Mogu li voditi evidenciju Virmana kao predloške?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Mogu li voditi evidenciju Virmana kao predloške?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Moguće je voditi Evidenciju Virmana ukoliko ih ne želite izbrisati, ali kako ih jednostavno možete ponovo kreirati sa funkcijom Izrada Serije Virmana, onda nema potrebe za čuvanjem izrađenih Virmana.

Zadržavanje svih serija Virmana u Evidenciji Virmana, može stvoriti problem prilikom unosa novih Virmana, koje će biti teže pronaći, ispisati, te obrađivati.

 

Evidenciju možete eventualno voditi za ručno izrađene Virmane za Partnere, u formi Platni Nalog (HUB-3A), prema potrebi.