Mogu li ispisati samo neke Virmane sa liste, a ne sve?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Mogu li ispisati samo neke Virmane sa liste, a ne sve?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prilikom većeg broja Virmana u Evidenciji Virmana, može se pojaviti potreba za ispisom pojedinih Virmana ili samo nekoliko stranica virmana.

 

Pojedini ispis Virmana moguć je izborom željenog Virmana, te odabirom funkcije Ispis Izabranoga.

 

Ispis samo nekih stranica Virmana također je moguć, ali se odabir vrši u Pretpregledu ispisa, prije samog ispisa:
 

1.U Evidenciji Virmana izaberite funkciju Ispis Virmana

2.Na Pretpregledu izaberite Ispiši, ali sa oznakom maloga upitnika (?) - kratica tipkovnice je CTRL+P

3.Pojavljuje se izbornik postavki Pisača

4.U donjem lijevom dijelu forme potražite Page Range te opciju za unos Pages

5.Unesite željene stranice ispisa u rasponu od-do (npr. 10-15)

6.Potvrdite sa Print
 
clip0101