Naknadna Obrada uz Promjenu Postojećih Zaduženja

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori > Kako naknadno izraditi dodatna zaduženja Obveznika? >

Naknadna Obrada uz Promjenu Postojećih Zaduženja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Druga metoda koju opisujemo je jednostavnija, i korisna ukoliko imate manje prostora koje morate dodatno zadužiti. Ona uključuje izmjene postojećih Zaduženja sa dodavanjem dodatnih zaduženja u već postojeće knjižene Obračune, promjenu knjiženih Obračuna u Salda-Kontima Obveznika, te ručnu izradu Virmana za dodatna zaduženja Obveznika.

 

Ova metoda ne zahtjeva prethodni unos dodatnih zaduženja u same Prostore (poput prve metode u prethodnom poglavlju), kako nećemo koristiti automatsku obradu podataka i izradu Obračuna!

 

Ukratko ćemo je opisati u slijedećih nekoliko koraka.

 

Obrada Zaduženja sa unosom dodatnih zaduženja

 

1.Otvorite na Glavnoj Alatnoj Traci Obrada Zaduženja Obveznika, sa kartice Dokumenti

2.Potražite željeni Period (u našem primjeru to će biti Period 10.2014.)

3.Izaberite željenu Zgradu (Zgrada 001 u primjeru) te proširite listu da vidite Obračune za sve Prostore

4.Izaberite prvi Obračun sa liste za izabranu Zgradu, te kliknite na Obrada

5.Za svaki Obračun na Listi za izabranu Zgradu, potrebno je unijeti Obradom dodatni trošak (u našem primjeru Dodatni Trošak Fiksni)

6.Spremite promjene sa Spremi Promjene
 
clip0099_zoom75

 

 

Obrada Obračuna u Salda-Konti Obveznika

Sada moramo isto obraditi obračune i u Salda-Konti Obveznika.
 

1.Izaberite na Glavnoj Alatnoj Traci Knjiga Obračuna Salda-Konti sa kartice Poslovne Knjige

2.Izaberite željenu Zgradu (001 u primjeru) te kliknite na "Svi Prostori", kako bi se prikazali Obračuni za sve prostore izabrane Zgrade

3.Pod Opis Knjiženja pronađite željene obračune na listi, te izaberite prvi koji zadovoljava izabrani Period (Obračun 10.2014. u našem primjeru)

4.Sada izaberite Obrada Izvoda sa trake alata

5.U polje za unos iznosa za Dodatni Trošak unesite vrijednost (Obračun Troška Fiksni u našem primjeru)
 
clip0100

6.Izaberite Prihvati ili Spremi, a zatim Zatvori

7.Osvježite podatke pozivom Osvježi (F5) kako bi vidjeli promjene na listi Obračuna u Knjizi Salda-Konti Obveznika

 

Izrada Virmana za Dodatna Zaduženja

Sada možemo izraditi ručno Virmane za dodatna Zaduženja koja smo upravo unijeli. Virmani će sadržavati samo iznose za Dodatna Zaduženja.

 

1.Na Glavnoj Alatnoj Traci izaberite Evidencija Virmana sa kartice Poslovne Knjige

2.Sa trake alata možemo izraditi pojedinačno nove Virmane izborom Novi Virman

3.Izaberite prvi Prostor i Zgradu za uplatu zaduženja, informacije adresa i računa se popunjavaju automatski

4.Unesite iznos i poziv na broj prema potrebama

5.Ponovite postupak za ostale Prostore izabrane Zgrade (001 u primjeru)

6.Ispišite sve unesene Virmane sa Ispis Virmana, ili pojedinačno svaki sa Ispis Izabranoga.

 

 

Obrada dodatnih Zaduženja ovime bi trebala biti završena, te bi se trebala u izračunima Obračuna i Salda-Kontima pravilno izračunavati novo stanje Zaduženja.