Pogrešno knjiženje Izvoda?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Pogrešno knjiženje Izvoda?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Moguće je iz više razloga pogrešno knjižiti neki Izvod.

 

Izvodi se unose u formi Knjiženje i Obrada Izvoda te ih je tamo potrebno potražiti i promijeniti.

 

Izvodi su grupirani prema Zgradama, te je potrebno potražiti Zgradu čiji je Izvod pogrešno proknjižen, a potom i sam Izvod.

Potrebno je izabrati Izvod sa liste te te sa trake s alatima izabrati Obrada Izvoda te promijeniti informacije Izvoda u ispravne.

 

Potrebno je obratiti posebnu pažnju za pogrešno knjiženje Izvoda Pričuve.

Kako se Izvodi Pričuve po izabranom Kontu Pričuve, automatski knjiže (u koliko je tako postavljeno u Postavkama Programa) u Knjigu Salda-Konte Obveznika, nije dovoljno samo obraditi izvod u formi Knjiženje i Obrada Izvoda, već je takve Izvode Pričuve potrebno obraditi i u Slada-Konti Obveznika!

 

Nakon promjene Izvoda u Knjiženje i Obrada Izvoda, otvorite Knjigu Salda-Konti Obveznika, te za izabranu Zgradu i Prostor, potražite Izvod kojeg ste upravo promijenili.

Informacije koje je potrebno usporediti su:

Opis Knjiženja

Nadnevak

Iznos Uplate

 

Izborom na Obrada Izvoda možete promijeniti željene informacije.