Kako deaktivirati Zgradu i Prostore?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Kako deaktivirati Zgradu i Prostore?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ukoliko prestajete sa upravljanjem određene Zgrade, potrebno ju je deaktivirati, kako ne bi ulazila u daljnje obračune.

Prilikom izrade obračuna, program provjerava da li je Zgrada ili Prostor aktivan i ulazi li u obračune, pa je potrebno sve Prostore i Zgradu kojoj pripadaju, označiti kao neaktivne.

 

Deaktivacija Zgrade i njenih Prostora vrši se u Evidenciji Zgrada

 

clip0008_zoom70

 

Deaktivacija Zgrade

 

Da bi se zgrada deaktivirala potrebno je pozvati funkciju Deaktiviraj Zgradu.

Zgradu je moguće Deaktivirati umjesto izbrisati ukoliko više ne upravljate sa tom Zgradom. Klik na opciju Deaktiviraj Zgradu će pravilno postaviti informaciju Statusa Objekta, odnosno da Zgrada nije Aktivna te ujedno deaktivirati sve njezine Prostore. Ne-aktivne Zgrade nisu uključene u obračune, kao i njihovi prostori.

 

Neaktivnu Zgradu i pripadajuće Prostore možete provjeriti na Listi Zgrada, a klikom na + oznaku kod šifre, provjeriti sve Prostore Zgrade. Polje Aktivna za Zgradu ne smije biti označeno, niti polje Aktivan na svim Prostorima ne smije biti označeno.

 

Spremite promjene izborom na Spremi Promjene.