Knjiga Računa Naknada IRA-N

Navigation:  Referenca Alata Programa > Knjige Računa >

Knjiga Računa Naknada IRA-N

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poglavlje Knjiga Računa

 

clip0143

 

Knjiga Računa Naknada Upravitelju (IRA-N)

 

clip0037_zoom75

 

Knjiga Računa IRA-N omogućuje uvid i evidenciju izdanih računa Upravitelja za obavljene usluge upravljanja Zgradama.

 

Get-InfoVAŽNO!

 

Naknade Upravitelju izrađuju se automatizirano putem postupka Obrada Naknada Upravitelju.

 

Nakon obrade naknada Upravitelju, moguće je automatski iz odabranih naknada izraditi Račune Naknade Upravitelju, koji se potom pohranjuju u ovoj knjizi računa IRA-N.

Knjiga Računa Naknada koristi se uglavnom samo za evidenciju te za ispis računa naknada, iako je moguće samostalno i pojedinačno obraditi ili izraditi pojedini Račun Naknade Upravitelju, prema potrebi.

 

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene račune. Za pregled stavka pojedinog računa možete kliknuti na oznaku + izabrane stavke na listi računa, što će proširiti izabrani red te prikazati stavke izabranoga računa.

 

Za storniranje računa potrebno je sa Liste Računa izabrati željeni Račun te izabrati funkciju Storno Računa

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Računa, te izvoz više Računa možete izabrati nakon što ste izabrali jedan ili više Računa, te izabrati funkciju Ispis Izabranih Računa.

Ukoliko je izabrano više Računa, program će ponuditi automatski izvoz izabranih Računa u PDF formatu, te ponuditi izbor mape za izvoz dokumenata. Izvezeni dokumenti se kasnije mogu jednostavno ispisati ili poslati na daljnju obradu, prema potrebi.

 

clip0111

 

 

Obrada i Unos Računa Naknada Upravitelja

 

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Izlaznih Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Račun. Otvoriti će se forma za unos Računa Unos Izlazne Fakture

 

clip0038_zoom75

 

 

Unos Izlazne Fakture Naknada Upravitelju omogućuje unos i obradu izlazne fakture naknada. Izlazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa za Godinu

- Broj Računa - fiskalna struktura računa (Broj Računa/Poslovni Prostor/Naplatni Uređaj) - može sadržavati znakove razdjelnika / ili - (podesivo u postavkama programa)

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio račun (postaviti u postavkama programa)

- PNB Primatelja - poziv na broj primatelja se koristi kod automatskog knjiženja računa izvodom

- Rok za Naplatu (dana)

- Vrsta Računa

- Dospijeće naplate - izračunava se prema Roku za naplatu

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Informacije Klijenta - popunjaju se automatski nakon što se izabere Zgrada

 

Unos Stavaka

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Računa.

Račun može sadržavati više stavaka.

Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:

- Naziv stavke

- Mjernu Jedinicu

- Cijenu

- Porez (postavljeno automatski, moguće izabrati drugu stopu)

- Popust (ukoliko postoji ili je vrijednost 0,00)

- Količina (unijeti za obračun veće količine po jediničnoj mjeri ili ostaje 1,00)

 

Za dodavanje stavke na račun potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje dodane stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Računa možete izabrati nakon što ste spremili Račun, te izabrati funkciju Ispis Računa. Postavke Ispisa Računa možete podesiti opcijom Postavke Ispisa.
 

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Računa (tijelu računa). Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa