Obrada/Knjiženje Izvoda

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Prihoda >

Obrada/Knjiženje Izvoda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poglavlje o alatima za izradu i obradu Dokumenata Prihoda

 

clip0065_zoom70

 

Knjiženje Izvoda (Uplata)
 

clip0043_zoom75

 

Unos i Knjiženje Izvoda omogućuje Obradu i Knjiženje uplatnica i izvoda uplata i isplata Zgrada.

Svi Izvodi Zgrada se knjiže na ovoj formi.

Izvode možete brzo filtrirati po odabranom danu uplate (Nadnevak) odabirom dana funkcijom Prikaži Listu Izvoda Za

 

Obradu postojećeg Izvoda možete odabrati izborom Izvoda sa Liste Izvoda te odabirom funkcije Obrada

Unos Izvoda pokrećete odabirom funkcije Novi Izvod

 

Unos Izvoda
 

clip0044

 

Forma za unos Izvoda sastoji se od nekoliko elemenata koje je potrebno izabrati:

- Datum Plaćanja - unos datuma kada je izvod plaćen

- Izbor Zgrade je obavezan

- Izbor Prostora - prostori se filtriraju prema izabranoj zgradi. Izabrati ukoliko je Izvod za prostor (Obveznika), a ne izabrati ništa ukoliko je izvod Zgrade

- Adresa i Vlasnik - automatski se popunjaju pri izboru Prostora

- Vrsta Dokumenta - potrebno izabrati radi evidencije i uvida u vrstu plaćanja (moguće je dodati ili izbrisati predložak na listu Vrste Dokumenata sa funkcijama +/-)

- Konto Uplate - obavezna informacija radi pravilnog filtriranja u evidenciji izvoda

- Iznos u Korist/Teret Zgrade - obavezan unos iznosa uplate Izvoda

- Opis Knjiženja Izvoda - obavezna informacija

 

Sve promijene je potrebno spremiti odabirom funkcije Spremi

Prihvat promjena (spremanje) i izlaz iz forme unosa odaberite funkcijom Prihvati

 

Knjiženje Uplate Pričuva

 

VAŽNO!

U postavkama programa moguće je postaviti Automatsko Knjiženje Izvoda Pričuve u Salda-Konte Obveznika!

Potrebno pri odabiru Automatskog Knjiženja u Postavkama Programa imati izabrani Konto Pričuve, kako bi program prepoznao Izvod Pričuve i mogao ga automatski knjižiti.

 

Ukoliko nije uključeno Automatsko Knjiženje:

Izvodi uplata Pričuva obavezno se nakon knjiženja unosom izvoda, moraju ručno knjižiti i u Knjigu Salda - Konte, posebnu knjigu obračuna Pričuva, kako bi se obračuni pravilno prikazali na Izvještajima.

- Potrebno je izabrati Izvode Pričuva (CTRL tipka + izbor stavaka sa liste sa oznakom Pričuve) , te odabrati funkciju Knjiži Izabrane Uplate Pričuve