Knjiga Faktura Objedinjene Naplate (IFA-Z)

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Knjiga Faktura Objedinjene Naplate (IFA-Z)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Faktura Objedinjene Naplate Zgrada (IFA-Z)
 

clip0148_zoom75

 

Knjiga Faktura IFA-Z omogućuje uvid i evidenciju izdanih faktura Objedinjene Naplate IFA-Z (IFA - Zgrada) kojima se ne izrađuju uplatnice za naplatu Pričuve, već se izrađuju fakture sa uplatnicom, te sadrže stavke usluga i naknada Objedinjene Naplate.

 

Get-InfoVAŽNO!

 

Fakture Objedinjene Naplate izrađuju se ručnim unosom stavaka usluga i naknada, ili odabirom normativa usluga i naknada.

 

Nakon obrade računa održavanja IFA-Z, izrađeni računi se pohranjuju u ovoj knjizi  - Fakture Objedinjene Naplate Zgrada (IFA-Z).

Knjiga Faktura Objedinjene Naplate Zgrada IFA-Z koristi se uglavnom za evidenciju te za ispis računa ON, iako je moguće samostalno i pojedinačno obraditi ili izraditi pojedinu Fakturu ON, prema potrebi.

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene fakture. Za pregled stavka pojedinog računa možete kliknuti na oznaku + izabrane stavke na listi računa, što će proširiti izabrani red te prikazati stavke izabranoga računa.

 

Za storniranje računa potrebno je sa Liste Računa izabrati željeni Račun te izabrati funkciju Storno Računa

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Računa, te izvoz više Računa možete izabrati nakon što ste izabrali jedan ili više Računa, te izabrati funkciju Ispis Izabranih Računa.

Ukoliko je izabrano više Računa, program će ponuditi automatski izvoz izabranih Računa u PDF formatu, te ponuditi izbor mape za izvoz dokumenata. Izvezeni dokumenti se kasnije mogu jednostavno ispisati ili poslati na daljnju obradu, prema potrebi.

 

clip0149

 

 

Obrada i Unos Računa

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Izlaznih Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Račun. Otvoriti će se forma za unos Računa Unos Izlazne Fakture IFA-Z

 

clip0150_zoom75

 

Da bi se omogućio unos Fakture (IFA-Z) potrebno je izabrati Zgradu i Obveznika sa izbornika prije unosa nove Fakture. To je neophodno radi ispravne numeracije računa prema Zgradama. Lista Obveznika filtrira samo Obveznike izabrane Zgrade.

 

Unos Izlazne Fakture Objedinjene Naplate omogućuje unos i obradu izlazne fakture. Izlazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa

- Broj Računa - predviđena struktura računa ( Mjesec Godina/Šifra Prostora/Broj Računa)

- PNB Primatelja - poziv na broj primatelja se koristi kod automatskog knjiženja računa izvodom

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio račun (postaviti u postavkama programa)

- Rok za Naplatu (dana)

- Dospijeće naplate - izračunava se prema Roku za naplatu

- Za Period - Period za koji je sastavljen mjesečni obrok za naknade

- Zgrada

- Na Teret Obveznika

- Vrsta Računa

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Informacije Klijenta - popunjaju se automatski nakon što se izabere Zgrada i Obveznik

 

Unos Stavaka

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Računa.

Račun može sadržavati više stavaka. Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:
 

- Izabrati Uslugu/Normativ sa liste usluga

- Opis usluge/naknade

- Jedinica Mjere

- Cijena

- Količina

 

Za dodavanje stavke na račun potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje unesene stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Računa možete izabrati nakon što ste spremili Račun, te izabrati funkciju Ispis Računa. Postavke Ispisa Računa možete podesiti opcijom Postavke Ispisa.

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Računa (tijelu računa). Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa

 

Ispis Fakture

 

clip0169_zoom75

Izborom Postavke Ispisa moguće je izabrati elemente ispisa na Fakturi, koji uključuju ispisa Informacija uplatnice u podnožju, ispis Grafike Uplatnice, ili samo Fakturu bez uplatnice.

U Postavkama Programa/Objedinjeno Poslovanje moguće na Fakture dodati sliku Digitalnog Potpisa/Pečata kako bi se ispisivala na fakturama.