Kako napraviti dodatna zaduženja Zgrade uz izradu Viramana

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako napraviti dodatna zaduženja Zgrade uz izradu Viramana

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U nekim je slučajevima potrebno izraditi dodatne uplatnice sa zaduženjima, izvan osnovnih zaduženja Pričuve.

Na primjer, Obveznici Zgrade kupuju naftu za grijanje ili plin, koje žele plaćati odvojeno sa zasebnim uplatnicama.

 

Na žalost, moguće su brojne varijante odvojenih zaduženja, a trenutno program ne dozvoljava izradu Virmana za posebne stavke, te njihovu odvojenu evidenciju.

 

Moguće je doskočiti tom problemu i voditi odvojenu evidenciju dodatnih zaduženja Zgrade, na slijedeći način.

 

Izrada Dodatnih Zaduženja i Evidencije

 

Za primjer, uzeti ćemo da zgrada kupuje naftu za grijanje, te se Obveznici dodatno zadužuju Virmanima i plaćaju mjesečno paušalno kupljenu naftu, ovisno o kvadraturi prostora.

 

1. Potrebno je unijeti novu Zgradu sa istom adresom postojeće već unesene Zgrade, ali ovoga puta na adresu dodati npr. "(Adresa) - Nafta", te ponovo unijeti sve Prostore i obveznike te Zgrade. Nije moguće kopirati te informacije, ali kako su već sve informacije unesene, posebno Vlasnika (Obveznika), postupak bi trebao biti brži i jednostavniji nego prvi puta.
Ukoliko se plaćanje nafte vrši na drugi žiro račun Zgrade, možete unijeti taj račun.
Pod Naziv primatelja za Virman unesite naziv primatelja za uplatnicu, jer će u suprotnom pisati SZP (Sredstva Zajedničke Pričuve) što možda nije poželjno jer se ne uplaćuju sredstva na račun Pričuve.
 

2.Prilikom unosa Zgrade, potrebno je unijeti Faktore Obračuna Održavanja, u ovom slučaju to će biti faktor obračuna Nafte po kvadraturi prostora. Ovisno o potrebi izračunajte faktor po kvadratnom metru te ga unesite pod Cijenom Održavanja. Faktore naknade Upravitelju zanemarite, te ostavite sve vrijednosti na 0,00. (Za naftu se neće plaćati dodatni iznos upravitelju, u našem slučaju)
 

3.Za svaki uneseni Prostor, potrebno je unijeti kvadraturu prostora kako bi se izračunavali kvadratura i faktor održavanja (u našem slučaju nafta).

U drugom je slučaju moguće ignorirati faktor obračuna po kvadraturi, te po potrebi umjesto vrijednosti kvadrature Prostora unijeti 0,00, a kao Fiksni dodatni trošak unijeti fiksnu vrijednost dodatnoga troška (ukoliko se ne može izračunavati cijena nafte po kvadraturi Prostora!)

Također je moguće u trećem slučaju, zanemariti cijenu održavanja prilikom unosa Zgrade, te nju postaviti 0.00. Sada pod Prostor možete unijeti kvadraturu Prostora, te Dodatni Trošak unijeti po kvadratnom metru Prostora. Rezultati obračuna će u svim evidencijama biti kao iznosi dodatnih zaduženja, dok će, pod Iznos Pričuve biti 0,00.

U napomeni prema potrebi unesite "Obračun za Naftu"
 

4.Sada možete izraditi zaduženja za novu Zgradu koja će se obračunavati istim sistemom kao obračun Pričuve. Prilikom unosa novih zaduženja, obračunati će se Periodi zaduženja za izabrane mjesece, a ovisno o izabranom načinu obračuna, iz trećeg koraka (3), zaduženja nafte će se prikazati kao zaduženja Pričuve ili Dodatna Zaduženja (po kvadratu ili fiksna, ovisno o odabiru načina).
 

5.Kako bi vodili evidenciju o uplatama dodatnih zaduženja Nafte, potrebno je proknjižiti Periode zaduženja u Salda-Konte Obveznika, zajedno sa ostalim zaduženjima Zgrada, ili zasebno (ukoliko ste već izradili zaduženja Pričuve Zgrada, te knjižili Periode)
 

6.Sada možemo izraditi Virmane (Uplatnice) sa dodatnim zaduženjima za Naftu. Postupak izrade uplatnica je isti kao i izrada uplatnica Pričuve, samo ovoga puta je važno pod opisom plaćanja navesti npr. "Plaćanje nafte za 10.2014"
 

7.Zadnje što je potrebno da bi se vodila ispravna evidencija o uplatama dodatnih zaduženja za naftu, je knjiženje Izvoda uplata za naftu. Potrebno je knjižiti izvode sa odabranim Kontom pričuve! Iako to nije Pričuva, knjiženje izvoda uplate za naftu sa Kontom pričuve omogućuje knjiženje u Salda-Konte Obveznika, kamo će se ispravno voditi evidencija o zaduženju i uplatama Obveznika za naftu.

 

Nadamo se kako smo Vam uspjeli predočiti jednostavan način kako napraviti dodatna zaduženja, zadužiti Obveznike novim uplatnicama, te voditi evidenciju uplata dodatnih zaduženja u Salda-Kontima Obveznika.