Obrada Zaduženja Obveznika

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Prihoda >

Obrada Zaduženja Obveznika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izrada/Obrada Zaduženja Obveznika

 

clip0041_zoom75

 

Izrada/Obrada Zaduženja Obveznika omogućuje pregled i obradu zaduženja Pričuva.

Zaduženja Pričuve izvode se automatizacijom putem forme Izrada Zaduženja Obveznika, dok se rezultati tih Zaduženja evidentiraju na formi Obrada Zaduženja Obveznika

Izradu Zaduženja Obveznika možete pokrenuti odabirom funkcije Unos Zaduženja.

 

Ispravak Zaduženja možete napraviti direktno na formi pregleda Zaduženja odabirom Zaduženja sa liste te izborom funkcije Obrada

Brisanje Zaduženja moguće je na dva načina:

- Briši Period - izabrani Period sa Liste Zaduženja sa svim stavkama Zaduženja biti će izbrisani

- Briši Izabrane - samo izabrane stavke (CTRL tipka + klik na višestruke izabrane stavke) biti će izbrisane

 

Proknjižene stavke u Salda-Kontima Obveznika - postaju vezane stavke sa stavkama Zaduženja, te je potrebno nakon brisanja u Obradi Zaduženja, također obrisati stavke i u Salda-Kontima!

U postavkama programa dodana je opcija automatskog brisanja stavaka u Salda-Kontima, a program će vas upozoriti prilikom brisanja stavaka u koliko ta opcija automatskog brisanja nije izabrana u postavkama programa.

 

Sve promijene potrebno je spremiti sa funkcijom Spremi

 

Izrada Zaduženja Obveznika

 

clip0042

 

Prilikom Izrade Zaduženja, moguće je odabrati filtre koji će utjecati na automatiku obračuna Zaduženja pričuve Obveznika.

Filtri koje je potrebno izabrati su:

 

Obrada Zgrada

- Sve Zgrade - odaberite procesiranje svih Zgrada (samo aktivne Zgrade) u obračunu

- Više Izabranih Zgrada Sa Liste - sa liste Zgrada možete odabrati samo one Zgrade za koje želite izraditi zaduženja

- Izabrana Zgrada - samo izabrana aktivna Zgrada sa Liste će biti procesirana za obračun

 

Obrada Prostora (omogućeno samo kada su Sve Zgrade izabrane)

- Svi Prostori - procesirani su svi Prostori (samo aktivni Prostori)

- Prostori u Vlasništvu Građana - samo Privatni prostori uneseni sa opcijom vlasnika Građana se procesuiraju

- Prostori u Vlasništvu Pravnih Osoba - samo Prostori Pravnih Osoba se procesuiraju

 

Informacije Zaduženja/Priprema Virmana (Način Obrade)

- Samo Izradi Zaduženja Stanara - samo Zaduženja će biti izrađena bez pripreme Virmana

- Zaduži i Pripremi Virmane Naknade - nakon izrade Zaduženja pokrenuti će se za izabrani Period izrada Virmana Naknada Upravitelju

- Zaduži i Pripremi Seriju Virmana - nakon izrade Zaduženja pokrenuti će se za izabrani period izrada Virmana (uplatnica) za Obveznike

- Za Mjesec/Godinu - mjesec i godina obračuna (Period u evidenciji Zaduženja)

- Datum Zaduženja - datum kreiranja Zaduženja

- Datum Dospijeća - datum naplate uplatnice

- Opis Plaćanja - opis plaćanja na uplatnici

 

Dodatni Troškovi: NE obračunavaj Dodatne Troškove pri izradi Zaduženja

- ukoliko želite da program zanemari obračune dodatnih troškova prilikom izrade zaduženja, odaberite ovu opciju. Sva dodatna Zaduženja će biti zanemarena, samo Pričuva će ući u obračune!

(koristite prilikom izrade Zaduženja za pojedinu izabranu Zgradu, kako se ne bi za sve Obveznike došlo do pogrešnog obračuna Zaduženja!)

 

Get-InfoVAŽNO!

Način Obrade opcija, omogućuje pokretanje izrade Virmana za Upravitelje ili Obveznike automatski nakon izrade Zaduženja, iako se izrade Virmana mogu naknadno pokrenuti samostalno, pa nije neophodno izabrati druge opcije osim 'Samo Izradi Zaduženja Obveznika

 

Izradu Zaduženja pokrećete odabirom Izvrši Zaduženja

 

Knjiženje Obračuna Zaduženja

 

Izrađeni periodi Obračuna Zaduženja za obveznike nisu automatski knjiženi u stanja Salda-Konte, već su u PRIPREMI - obračunata su ali nisu aktivna u obračunima Zaduženja/Uplata Pričuve!

To vam omogućava da izradite serije zaduženja za cijelu godinu unaprijed ako želite, te ih knjižite naknadno kako periodi zaduženja nastupaju, odnosno kada zaduženja stupaju na snagu, te počinjete knjižiti uplate Pričuve za taj period.

 

Sva zaduženja Pričuva potrebno je ručno knjižiti u Knjigu Obračuna (Salda - Konti), posebnu Knjigu samo za evidenciju Obračuna Pričuva i Uplata Pričuve Obveznika, kako bi se i obračuni i uplate pričuva mogli pravilno obračunavati na izvještajima.

 

Get-InfoKnjiženja Obračuna se vrše kada nastupi Period za knjiženje Obračuna, odnosno svaki mjesec kada se Obveznici zadužuju, te se za taj period vrše knjiženja uplata Pričuve.

 

Knjižiti Obračune je moguće na dva načina:

- Knjiži Period - uknjiženi će biti izabrani Period sa svim stavkama

- Knjiži Izabrane - uknjižene će biti samo izabrane stavke sa Liste Zaduženja Pričuva

 

Izradu Serije Virmana moguće je pokrenuti direktno sa forme odabirom funkcije Virmani