Kako voditi Prostor koji ima više vlasnika?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako voditi Prostor koji ima više vlasnika?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Moguće je da Prostor ima podijeljene vlasnike.

Na primjer, dio prostora je iznajmljen kao poslovni prostor na firmu, te ga tako treba voditi odvojeno.

 

Najjednostavnije je da se Prostor vodi odvojeno za privatni i poslovni dio. Za svaki dio Prostora se unese novi Prostor u programu sa zadanim Vlasnikom, te kvadraturom prostora, pa se tako i obračuni za pojedini dio prostora vode odvojeno za svakog pojedinog vlasnika.