Obrada Naknada Upravitelju

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Obrada Naknada Upravitelju

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izrada i Obrada Naknada Upravitelju

 

U slijedećih nekoliko koraka izraditi ćemo Naknade Upravitelju te ih pripremiti za ispis. Naknade Upravitelju možete obračunavati mjesečno, ili kako je praktičnije, u bloku od 3 ili više mjeseci.

Za svaki obračun naknade Upravitelju, izrađuje se nalog za plaćanje (Virman) radi isplate sa računa Zgrade.

Iz Obrade Naknade Upravitelju, možete direktno za svaku naknadu izraditi Izlazni Račun (automatsko prebacivanje stavke u Izlazni Račun) za obavljenu uslugu funkcijom Izradi Račun.

 

1.Odaberite Dokumenti na  Glavnoj Alatnoj Traci te izaberite Obrada Naknade Upravitelju
 
clip0077_zoom75
 

2. na formi Obrade Naknada Upravitelju odaberite Novi Obračun. Otvara se forma Izrada Serije Virmana.
 
clip0078_zoom80
 
Program je automatski prilagodio formu Izrade Serije Virmana za obračun Naknada Upravitelju. Izabrane su slijedeće postavke:
 
- sve Zgrade i svi Prostori su izabrani (moguće je prema potrebi izabrati obračun za samo izabranu Zgradu)
- trenutni Mjesec/Godina su izabrani
- Virmani Naknade Upravitelju opcija je uključena
- Mjeseci uključeni u Naknadu - povučeno iz postavki programa i uneseno
- potrebno je unijeti Opis Plaćanja prema broju izabranih mjeseci u naknadi (npr. kao na slici)
 
Stavku za obračun dodajte odabirom Unesi Stavku.
 
Get-InfoVAŽNO!
Nije potrebno dodavati više stavaka na listu stavaka zaduženja, jer se obračun automatski obračunava množenjem sa izabranim brojem Mjeseci u Naknadi!
PDV obračun, ukoliko je Upravitelj u sustavu PDV-a, te je istovremeno u postavkama programa izabrana opcija "U sustavu PDV-a", porez se obračunava automatski i dodaje na iznos naknade!
 

3.Odaberite Izradi Seriju Virmana
- Prije obračuna Naknada program će upitati za brisanje postojećih Virmana u evidenciji (ukoliko postoje). Prihvatite brisanje postojećih Virmana kako su uplatnice samo privremene, te nakon njihovog ispisa nisu više potrebne.
- nakon uspješnog obračuna, odaberite U redu da bi zatvorili formu obračuna
 

4.Otvara se forma Virmani Serije Zaduženja sa listom svih Virmana Naknada Upravitelju, te ih je moguće ispisati odabirom Ispis Virmana.

5.Forma Obrada Naknada Upravitelju sadrži evidenciju obračunatih Naknada Upravitelju.
Moguća je obrada Naknada na toj formi, uključujući kreiranje novih Naknada, brisanje postojećih, izrada Računa naknade i drugo.
 
clip0080_zoom75
 

6.Možete od stavaka Naknada Upravitelju sada jednostavno izraditi Račun za usluge održavanja zgrade za Vaše knjigovodstvo i Zgradu:
- izaberite stavku Naknade sa Liste Naknada Upravitelju
- odaberite Izradi Račun sa alatne trake
- prijenos stavke u Račun se automatski izvodi uz poruku o uspješnom prijenosu u Račun!
- odaberite U redu
 

7.Račun možete naknadno obraditi na otvorenoj formi Unos Izlazne Fakture
- spremite promjene obrade Računa
- odaberite Postavke Ispisa iz alatne trake i uredite Memorandum Računa (u koliko niste ranije to uradili)
- ispišite Račun odabirom Ispis Računa
 
clip0079_zoom75
 
 

Evidencija izvoda uplata Naknada Upravitelju

 

8.Evidenciju svih proknjiženih Izvoda po Kontu Naknada Upravitelja, možete pregledati u Knjizi Naknada Upravitelju