Kako zapamtiti postavke margina kod ispisa Virmana?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako zapamtiti postavke margina kod ispisa Virmana?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postupak je slijedeći:

 

- Prilikom pregleda ispisa Virmana na formi Virmani Serije Zaduženja potrebno je učitati sliku HUB-3A uplatnice koja se nalazi u instalacijskoj mapi programa MojaZgradaNET, te staviti vertikalno ponavljanje na stranici.

- Sada ručno podesite sve 4 margine kako bi svi elementi na uplatnicama na prvoj stranici odgovarali predviđenim mjestima.

- Ručnim podešavanjem Desne i Donje margine namjestite ispravan prikaz elemenata na ostalim stranicama (ne smiju se prikazivati prazne stranice sa uplatnicama), druga i treća stranica s uplatnicama biti će dovoljne za prilagodbu pregleda.

- Sa alatne trake izaberite Datoteka - Postavke Stranice

 

clip0181

 

- Na postavkama Ispisa možete, prema potrebi, detaljno podesiti vrijednosti margina sa decimalnim vrijednostima, te sada izaberite OK da se prihvate postavke.

 

clip0182

 

Tim postupkom su promjene margina spremljene za buduće potrebe ispisa, te ih nije potrebno više svaki puta ponovno namještati.

 

Detaljni postupak postavka ispisa Uplatnica možete pogledati u poglavlju Postavke Ispisa Virmana.