obračun Naknada Predstavnicima možete pokrenuti odabirom funkcije Obrada Naknada Predstavnicima

 

clip0120

 

Informacije Zaduženja/Priprema Serije Virmana

 

Potrebno je unijeti osnovne informacije za izradu virmana Naknada Upravitelju:

- Za Mjesec/Godinu - izabrati period zaduženja virmanima (vodi se kao Period u evidenciji Virmana)

- Datum Zaduženja

- Datum Dospijeća (datum dospijeća plaćanja)

- Virmani Naknade Predstavnicima Zgrada (automatski uključeno ukoliko se na izborniku odabere opcija pripreme virmana Predstavniku)

- Mjeseci uključeni u naknadu (samo u slučaju izrade Virmana za Upravitelja i Predstavnika) - broj mjeseci uključenih u naknadu

- Opis Plaćanja

- Datum Izvršenja - nije obavezno, ispisuje datum izvršenja na uplatnici

- Operater Naplate (Samo za izradu Faktura Pravnim Obveznicima)

 

Nakon unosa osnovnih informacija stavke za izabrani periodni obračun, potrebno je unijeti stavku na listu stavaka za obračun.

Za unos stavke odaberite Unesi Stavku

Postojeću stavku možete izbrisati izborom stavke na listi i odabirom Obriši Stavku

 

Izradu Serije Virmana sa liste stavaka pokrenite sa Izradi Seriju Virmana

 

Nakon uspješne izrade Serije Virmana forma Evidencije Virmana (Virmani Serije Zaduženja) će se otvoriti i prikazati listu obračunatih virmana automatski grupiranu prema Periodu obračuna.

 

VAŽNO!

Da bi se obračunali iznosi naknada za Predstavnike, potrebno je za svaku Zgradu imati unesenu vrijednost Naknade Predstavniku!