Kupci

Navigation:  Referenca Alata Programa > Katalog >

Kupci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kupci

 

clip0138_zoom70

Evidencija Vlasnika

 

Forma Kupci pruža brzi uvid u popis svih Kupaca s kojim upravitelj surađuje na nivou poslovanja sa svojom tvrtkom i njezinim uslugama.

Kupci se izabiru prilikom izrada IFA - izlaznih faktura Upravitelja za obavljene usluge prema Kupcima.

 

Forma sadrži detaljne informacije o trenutno izabranom Kupcu sa liste svih Kupaca, te njegovim kontaktima.

 

Unos/Obrada Kupca

 

Unos Kupca  sadrži slijedeće informacije koje je potrebno unijeti:

 

- Osnovne informacije o Kupcu - Naziv

- Kontakt Informacije, Adresa Stanovanja

- OIB