Naknadna Obrada uz Brisanje Postojećih Zaduženja

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori > Kako naknadno izraditi dodatna zaduženja Obveznika? >

Naknadna Obrada uz Brisanje Postojećih Zaduženja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

U prvom slučaju ćemo opisati metodu brisanja postojećih zaduženja, te izradu novih sa dodatnim zaduženjima.

Ova metoda će biti korisna ukoliko odlučite da imate previše Prostora u Zgradi koje bi trebalo ručno obraditi zaduženja, te izraditi nove uplatnice ručno, samo za ta dodatna zaduženja.

 

Prije samih brisanja stavaka te nastavka, potrebno je da su vrijednosti Dodatnih Zaduženja za Prostore na koje se odnose već unesena, što je opisano u prethodnom poglavlju Kako izraditi dodatna zaduženja obveznika?

 

1.Potrebno je na Glavnoj Alatnoj Traci izabrati karticu Poslovne Knjige pa Knjiga Zaduženja Obveznika

2.Odaberite Zgradu i Prostor sa liste, te izaberite stavku Perioda Zaduženja koje želite izmijeniti, sa Evidencije Obračuna - liste svih Zaduženja Pričuve po Periodima.
Važno je odabrati ispravan Period Zaduženja kako ne bi greškom došlo do brisanja pogrešnih Zaduženja!

3.kliknite na Obrada Zaduženja

4.Forma Obrada Zaduženja će se otvoriti i pozicionirati na izabranom Periodu Zaduženja, Zgradi te obračunu Prostora, a lista će se automatski proširiti za za prikaz Zaduženja svih Prostora grupiranih po Zgradi.

5.U našem primjeru izabrali smo Period 10.2014 te Zgradu 003
 
clip0094_zoom75
 

a.Potrebno je izabrati sve stavke na Listi za izabranu Zgradu i Period zaduženja.
Kliknite na prvu stavku zaduženja Prostora na listi zaduženja izabrane Zgrade (3011 u našem slučaju), te držeći SHIFT tipku, kliknite na posljednju stavku (3010)

b.Sve stavke Zaduženja izabrane Zgrade su potamnjene (selektirane) te ih je sada moguće izbrisati pozivom na Briši Izabrane.

c.Javlja se upozorenje da je knjižene stavke također potrebno obrisati i u Salda-Konti Obveznika, jer su tamo isto proknjižena prilikom izrade (opcijom Knjiži Period). Kako je to knjiga stanja zaduženja i uplata Obveznika, potrebno je i tamo obrisati ova Zaduženja da ne dođe do pogrešaka u stanju!

d.Potvrdite brisanje stavaka, te nakon brisanja spremite promjene sa Spremi Promjene

e.Radi kontrole provjerite na listi izabrani period (Period 10.2014. u primjeru), te primijetite da više nema Zgrade 003 na listi.
 

6.Sada moramo obrisati i ista proknjižena Zaduženja u Knjizi Salda-Konti Obveznika

a.Na Glavnoj Alatnoj Traci izaberite karticu Poslovne Knjige, te kliknite na Knjiga Obračuna Salda-Konti

b.Sa liste Zgrada odaberite željenu Zgradu (003 u našem primjeru) te kliknite na "Svi Prostori" kako bi prikazali Zaduženja svih Prostora izabrane Zgrade

c.Sada potražite prvi zapis Zaduženja za Period 10.2014, koji se nalazi u opisu knjiženja Zaduženja (Obračun 10.2014.), te ga izaberite.

d.Držeći SHIFT tipku izaberite zadnji zapis koji sadrži isti Period Obračuna

 

clip0095_zoom75

 

e.Sada možemo obrisati izabrane stavke sa Obriši Izabrano

f.Program javlja upozorenje da iste stavke trebaju biti obrisane i u Obradi Zaduženja, što smo ranije i napravili, pa samo potvrdite brisanje sa "U Redu"

g.Spremite promjene sa Spremi Promjene
 

Sada smo spremni za unos novih zaduženja Pričuve, sa dodatnim zaduženjima u obračunu.

 
Postupak unosa dodatnih Zaduženja opisan je u prethodnom poglavlju Kako izraditi dodatna zaduženja Obveznika, pa pogledajte postupak ukoliko niste već unijeli iznose Dodatnih Zaduženja, te se vratite na nastavak ovih koraka

 

Izrada Novog Obračuna i Dodatnih Zaduženja za izabrani Period

 

Sada možemo izraditi novi Obračun Zaduženja Pričuve za izabranu Zgradu i željeni Period (10.2014. u našem primjeru), ali ovoga puta sa dodatnim zaduženjima!

 

1.Ukoliko već nije otvorena, izaberite Obrada Zaduženja Obveznika na Glavnoj Alatnoj Traci pod karticom Dokumenti.

2.Izaberite Unos Zaduženja na alatnoj traci

3.Kako moramo izraditi nove Obračune Zaduženja za jednu Zgradu (003 u našem primjeru), na formi unosa novog obračuna izaberite slijedeće:

a.Izabrana Zgrada, te izaberite zgradu za koju radimo Dodatna Zaduženja

b.Samo Izradi Zaduženja Obveznika

c.Za Mjesec/Godinu - 10.2014. (Ovo je naš željeni Period, onaj kojeg mijenjamo sa dodatnim zaduženjima)

d.Datume Zaduženja i Dospijeća prema potrebi promijenite

e.Izaberite Izvrši Zaduženja
clip0096

 

 

Nakon izvršenih zaduženja, na formi Obrada Zaduženja Obveznika, prikazati će se lista upravo unesenih Zaduženja za izabranu Zgradu (003 u primjeru), te iznosi Dodatnih Zaduženja - u našem primjeru Dodatni Trošak  (m²)
 
clip0097_zoom75
 

Knjiženje Perioda u Salda-Konte Obveznika

Kako bi obračunata Zaduženja uz Dodatna Zaduženja bila pravilno uvedena u izračune zaduženja i uplata Obveznika, potrebno ih proknjižiti u Salda-Konte.

Kako smo nove obračune izradili samo za izabranu Zgradu i njene Prostore, ne možemo knjižiti cijeli Period (jer bi se ponovo knjižila i ostala zaduženja Zgrada, što naravno ne želimo)

 

Potrebno je knjižiti u Salda-Konte samo izabrane Obračune koje smo netom izradili, ovim postupkom.

1.Na listi obračuna forme Obrada Zaduženja Obveznika, odaberite (prema primjeru) Period 10.2014., Zgradu 003, te držeći SHIFT tipku izaberite sve netom kreirane stavke Zaduženja, izabrane Zgrade
(Sve stavke kao na gornjoj slici)

2.Sada kliknite na Knjiži Izabrane na alatnoj traci, kako bi knjižili samo izabrane stavke sa liste!

3.Pri upitu "Jeste li sigurni?" odaberite U Redu.

4.Knjiženje je izvršeno, te u Knjizi Salda-Konti Obveznika provjerite za izabranu Zgradu i sve njene Prostore, unesena nova zaduženja sa dodatnim zaduženjima, kao na slici dolje:
 
clip0098_zoom75
 

5.Sada je jedino potrebno izraditi seriju novih Virmana za tu izabranu Zgradu i Period Zaduženja, a postupak izrade Serije Virmana opisan je u poglavlju Virmani Zaduženja Obveznika