Kako izraditi dodatna zaduženja obveznika?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako izraditi dodatna zaduženja obveznika?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dodatna zaduženja Obveznika, najjednostavnije je izraditi prilikom izrade novih Zaduženja Pričuva.

Dodatna zaduženja se pojavljuju u dva oblika (ovisno o dogovoru/ugovoru sa Obveznicima Zgrade) i to po kvadratu prostora ili fiksnom iznosu.

Objasnit ćemo taj postupak u nekoliko koraka.

 

Prilikom izrade uplatnica za Pričuve, iznosi redovne pričuve i dodatna zaduženja se sumiraju, te se ispisuje jedan zajednički iznos.

U knjizi Salda-Konti, zaduženja za Pričuve i dodatna zaduženja, vode se odvojeno! (Prilikom knjiženja Izvoda, reguliraju se iznosi podmirenja Pričuve i dodatnih zaduženja zajedno)

 

Ukoliko je potrebno izrađivati posebne uplatnice samo za dodatna zaduženja, potrebno je tada unijeti novu Zgradu i Obveznike (iz postojeće zgrade uzeti sve relevantne informacije) te ih zaduživati samo za dodatna zaduženja, bez izračuna iznosa Pričuve (Pričuva je 0 Kn)!

 

Više pogledajte u poglavlju Kako napraviti dodatna zaduženja Zgrade uz izradu Viramana

 

Prije izrade novih redovnih Zaduženja sa dodatnim zaduženjima, potrebno je unijeti faktore dodatnih zaduženja u Prostore (Prostori -> Obrada Prostora):

 

1.Na Glavnoj Alatnoj Traci odaberite Prostori

2.Na Evidenciji Prostora odaberite Zgradu za čije Prostore žalite izraditi dodatna zaduženja, pa kliknite na Obrada Prostora

3.Na Listi Prostora provjerite da li je prvi Prostor Zgrade izabran

4.Sa desne strane forme Unosa Prostora, unesite vrijednost iznosa prema željenom načinu obračuna:

a.Dodatni Trošak (m²), ili

b.Dodatni Trošak Fiksni

5.Ponovite postupak unosa vrijednosti dodatnog troška za sve prostore Zgrade
 

 

Izrada Zaduženja Pričuve

Prilikom izrade novog obračuna zaduženja Pričuve, za izabrane Prostore obračunati će se i dodatna zaduženja, te se prikazati odvojeno od same Pričuve u formi Obrada Zaduženja Obveznika

Detaljan opis izrade zaduženja Obveznika opisan je u poglavlju Obrada Zaduženja Obveznika

 

Postupak izrade za naknadna Dodatna Zaduženja, kada su zaduženja Pričuve Obveznika već napravljena i proknjižena, pogledajte u idućem poglavlju.