Najčešća Pitanja & Odgovori

Navigation:  »No topics above this level«

Najčešća Pitanja & Odgovori

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom poglavlju ćemo pokušati odgovoriti na neka pitanja ili probleme koji se mogu pojaviti u radu sa programom, a možda nije jasno kako na njih jednostavno odgovoriti, ili riješiti, te zahtijevaju poduzimanje određenih koraka.

 

Imate li pitanja koja nismo spomenuli, ili niste našli odgovor u uputstvima programa?

 

- Pošaljite nam pitanje na kontakt mail, odgovoriti ćemo na njega čim prije.