Kako izraditi Račune prethodnih dugovanja za Pravne Osobe?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako izraditi Račune prethodnih dugovanja za Pravne Osobe?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kako programom nije dozvoljeno unositi proizvoljne stavke prilikom izrade Računa za Pravne Osobe, jer se stavke obračunavaju automatski za Prostore prema unesenim faktorima obračuna, moguće je ipak jednostavno samostalno izraditi Račune za dugovanja slijedećim postupkom.

 

Izaberite Računi Održavanja Pravni Subjekti na Glavnoj Alatnoj Traci.

 

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Račun. Otvoriti će se forma za unos Računa Unos Izlazne Fakture

 

clip0114_zoom75

 

Da bi se omogućio unos Fakture Održavanja (IRA-O) potrebno je izabrati Zgradu i Pravni Subjekt (Obveznika) sa izbornika prije unosa nove Fakture. To je neophodno radi ispravne numeracije računa prema Zgradama. Lista Obveznika filtrira samo Pravne Subjekte izabrane Zgrade, ukoliko postoje, ili je lista Obveznika prazna, ukoliko nema Vlasnika Pravne Osobe na izabranoj Zgradi.

 

Unos stavaka Dugovanja

 

1.Sada možete sa padajućeg menija Izbor Prostora izabrati željeni prostor za kojeg se izrađuju dugovanja

2.Promijenite ručno period dugovanja pod opcijom Period (obavezno se pridržavajte formata unosa Perioda npr. 05.2015)

3.Dodajte uneseno kao stavku, koja će se automatski obračunati za izabrani Prostor

4.Ponovite postupak dodavanja stavaka za Periode dugovanja, do ukupnog iznosa dugovanja

5.Spremite promjene i ispišite Račun.

 

Iskoristite Napomenu na Izvještaju za obrazloženje stavaka dugovanja ukoliko je potrebno.