Mogu li mjenjati brojeve Računa Održavanja za Pravne Osobe?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Mogu li mjenjati brojeve Računa Održavanja za Pravne Osobe?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Da. Broj Računa Održavanja za Pravne Osobe moguće je promijeniti iako to nije preporuka.

 

Brojevi Računa generiraju se po određenom pravilu i sastoje se od tri elementa: Redni broj Fakture - Prostor - Mjesec Godina (npr. 10-2006-0715)

 

Ukoliko je u Postavkama Programa omogućeno slobodno mijenjanje broja računa, promjena broja će biti omogućena. Program vodi evidenciju izdanih Faktura na osnovu interne Šifre Računa i nju nije moguće promijeniti.

 

VAŽNO!

 

Računi se izrađuju zasebnom numeracijom za svaku Zgradu (određeno Zakonom o računovodstvu) , pa je uputno Fakture Održavanja za Pravne Osobe izrađivati automatiziranim postupkom kako bi se izbjegle pogreške prilikom ručnih izrada Računa.

 

Za izradu samostalnih računa Upravitelja prema Partnerima, koristite za to predviđenu knjigu: Knjiga Faktura Upravitelja IFA