Mogu li ručno izrađivati Račune Održavanja za Pravne Osobe?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Mogu li ručno izrađivati Račune Održavanja za Pravne Osobe?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Da. Program omogućuje samostalni unos računa za Obveznike Pravne osobe vlasnike Prostora. Iako to nije potrebno, jer je omogućena automatska izrada računa zaduženja (Faktura) za pravne osobe.

Više pogledajte ovdje Računi Održavanja Zgrada IRA-O

 

Za postupak automatske izrade Faktura Održavanja za Pravne Osobe pogledajte poglavlje Tutorijala: Izrada Računa Održavanja za Pravne Subjekte