Izvještaj Rashoda Zgrade

Navigation:  Referenca Alata Programa > Izvještaji >

Izvještaj Rashoda Zgrade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pregled Troškova Zgrade

 

clip0123_zoom75

 

Financijski Izvještaj Rashoda Zgrade omogućuje za izabranu Zgradu detaljan pregled  uknjiženih izvoda troškova Zgrade.

Lista Izvoda Zgrada je grupirana prema Vrsti plaćanja (Kontu) Izvoda.

 

Moguće je filtrirati izvode troškova prema datumu (Nadnevku) Izvoda.

 

Izvještaj je moguće pregledati i ispisati odabirom funkcije Ispis Izvještaja