Knjiženje Izvoda

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Knjiženje Izvoda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiženje Izvoda Zgrada i Prostora

 

U slijedećih nekoliko koraka knjižiti ćemo ručno nekoliko Izvoda Zgrada i Prostora (obveznika) te objasniti metodu knjiženja.
 

1.Forma Knjiga Izvoda Zgrade sadrži sve Izvode uknjižene za odabranu Zgradu i Prostor. Moguće je filtrirati listu Izvoda odabirom Zgrade, Prostora i Konta po kojem se usko definira što se prikazuje na listi.
 
clip0082_zoom75
 
Knjiženje Izvoda Zgrada i Prostora možemo pokrenuti na dva načina:
- izborom Obrada/Knjiženje Izvoda na Glavnoj Alatnoj Traci pod karticom Dokumenti
- odabirom Novi Izvod na traci alata forme Knjiga Izvoda Zgrada
 

2.Forma Unos i Knjiženje Izvoda omogućuje nam knjiženje svih Izvoda Zgrada i Prostora
 
clip0085_zoom75
 

3.Unos novog Izvoda pokrećemo odabirom na Novi Izvod
 
clip0086
 
- na formi Knjiženje Izvoda odaberite Novi Unos
- potrebno je odabrati Zgradu
- potrebno je odabrati Prostor za izvode Prostora (ukoliko unosite Izvod Zgrade, NE smije se izabrati Prostor - ostavite prazno!)
- odaberite vrstu dokumenta (moguće je dodati na listu za brzi odabir novu vrstu dokumenta izborom + oznake)
- unesite Opis Knjiženja
- potrebno je izabrati KONTO kojem Izvod pripada
- unesite iznos ovisno o vrsti uplate (U Korist/ Na Teret)
 
Odaberite Prihvati ili Spremi kako bi prihvatili unos Izvoda. Možete nastaviti unos novih Izvoda, te završiti unose Izvoda odabirom Zatvori.
 

4.Na listi se pojavljuju svi Izvodi kao i Izvodi upravo uneseni, te su grupirani prema Zgradama.
Za lakše snalaženje među izvodima, možete odabrati datum unosa Izvoda, te tako filtrirati listu sa samo onim Izvodima unesenim na taj dan, odabirom datuma na Prikaži Listu Izvoda Za.
 
Get-InfoVAŽNO!

 Izvode uplata Pričuve potrebno je obavezno knjižiti u Salda - Konte Obveznika, kako bi se pravilno vodila evidencija Obračuna Zaduženja Pričuva i Izvoda Uplata Pričuva u Saldo - Kontima Obveznika!
 Ukoliko u postavkama programa odaberete automatsko knjiženje pričuve u Salda-Konte svi izvodi po KONTU Pričuve biti će automatski knjiženi i u Salda-Konte Obveznika!
 

5.Postupak knjiženja Izvoda uplate Pričuva je slijedeći:
- sa liste odaberite sve stavke Izvoda uplate Pričuve (višestruki izbor stavaka moguć je držeći CTRL tipku i izborom stavaka jedno po jednu)
- kada su samo stavke Izvoda Pričuva izabrane, odaberite Knjiži Izabrane Uplate Pričuve
- pri upitu jeste li sigurni za knjiženje izabranih Izvoda u Salda - Konte, izaberite U redu
 

6.Obračune Pričuva i Uplate Pričuva možete pregledati za izabranoga Obveznika u knjizi obračuna Salda - Konti
 

Sve unesene Izvode Zgrada i Prostora (obveznika) možete pregledati uz mogućnost pozivanja Obrade Izvoda na formi Knjiga Izvoda Zgrada

 

Automatsko Knjiženje Izvoda

 

Automatsko knjiženje Izvoda banke je omogućeno izborom u Postavkama Programa.

Opis i postupak za automatsko knjiženje Izvoda pogledajte u poglavlju Automatsko Knjiženje Izvoda