Narudžbenice Partneru

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Troškova >

Narudžbenice Partneru

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Narudžbenice Partneru

 

clip0049_zoom75

 

Narudžbenice Partneru omogućuju evidenciju izrađenih Narudžbenica za usluge Partnera.

Forma omogućuje upravljanje kreiranim Narudžbenicama i to njihovu Izradu, Obradu, Brisanje te ispis i izvoz liste Narudžbenica.

 

Novu Narudžbenicu možete kreirati odabirom funkcije Nova Narudžbenica

 

clip0050

 

Unos Narudžbenice Partneru

 

Unos nove Narudžbenice Partneru možete napraviti odabirom funkcije Novi Unos

Potrebni elementi za izradu Narudžbenice su slijedeći:

- Nadnevak - datum i vrijeme izrade

- Rok Isporuke - očekivani rok isporuke usluge

- Za Partnera - izaberite Partnera sa popisa iz Kataloga Partnera

- Informacije Partnera - popunjavaju se automatski iz informacija Partnera

- Komentar Partneru - informacije za Partnera o usluzi (informacije se ispisuju u tijelu izvještaja Narudžbenice)

 

Nakon promjena unosa Narudžbenice, potrebno je spremiti promjene odabirom na Spremi

 

Ispis Narudžbenice možete napraviti odabirom na Ispis Narudžbenice.