JOPPD Obrazac

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Troškova >

JOPPD Obrazac

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

JOPPD Obrazac za obračun honorarnih djelatnika (partnera)

 

Za poreznu prijavu te izračune doprinosa za honorarne djelatnike - predstavnike Zgrada, koristimo web aplikaciju REGOS-a:

JOPPD WEB ALPIKACIJA

 

clip0121_zoom75

 

Aplikaciju pozivamo sa glavne alatne trake.

Potrebno je imati uspostavljenu Internet vezu, prije poziva aplikacije u Web pregledniku.

 

WEB aplikacija JOPPD Obrazac, omogućuje sve potrebne zakonske obračune dohotka za honorarne djelatnike, te se redovito ažurira i prati trenutne zakonske promjene. Aplikacija je besplatna, te za korisnike omogućuje spremanje predložaka obračuna, pohranjivanje i izvoz dokumenata za ispis.