Knjiga Dnevnika Zgrada

Navigation:  Referenca Alata Programa > Poslovne Knjige >

Knjiga Dnevnika Zgrada

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Dnevnika Zgrada

 

clip0033_zoom75

 

Knjiga Dnevnika Zgrade omogućuje pregled i evidenciju Dnevnika izvedenih radova na Zgradama. Dnevnik omogućuje brzi uvid u radove izvedene na pojedinoj Zgradi te partnere koji su radove izvodili.

Lista Izvoda prikazana je za aktualnu godinu.

Lista je automatski grupirana po Zgradama. Moguće je maknuti grupiranje ili nadopuniti grupiranje dodatnim kolonama (odabranu kolonu jednostavno povucite prema odjeljku za grupaciju te ispustite na odabrano mjesto prije ili poslije već grupirane kolone).

 

Unos novog Dnevnika Zgrade poziva se funkcijom Novi Dnevnik.

Obradu postojećeg Dnevnika možete pokrenuti funkcijom Obrada.

 

Obrada/Unos Dnevnika Zgrade
 

clip0034

 

 

Promjene u Dnevniku Zgrade obavezno spremite odabirom funkcije Spremi