Nakon nadogradnje programa Postavke Programa se promijene?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Nakon nadogradnje programa Postavke Programa se promijene?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nažalost, prilikom nadogradnje programa koja uključuje i nadogradnju Postavka Programa, neke postavke programa se mogu resetirati (postaviti na početne vrijednosti) ili promijeniti prilikom nadogradnje programa na novu verziju. Taj problem je do načina kako se program nadograđuje na Wendows sustavima, te nije jednostavno riješiti problem da se više ne ponavlja.

 

Naša preporuka je da obavezno provjerite Postavke Programa nakon nadogradnje prije nastavka rada, a poglavito postavke slijedećih stavaka:

Postavke Računa

Faktori Obračuna

Postavke Ispisa