Može li program raditi umreženo sa više korisnika?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Može li program raditi umreženo sa više korisnika?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ne. Program je predviđen za  jedno-korisnički rad, te nije trenutno moguće raditi na programu umreženo sa više istovremenih korisnika.

Program NE koristi server za rad sa bazom podataka, već se koristi lokalna baza podataka, instalirana na računalo korisnika programa.

 

Ukoliko je potrebno da sa programom radi više operatera, potrebno je na odvojena računala instalirati i licencirati dvije različite kopije programa MojaZgradaNET, te odvojiti poslovanje na dva Naplatna Uređaja, kako bi računi Upravitelja bili ispravni prema novom Fiskalnom obliku vođenja računa. Potrebno je sastaviti Interni Akt koji objašnjava numeraciju računa sa dva Naplatna Uređaja.

 

Prema potrebi možete podijeliti upravljanje određenim brojem Zgrada na te dvije odvojene instalacije programa MojaZgradaNET, kako bi svaki operater upravljao sa svojim djelom poslovanja Upravitelja.