Knjiga Naknada Upravitelju

Navigation:  Referenca Alata Programa > Poslovne Knjige >

Knjiga Naknada Upravitelju

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Naknada Upravitelju

 

clip0001_zoom75

 

Knjiga Naknada Upravitelju omogućuje pregled i evidenciju Naknada prema izabranom Kontu Naknada. Konto naknada prethodno treba biti izabran u postavkama programa kako bi se izvodi pravilno prikazivali na listi izvoda. Ukoliko Konto Naknada nije izabran, program će javiti informaciju da je to potrebno uraditi.
Lista Naknada sadrži obračune Naknade Upravitelju povezane sa uknjiženim Izvodima Naknada Upravitelju po izabranom Kontu (u postavkama programa)

 

Lista Izvoda prikazana je za aktualnu godinu.

Potrebno je filtrirati listu Izvoda izborom Zgrade te izborom Prostora kako bi se pregled ograničio na željene elemente liste.

 

Izborom funkcije 'Obrada Naknade Upravitelja' možete pozvati formu za unos i Obradu Naknada Upravitelja.

 

Aktivnu listu možete ispisati sa funkcijom Ispis Knjige